Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Polityka

Zwiń
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • Zamieszczone przez Foxx Zobacz posta
  Pytam po raz kolejny - na czym konkretnie ma polegać "babol" (pomijając, że wrzuciłeś grafikę w wersji niemal miniaturowej i na swoim sprzęcie ledwo mogę ją rozczytać). Konkretnie, o co chodzi?
  Literka J w podpisie ręcznym przekreśla wydrukowane literki RZ (w słowie Andrzej), przez co dokument nie spełnia podstawowych norm dla tego typu pism. Jest to opinia profesora Kutasińskiego z SGKOD i ani chybi stanowi podstawę do pociągnięcia Prezydenta pod Trybunał Stanu i Nadzwyczajny Trybunał Najwyższy - sprawa ma sie zająć sama Dorota Zawadzka.

  O widze ze Midzi wsparł to jeszcze innym niekwestionowanym ałtorytetem prawnym obok Zawadzkiej i Kutasinskiego, czyli Bodnarem. Od dziś to obowiązki SN, Prezdyenta, TSUE, TK, TS, Sejmu, KPRM i Senatu przejmuje w trybie nadzwyczajnym RPO.
  Ostatnio edytowany przez TNTP; [ARG:4 UNDEFINED].
  Lieber tot als rot!!

  Komentarz


  • A, czyli jednak znasz prof. Kutasińskiego? Dobrze się znacie?

   Komentarz


   • Zamieszczone przez midzi Zobacz posta
    Przecież pewnie babola doskonal znasz.
    Nie znam.

    Zamieszczone przez midzi Zobacz posta
    Tutaj chyba najsensowniej opisano co może czekać Dudusia za to, że pospieszył się przed wyrokiem TSUE.
    https://www.rpo.gov.pl/sites/default...downiczych.pdf


    W wyroku z dnia 11 maja 2005 r. Trybunał orzekł, że traktat akcesyjny jako całość oraz poszczególne zaskarżone postanowienia traktatowe nie naruszają wskazanych przez wnioskodawców przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

    W uzasadnieniu towarzyszącemu ustnemu ogłoszeniu wyroku wyjaśniono wiele istotnych kwestii dotyczących charakteru związania Rzeczypospolitej Polskiej prawem Unii Europejskiej oraz relacji między tym prawem a polską Konstytucją. (...)

    W ramach art. 90 Konstytucji przedmiotem przekazania mogą być kompetencje należące do różnych segmentów władzy państwowej - ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W żadnym z tych obszarów nie może jednak dojść do transferu kompetencji podważającego sens istnienia i funkcjonowania organów państwowych, tworzącego sytuację, w której suwerenem stawałaby się organizacja międzynarodowa. Przekazanie kompetencji w trybie art. 90 Konstytucji nie może pozbawiać państwa zdolności do suwerennego działania, oznaczałoby to bowiem naruszenie zasad wyrażonych w art. 4 ("Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do Narodu") i art. 5 ("Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości"). Konstytucja uniemożliwia zatem przekazywanie kompetencji w zakresie powodującym utratę statusu państwa suwerennego przez Rzeczypospolitą.

    Wspólnoty Europejskie i Unia Europejska funkcjonują, zgodnie z traktatami konstytuującymi te organizacje, na zasadzie kompetencji powierzonych im mocą swoich suwerennych decyzji przez państwa członkowskie. Oznacza to, że mogą one działać tylko w zakresie przewidzianym w unormowaniach traktatowych. Dotyczy to w szczególności stanowienia norm prawnych przez instytucje wspólnotowe. Rzeczpospolita Polska jest związana tymi normami w zakresie, w jakim suwerennie przekazała, poprzez ratyfikację umowy międzynarodowej, niektóre kompetencje prawodawcze instytucjom wspólnotowym.

    Dynamiczny charakter integracji europejskiej nie oznacza rozszerzania zakresu prerogatyw organów Unii Europejskiej na obszary, które nie były objęte transferem kompetencji. Nie jest dopuszczalne, aby organizacja międzynarodowa sama ustalała swoje kompetencje, z pominięciem odpowiednich procedur przekazywania kompetencji przez państwa członkowskie na podstawie norm prawnych obowiązujących w tych państwach.
    http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komu...-europejskiej/

    Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Rozdział VIII

    SĄDY I TRYBUNAŁY

    (...) Art. 180.

    4. Ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku.

    5. W razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia
    .

    Art. 183.

    1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.

    2. Sąd Najwyższy wykonuje także inne czynności określone w Konstytucji i ustawach.

    3. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.
    http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/8.htm

    Ustawa o Sądzie Najwyższym
    Stan prawny aktualny na dzień: 13.09.2018


    (...) Przepisy art. 37 przejście sędziego SN w stan spoczynku § 2–4 stosuje się odpowiednio.
    § 1a.

    Sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończą 65. rok życia po upływie trzech miesięcy i przed upływem dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przechodzą w stan spoczynku z upływem dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że w tym terminie złożą oświadczenie i zaświadczenie, o których mowa w art. 37 przejście sędziego SN w stan spoczynku § 1, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Przepisy art. 37 przejście sędziego SN w stan spoczynku § 1a–4 stosuje się odpowiednio.(...)

    § 4.

    Jeżeli stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego zostanie zwolnione po wejściu w życie niniejszej ustawy, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powierzy kierowanie Sądem Najwyższym lub izbą wskazanemu sędziemu Sądu Najwyższego do czasu powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego spośród kandydatów wybranych w trybie § 5. (...)
    https://www.lexlege.pl/sad-najwyzszy/art-111/

    Prezydent nie powołał żadnego prezesa SN po zmianie ustroju sądów. Obywatelka RP Gersdorf z wyboru nie poddała się ustawowej procedurze umożliwiającej dalsze orzekanie mimo osiągnięcia wieku przewidującego przejście w stan spoczynku.

    Komisja jest zdania, że ustawa o Sądzie Najwyższym, która wchodzi w życie 3 lipca 2018, narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów. Przez co Polska nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej i z art. 47 Karty Praw Podstawowych UE.
    https://oko.press/sad-najwyzszy-zagr...recedens-w-ue/

    Tzw. "protokół brytyjski" do Traktatu Lizbońskiego (przyjęty przez Polskę, UK oraz wszystkie pozostałe państwa UE) gwarantuje nadrzędność polskich regulacji prawnych nad europejskimi o ile dana sfera nie jest objęta traktatami UE. A ta nie jest.

    Artykuł 1

    1. Karta nie rozszerza możliwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone.

    2. W szczególności i w celu uniknięcia wątpliwości nic, co zawarte jest w tytule IV Karty nie stwarza praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem przypadków gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo przewidziały takie prawa w swoim prawie krajowym.

    Artykuł 2

    Jeśli dane postanowienie Karty odnosi się do krajowych praktyk i praw krajowych, ma ono zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w zakresie, w jakim prawa i zasady zawarte w tym postanowieniu są uznawane przez prawo lub praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa.
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Protok...5%82_brytyjski
    Ostatnio edytowany przez Foxx; [ARG:4 UNDEFINED].
    My ludzkie bydło, ludzki gnój, z suteren i poddaszy, my chcemy herb mieć swój, na zgubę wrogom naszym.

    Komentarz


    • Zamieszczone przez Peace Zobacz posta
     Kim są dla Ciebie leśne dziadki? Boniek, który trzęsie PZPNem? Animucki jako szef Ekstraklasy? Czy może były człowiek Kulczyka albo właściciel Amici?

     I co rozumiesz przez "biznes ruszy coś wreszcie"?
     Leśne dziadki: figury stojące za Polską piłką, zaczynając od PZPN, władz Ekstraklasy po prezesów klubów od 3 ligi w górę.
     "W kraju, w którym ludzie nienawidzą swoich rodaków" - Taco
     „Was, przyjaciele, czeka wspólna praca. Rządźcie, niech chory kraj do zdrowia wraca”. - Szekspir

     Komentarz


     • Zamieszczone przez midzi Zobacz posta
      Lepsze jest to, że Maliniak walnął babola przy wysłaniu 7 sędziów SN na emeryturę i może za to sam przejść na wcześniejszą emeryturę jak stanie przed Trybunałem Stanu.

      Nic mnie tak nie będzie cieszyło jak jego skazanie. Marionetki o małym rozumku i bez instynktu samozachowawczego tak zwykle kończą

      Komentarz


      • Zamieszczone przez Hazardzista Zobacz posta
       Leśne dziadki: figury stojące za Polską piłką, zaczynając od PZPN, władz Ekstraklasy po prezesów klubów od 3 ligi w górę.
       Nazwałeś wszystkich ludzi związanych z piłką za leśnych dziadków i jednocześnie uważasz, że dobrze, że chcą im dać dodatkowy hajs

       Komentarz


       • Zamieszczone przez Peace Zobacz posta
        Nazwałeś wszystkich ludzi związanych z piłką za leśnych dziadków i jednocześnie uważasz, że dobrze, że chcą im dać dodatkowy hajs
        No właśnie nie im. Z tego co czytam to sami rozpracują na co i komu. A później będą rozliczać.
        "W kraju, w którym ludzie nienawidzą swoich rodaków" - Taco
        „Was, przyjaciele, czeka wspólna praca. Rządźcie, niech chory kraj do zdrowia wraca”. - Szekspir

        Komentarz


        • Zamieszczone przez Hazardzista Zobacz posta
         No właśnie nie im. Z tego co czytam to sami rozpracują na co i komu. A później będą rozliczać.
         Ja tu widzę zapowiedzi inwestycji w infrastrukturę i system szkolenia kopiuj-wklej z Belgii za jedyne 1,5 miliarda złotych

         Komentarz


         • Zamieszczone przez Peace Zobacz posta
          Ja tu widzę zapowiedzi inwestycji w infrastrukturę i system szkolenia kopiuj-wklej z Belgii za jedyne 1,5 miliarda złotych
          Klucz jest tutaj:
          Zamieszczone przez Hazardzista Zobacz posta
          Z tego co czytam
          "Lecz przyjdą czasy, że te kutasy będą przed nami na baczność stać,
          Ręka nie zadrży jak liść osiki, gdy będziem w głupie mordy prać.
          Więc pijmy zdrowie szwoleżerowie niech smutki zginą w rozbitym szkle,
          Gdy nas nie będzie nikt się nie dowie czy dobrze było nam czy źle.
          "
          Janusz Waluś - czekaMY!

          Komentarz


          • Oj, migracyjne kakao się wylało

           https://opinie.wp.pl/news-wp-premier...5185123436161a

           PS. Jeszcze jednak dymisja za PGNiG może być w najbliższym czasie.

           Komentarz


           • Zamieszczone przez midzi Zobacz posta
            Oj, migracyjne kakao się wylało
            Czytasz, co linkujesz?

            Repatriacyjne.
            My ludzkie bydło, ludzki gnój, z suteren i poddaszy, my chcemy herb mieć swój, na zgubę wrogom naszym.

            Komentarz


            • Tiaaa
             Wiceminister w dyskusji podczas panelu zatytułowanego: “Jakiej polityki integracyjnej potrzebuje Polska?”, stwierdził m.in., że napływ imigrantów do naszego kraju musi wzrosnąć, a ”Polska musi i nawet jeśli nie chce to powinna chcieć” takiego stanu rzeczy, ”bo migrantami jest zbudowany dobrobyt tych państw, które osiągnęły największy sukces”. Według Pawła Chorążego, tylko w ten sposób osiągniemy wzrost gospodarczy, który nie przełoży się jednak na obniżenie wynagrodzenia Polakom. Jak stwierdził wiceminister, jedynie przy stałym napływie imigrantów, ”będziemy w stanie utrzymać rozwoju gospodarczego na takim poziomie jaki mamy”.

             Komentarz


             • Ale też powiedział, że poczuwający się do polskości potomkowie naszych Rodaków zesłanych do Kazachstanu są gorszą kategorią imigrantów niż kolorowi pohańce... I za to słusznie go mM wyjebał.
              "Jak się wyrosło w komunizmie, to nie można było nie mieć antykomunistycznego nastawienia"

              WOLNOŚĆ dla JANUSZA WALUSIA!

              Komentarz


              • Wydaje mi się, że akurat tutaj miał po części rację, ale w innym kontekście. Biurokratycznie łatwiejsze jest ściągnięcie gościa z Pakistanu do UBER-a niż cała procedura, którą trzeba przejść przy repatriacji.

               A że tylko taka imigracja do Polski ma większy sens to już inna kwestia.
               Ostatnio edytowany przez midzi; [ARG:4 UNDEFINED].

               Komentarz


               • Mierzony przez SII indeks wskazuje fatalne nastroje polskich inwestorów indywidualnych. Pesymizm na rynku jest obecnie największy w historii badania.
                https://www.bankier.pl/wiadomosc/Fat...w-7614712.html

                Prawo i Sprawiedliwość zamierza sięgnąć po pieniądze Lasów Państwowych i pobrać im z konta 800 mln zł w ciągu dwóch najbliższych lat - informuje piątkowa "Gazeta Polska Codziennie".
                https://www.bankier.pl/wiadomosc/PiS...h-4157544.html

                Komentarz

                Pracuję...
                X