Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Polityka

Zwiń
X
 
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • Zamieszczone przez klamot1916
  RAZ o doniesieniach ws. SKOK-ów.
  (...) Coś w tym jest. Co? To, że PiS musi teraz zapłacić za własną polityczną głupotę. Wskutek frakcyjnych gier, w których senator Bierecki wykazywał się wielką biegłością, no i miał duże atuty, SKOK-i uwaliły starania o objęcie ich nadzorem finansowym wtedy, gdy podjął je wspomniany już Stanisław Kluza. Projekty, które on pilotował, faktycznie nieco utrudniłyby życie Kasie Krajowej i senatorowi, ale wzmocniłyby cały sektor spółdzielczy, co w sumie by się kasom opłaciło. No i sprawa by została załatwiona w zgodzie z interesem publicznym. Ich storpedowanie sprawiło, że kiedy PiS stracił władzę, zadanie uregulowania sektora przypadło Platformie. A jeśli ktoś miał wątpliwości, że dla PO nadrzędnymi, jeśli nie jedynymi zasadami nie będzie tu zniszczenie „pisowskiego zaplecza finansowego” i nabijanie kabzy wielkim bankom – to je bardzo szybko stracił.

  Słowem, pograli tu ludzie Kaczyńskiego równie mądrze, jak z Presspubliką, gdy za nic nie chcieli sprzedać mniejszościowego udziału Skarbu Państwa Brytyjczykom. Gdyby tak zrobili, jedna z głównych gazet codziennych na rynku do dziś by prosperowała, zachowałaby konserwatywny profil i pozostawała poza wpływami rządzącej sitwy, a związany z nią tygodnik „Uważam Rze” byłby nadal najpopularniejszym tygodnikiem kształtującym opinie. A tak możemy sobie głęboko słusznie oburzać się na panów Grada, Grasia, Hajdarowicza i Czarneckiego oraz resztę towarzystwa spod tuskowego śmietnika, ale faktów to już nie zmieni. (...)
  http://ziemkiewicz.dorzeczy.pl/id,57...czny-SKOK.html
  W punkt.
  My ludzkie bydło, ludzki gnój, z suteren i poddaszy, my chcemy herb mieć swój, na zgubę wrogom naszym.

  Komentarz


  • Sobotni start ogólnopolskiej kampanii Mariana Kowalskiego - konwencja kandydata Ruchu Narodowego

   Komentarz


   • Pierwsza kadencja Tuska. By żyło się lepiej.

    50 miliardów dolarów zniknęło z Polski!

    Polska to bogaty kraj. Tyle, że z jego bogactwa nie korzystają Polacy, ale zagraniczne koncerny, które unikają płacenia u nas podatków. Przez ostatnie 10 lat z naszego kraju nielegalnie wytransferowano 50 miliardów dolarów.

    Takie wnioski i liczby wynikają z raportu Global Financial Integrity. W dokumencie czytamy, że Polska jest wśród dwudziestu państw, z których w latach 2002-2011 wytransferowano nielegalnie najwięcej kapitału. Na tej mało zaszczytnej liście zajmujemy 18. miejsce. Są na niej również takie kraje, jak Białoruś, Rosja, Turcja czy Serbia.

    W 2002 r. wypłynęło z Polski 1,1 miliarda dolarów, w 2006 r. ilość środków spadła do zera, ale już w 2007 r. wynosiła 3,3 mld dol. i ciągle wzrastała: w 2008 r. było to 12,2 mld dol., w 2009 r. - 10 mld dol., w 2010 r. - 10,5 mld dol., a w 2011 r. - 9,1 mld dol. Liczby nie kłamią, a wynika z nich, że największy wypływ pieniędzy nastąpił za rządów koalicji PO-PSL. W latach 2007-2011 Polskę wydrenowano zatem z 45,1 mld dolarów!

    Obecnie nie ma jeszcze danych, jak ten proceder wyglądał w następnych latach, ale wzrost liczby hiper- i supermarketów wskazuje, że nielegalny transfer pieniędzy trwa dalej. Należy do tego dodać także wypływ pieniędzy, który nastąpił dzięki tzw. opcjom walutowym - skala tego zjawiska też była ogromna.

    To wszystko pokazuję, że Polska jest traktowana przez korporacje międzynarodowe i państwa zachodniej Europy jak państwo Trzeciego Świata, gdzie blokuje się rozwój rodzimych technologii, przemysłu, a nawet rolnictwa i sprzedaje drogo produkty, często niskiej jakości.


    Oryginał(strona 28, 40 w pdf):

    This December 2014 report from Global Financial Integrity, “Illicit Financial Flows from the Developing World: 2003-2012,” finds that the developing world lost US$6.6 trillion in illicit financial flows from 2003-2012, with illicit outflows alarmingly increasing at an average rate 9.4 percent per year.
    Ostatnio edytowany przez spotter_spotterow; 49956.
    "bycie narzędziem Rosji nam się opłaca" - Bartłomiej Sienkiewicz, grudzień 2010

    "Jeśli Andrzej Duda wraz z PiS-em pójdą w stronę ostrego rozliczenia Smoleńska, będziemy mieli w Polsce wojnę domową. Kaczyński zmieni retorykę albo zostanie zmieniony." - Lech Wałęsa, maj 2015

    Komentarz


    • Scripps Networks kupuje większościowy pakiet TVN za 584 mln euro
     Southbank Media Ltd., brytyjska spółka należąca do amerykańskiego koncernu Scripps Network Interactive kupiła od Grupy ITI i Grupy Canal + większościowy pakiet udziałów TVN  - Scripps Networks Interactive, firma rodzinna ze 140-letnią historią na rynku mediów, jest idealnym partnerem dla Grupy TVN i wszystkich zainteresowanych udziałowców - podkreśla Bruno Valsangiacomo, prezydent Grupy ITI.

     Komentarz


     • To ciekawe bo niedawno to samo Scripps miało być sprzedane, a teraz kupują TVN po cenie podobno 22 zł za akcję? Telewizja na skraju zawału a cena z akcji jedną z największych w jej historii?

      PS. TVN ma wiarygodność kredytową na poziomie B+, co w innej skali oznacza mniej więcej 33% szans na bankructwo. W skład zakupionej za 580 milionów stacji wchodzi samych długów - TVN 540 miliony euro, telewizja n - 300 milionów euro.
      Ostatnio edytowany przez spotter_spotterow; 49956.
      "bycie narzędziem Rosji nam się opłaca" - Bartłomiej Sienkiewicz, grudzień 2010

      "Jeśli Andrzej Duda wraz z PiS-em pójdą w stronę ostrego rozliczenia Smoleńska, będziemy mieli w Polsce wojnę domową. Kaczyński zmieni retorykę albo zostanie zmieniony." - Lech Wałęsa, maj 2015

      Komentarz


      • Jednocześnie poznaliśmy nowego redaktora naczelnego faktów.

       Adam Pieczyński został nowym redaktorem naczelnym "Faktów" TVN – informuje portal Wirtualnemedia.pl. Zastąpił on na tym stanowisku Kamila Durczoka, który w trybie natychmiastowym rozstał się ze stacją.

       Adam Pie*czyń*ski uro*dził się w 1956 roku. Jest ab*sol*wen*tem ibe*ry*sty*ki na Wy*dzia*le Neo*fi*lo*lo*gii Uni*wer*sy*te*tu War*szaw*skie*go. W trak*cie swo*jej ka*rie*ry za*wo*do*wej zwią*za*ny był z wie*lo*ma me*dia*mi. Był m.​in. pol*skim ko*re*spon*den*tem hisz*pań*skiej ga*ze*ty "El Pais", wi*ce*dy*rek*to*rem pro*gra*mów in*for*ma*cyj*nych Pol*skie*go Radia, re*dak*to*rem na*czel*nym "Wia*do*mo*ści" w TVP oraz re*dak*to*rem na*czel*nym In*for*ma*cji w sta*cji RTL 7.

       W 2001 roku zo*stał dy*rek*to*rem pro*gra*mo*wym TVN24. W la*tach 2003-2006 Pie*czyń*ski peł*nił funk*cję szefa "Fak*tów". Re*dak*to*rem na*czel*nym zo*stał po zmia*nach w sta*cji. "Fakty" prze*szły je*sie*nią 2003 roku pod kon*tro*lę TVN24. Pie*czyń*ski od 2001 roku kie*ru*je TVN 24 oraz ka*na*łem TVN 24 Biz*nes i Świat. Jest też człon*kiem za*rzą*du TVN ds. pro*gra*mów in*for*ma*cyj*nych.

       W 2014 roku "za wy*bit*ne osią*gnię*cia w dzia*łal*no*ści na rzecz wol*no*ści słowa w Pol*sce, za wkład w roz*wój wol*nych me*diów i nie*za*leż*ne*go dzien*ni*kar*stwa" zo*stał od*zna*czo*ny przez pre*zy*den*ta Bro*ni*sła*wa Ko*mo*row*skie*go Krzy*żem Ka*wa*ler*skim Or*de*ru Od*ro*dze*nia Pol*ski.

       Pry*wat*nie Pie*czyń*ski jest mężem Ju*sty*ny Po*chan*ke, która jest głów*ną pro*wa*dzą*cą "Fakty
       ".
       Adam Pieczyński został nowym redaktorem naczelnym "Faktów" TVN – informuje portal Wirtualnemedia.pl. Zastąpił on na tym stanowisku Kamila Durczoka, który w trybie natychmiastowym rozstał się ze stacją.


       Swój chłop

       Komentarz


       • Zamieszczone przez spotter_spotterow
        To ciekawe bo niedawno to samo Scripps miało być sprzedane, a teraz kupują TVN po cenie podobno 22 zł za akcję? Telewizja na skraju zawału a cena z akcji jedną z największych w jej historii?
        To żadna nowość, że pakiet większościowy kupuje się za kwotę wyższą niż aktualna cena akcji. Powiem więcej, chcieli 3,5 mld., a dostali tylko 2,4 mld. złotych.
        Ostatnio edytowany przez Peace; 4401.

        Komentarz


        • Mam pytanie jakie jest wasze podejście do tematu prostytucji, powinna być legalna? Jeśli tak to w jaki sposób opodatkowana i czy wogóle. Tutaj moje wyliczenia jakby to wyglądało gdyby na dzisiejszy dzień nierząd był legalny.

         Prostytucja czyli najstarszy zawód świata jak sama nazwa wskazuje występował już w czasach starożytnych, nie upadł nawet w mocno religijnym i radykalnym średniowieczu, świetnie rozwijał się nawet w…


         electrus

         Komentarz


         • Zamieszczone przez Darkaras
          Mam pytanie jakie jest wasze podejście do tematu prostytucji, powinna być legalna? Jeśli tak to w jaki sposób opodatkowana i czy wogóle. Tutaj moje wyliczenia jakby to wyglądało gdyby na dzisiejszy dzień nierząd był legalny.

          Prostytucja czyli najstarszy zawód świata jak sama nazwa wskazuje występował już w czasach starożytnych, nie upadł nawet w mocno religijnym i radykalnym średniowieczu, świetnie rozwijał się nawet w…


          electrus
          Osobiście myślę, że admin powinien cię wyjebać z forum za upór w propagowaniu tego śmiesznego portaliku. To tyle w temacie prostytucji.
          "Lecz przyjdą czasy, że te kutasy będą przed nami na baczność stać,
          Ręka nie zadrży jak liść osiki, gdy będziem w głupie mordy prać.
          Więc pijmy zdrowie szwoleżerowie niech smutki zginą w rozbitym szkle,
          Gdy nas nie będzie nikt się nie dowie czy dobrze było nam czy źle.
          "
          Janusz Waluś - czekaMY!

          Komentarz


          • @Jaco: To jakaś szersza akcja:

           Główny Urząd Statystyczny zastosował się do unijnych wytycznych i na nowo policzył PKB. Dzięki innemu potraktowaniu niektórych wydatków – od badań rozwojowych po prostytucję – gospodarczy obraz Polski nieco się zmienił.


           @Peace: Tak, tylko jakiś czas temu kiedy ich akcje były po 8 zł poważny inwestor wycenił je na połowę tego. Przy kursie poniżej 7 zł dochodzi do automatycznego bankructwa bo ich długi są zastawione na majątek liczony po kursie akcji 7 zł/sztuka. Tak brali kredyty pod konieć 2007. W trzecim kwartale 2012 spadło im faktycznie poniżej 7 zł, ale zamiast zbankrutować gotówką uratowało ich Vivendi. Poza tym wszyscy dobrze wiedzą że ceny akcji TVN zawsze były sztucznie pompowane, a firma żeby wyrobić utrzymywała się z wyprzedaży własnej własności.
           Ostatnio edytowany przez spotter_spotterow; 49956.
           "bycie narzędziem Rosji nam się opłaca" - Bartłomiej Sienkiewicz, grudzień 2010

           "Jeśli Andrzej Duda wraz z PiS-em pójdą w stronę ostrego rozliczenia Smoleńska, będziemy mieli w Polsce wojnę domową. Kaczyński zmieni retorykę albo zostanie zmieniony." - Lech Wałęsa, maj 2015

           Komentarz


           • Duda chce polonizacji banków
            Nawet Dorzeczy pisze że to tylko kiełbasa wyborcza.
            Wycofywanie się zagranicznych instytucji finansowych z Polski nie pomoże w przezwyciężeniu kryzysu. Przeciwnie – wzbudzi nieufność na międzynarodowych rynkachTomasz WróblewskiZwolennicy repolonizacji czy – jak wolą niektórzy –...

            A jak to u Orbana jest:
            od czasu przejęcia władzy przez Viktora Orbána banki zagraniczne poniosły ogromne straty w wyniku państwowego interwencjonizmu. W 2011 r. było to 243 mld forintów. W 2012 r. – 161 mld. W tym roku za sprawą nowego podatku straty znowu wzrosną. W rezultacie ekspansja rodzimych banków faktycznie będzie możliwa, ale nie dzięki zaradności lokalnych przedsiębiorców, tylko za sprawą uciekającego z Węgier kapitału.            Komentarz


            • kapciowy platformy powrócił

             Komentarz


             • Zamieszczone przez spotter_spotterow
              ak, tylko jakiś czas temu kiedy ich akcje były po 8 zł poważny inwestor wycenił je na połowę tego. Przy kursie poniżej 7 zł dochodzi do automatycznego bankructwa bo ich długi są zastawione na majątek liczony po kursie akcji 7 zł/sztuka. Tak brali kredyty pod konieć 2007. W trzecim kwartale 2012 spadło im faktycznie poniżej 7 zł, ale zamiast zbankrutować gotówką uratowało ich Vivendi. Poza tym wszyscy dobrze wiedzą że ceny akcji TVN zawsze były sztucznie pompowane, a firma żeby wyrobić utrzymywała się z wyprzedaży własnej własności.
              Ostatnio wyceniono Bogdankę na 40 zł? Wyceniano KGHM poniżej 9 dyszek? I mogę Ci takich przykładów mnożyć, sorry ale to jest argument "Janusza giełdowego". Tak TVN był przy 6 zł. i był bliski bankructwa, wywinęli się między innymi sprzedażą swoich cenny aktywów i mariażem z Canal+. Ostatnio cały czas byli na wartości 16 zł za akcję. Cena za jaką sprzedano TVN jest - jak mówiłem - dużo niższa niż tego oczekiwano. Nie ma co szukać czegoś czego w tej transakcji nie ma. No, ale ja rozumiem, że lubisz szukać teorii spiskowej w każdym absurdzie.

              Aha i argument "sztucznie pompowane" też jest z portfolio "Janusza giełdowego", pierdyliard spółek na giełdzie jest sztucznie pompowane, a ich wycena zależy od widzimisię byków i niedźwiedzi.

              Komentarz


              • Zamieszczone przez Jaco
               Warto poczytać komentarze na gazietce. Nawet tam szydera na całego.
               Jestem masochistą, czytam tam komentarze namiętnie, co ciekawe, jeżeli nie ma słowa klucz, takiego jak Kościół Katolicki, Jarosław Kaczyński to ludzie jadą z władzą (poza opłaconymi tłumokami z ksywkami w stylu "marian5675, aga4369" etc.) jak z burą suką. Idzie nowe?
               #druzynanatop3

               Komentarz


               • Zamieszczone przez miaski
                kapciowy platformy powrócił
                Oświeć mnie jakie to korzyści będą z polonizacji banków!

                Komentarz

                Pracuję...
                X
                😀
                🥰
                🤢
                😎
                😡
                👍
                👎