Czy mógłbyś zaargumentować to zdanie? Dlaczego ma się umiarkowanie i skąd wniosek niezapoznania się z dostępną literaturą u Intruisto?...