Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Polityka

Zwiń
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • Zamieszczone przez stewiegriffin Zobacz posta
  Program PiS
  Cóż, rozumiem, że z powodu braku argumentów musiałeś sięgnąć do faktycznego programu konkurencji, który ma 168 stron...
  http://www.pis.org.pl/article.php?id=22715

  jaka reforma fiskusa? Gdzie ona jest? Jasna, spójna i długofalowa polityka podatkowa - to znaczy jaka konkretnie? Uproszczenie podatków dla przedsiębiorców - ale jak one będą uproszczone? Gdzie ta ustawa od towarów i usług? Liczby? Konkrety? Gdzie to? Należy zlikwidować przepisy hamujące rozwój przedsiębiorczości - to znaczy jakie konkretnie przepisy? Tylko hasła i hasła..

  Takie jest poziom konkretów w oficjalnym programie jednej z dwóch największych partii w Polsce, która od kilkunastu lat otrzymała z kilkaset milionów złotych pieniędzy podatników? (w samym 2011 roku 26 878 731,17 zł). Jestem zawiedziony :\
  Biedactwo

  Samo omówienie programu PiS w lakonicznych punktach jest znacznie mniej hasłowe, niż "program" KNP w całości

  Według dokumentu, po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych nowy rząd sporządzi raport o stanie państwa; ma to być "rodzaj bilansu otwarcia dla rządu i wspierającej go większości parlamentarnej".

  1. PiS planuje reformę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Premier ma uzyskać prawo wydawania ministrom "wiążących poleceń" oraz uchylania ich aktów.

  2. Program zakłada zmiany w układzie resortów. Przewiduje utworzenie Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju. Ma nim kierować wicepremier, który stałby też na czele Państwowej Rady Rozwoju, w której obok ekspertów będą zasiadać szefowie niektórych resortów oraz NBP.

  3. PiS chce ograniczyć rolę Ministerstwa Finansów "do strategicznego planowania finansowego oraz prowadzenia księgowości budżetowej państwa". Program zakłada powołanie nowych ministerstw: Energetyki, Integracji Europejskiej, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Polityki Rodzinnej. To ostatnie przejęłoby zadania innych resortów związane z wspieraniem rodziny.

  4. PiS planuje likwidację Ministerstwa Skarbu; ocenia, że przeniesienie zadań nadzoru właścicielskiego nad spółkami do ministerstw branżowych i powierzenie zarządzania częścią mienia państwowego nowej instytucji – Prokuratorii Generalnej RP - uczyni zbędnym istnienie tego resortu.

  5. Program przewiduje powołanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i zniesienie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Problemami informatyzacji i cyfryzacji miałby się zająć pełnomocnik rządu w KPRM. Nadzór nad służbami, zamiast premiera, miałby sprawować Minister Koordynator Służb Specjalnych. Zamiast ABW i SKW odpowiadałby za ochronę informacji niejawnych.

  6. Minister sprawiedliwości ponownie pełniłby funkcję Prokuratora Generalnego. Program przewiduje głęboką reformę prokuratury. Minister uzyskałby prawo wizytacji sądów, badania skarg na ich działalność i wnoszenia apelacji nadzwyczajnej od każdego prawomocnego orzeczenia. Przysługiwałoby ono również Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

  7. Program zakłada powołanie Izby Wyższej Sądu Najwyższego, która rozpoznawałaby wnioski o rewizję nadzwyczajną w przypadkach "szczególnie bulwersujących" wyroków oraz postanowień prokuratorskich ws. umorzenia śledztwa lub odmowy jego wszczęcia.

  8. PiS za potrzebne uważa ograniczenie do dwóch kadencji pełnienie funkcji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; po przerwie trwającej kadencję mogliby kandydować ponownie.

  9. Partia Jarosława Kaczyńskiego zamierza wdrożyć program modernizacji służb mundurowych. Policja miałaby przejąć kompetencje i środki Inspekcji Transportu Drogowego, zaś Centralne Biuro Śledcze zostałoby wyłączone z Komendy Głównej Policji i przekształcone w samodzielną jednostkę. Za konieczne uznano reorganizację BOR, ABW, CBA i SKW.

  10. PiS deklaruje zachowanie jako waluty złotówki; proponuje "sanację finansów publicznych" i przebudowę systemu podatkowego. Zdaniem PiS trzeba powrócić do niższych stawek VAT oraz wprowadzić kwartalne zaliczki na podatek dochodowy.

  11. W programie zapowiedziano wprowadzenie trzeciej stawki w podatku PIT – 39 proc. od dochodów powyżej 300 tys. zł rocznie. Podatnik inwestujący i tworzący nowe miejsca pracy mógłby jej uniknąć, odliczając kwotę wydatków inwestycyjnych od podstawy opodatkowania.

  12. Partia chce opodatkować instytucje finansowe i hipermarkety, co ma przynieść ok. 7 mld zł wpływów do budżetu rocznie. W ocenie PiS konieczna jest reindustrializacja Polski.

  13. W programie znajduje się propozycja wprowadzenia tzw. renty innowacyjnej. Osoby fizyczne będą miały możliwość przekazywania środków należnych fiskusowi z tytułu podatku od zysków kapitałowych na badawczo-rozwojowe fundusze inwestycyjne.

  14. Wśród propozycji PiS dla przedsiębiorców są ułatwienia kredytowe i zasada, że rejestracja działalności nastąpi 6 albo 12 miesięcy od jej rozpoczęcia - dopiero wówczas pojawiłby się obowiązek płacenia składek i podatków. Brak dochodów w tym terminie pozwalałby na zakończenie działalności bez zobowiązań.

  15. PiS chce, by podatnik VAT mógł rozliczać się z urzędem skarbowym na zasadzie kasowej (obowiązek odprowadzenia podatku nie z chwilą wystawienia faktury, lecz z chwilą otrzymania zapłaty).

  16. Program zakłada, że Polska powinna wydawać na politykę prorodzinną ok. 4 proc. PKB. PiS zobowiązuje się wprowadzić comiesięczny dodatek rodzinny w kwocie 500 zł na drugie i na kolejne dzieci do 18. roku życia. Chce też zwiększenia dostępu do świadczeń rodzinnych, zerowej stawki VAT na ubrania dziecięce, wydłużenia urlopów macierzyńskich i wychowawczych.

  17. W części "praca" PiS proponuje przyjęcie „paktu dla wzrostu wynagrodzeń”, który zawrą strona społeczna, pracodawcy oraz rząd. Płaca minimalna nie mogłaby być mniejsza niż 50 proc. średniej płacy w gospodarce narodowej.

  18. Partia obiecuje ponad 1,2 mln nowych miejsc pracy dla młodych, co ma umożliwić Narodowy Program Zatrudnienia. Zakłada on m.in. obniżenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w gminach szczególnie dotkniętych bezrobociem; preferencje podatkowe dla osób zatrudniających absolwentów szkół.

  19. W programie zdrowotnym PiS zakłada m.in. likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia. Resort zdrowia ma przygotowywać plan finansowania świadczeń łącznie z planem podziału środków na poszczególne województwa. PiS obiecuje też stworzenie sieci szpitali. "Żaden szpital nie zostanie przy tym zamknięty, nie dopuścimy też do dalszej komercjalizacji i prywatyzacji szpitali" - deklarują politycy partii.

  20. PiS proponuje zmiany w systemie emerytalnym, czyli dobrowolność wyboru między OFE a ZUS; postuluje referendum w tej sprawie. Chce też odejścia od reformy wydłużającej wiek emerytalny do 67 lat i powrót do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

  21. W zakresie edukacji PiS zakłada likwidację gimnazjów i przywrócenie 8-letnich szkół podstawowych i 4-letnich liceów; odejście od obowiązku szkolnego dla 6-latków; zmiany programów nauczania w szkołach; zmianę statusu zawodowego nauczycieli, którzy staną się pracownikami państwowymi i będą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

  22. Zdaniem PiS przynajmniej 1,2 proc PKB powinno trafiać na finansowanie polskiej nauki. Partia opowiada się za przywróceniem zintegrowanych studiów pięcioletnich oraz za bezpłatnym drugim kierunkiem studiów.

  23. PiS postuluje odnowienie mediów publicznych: odejście od struktury spółek prawa handlowego i ich przekształcenie w instytucje wyższej użyteczności publicznej.

  24. W dziedzinie infrastruktury partia obiecuje m.in. wybudowanie brakujących odcinków autostrad i stworzenie systemu antykorupcyjnej ochrony inwestycji drogowych ze szczególną rolą CBA; Przewozy Regionalne PKP mają podlegać Skarbowi Państwa.

  25. Program PiS w części "energetyka" zakłada m.in. walkę o rewizję pakietu energetyczno-klimatycznego.

  26. Program rolny PiS to m.in. projekt ustawy pozwalający nabywać ziemię wyłącznie polskim rolnikom, wyrównanie dopłat bezpośrednich, zwiększenie środków z funduszy spójności na wieś, utrzymanie KRUS i podatku rolnego.

  27. PiS wśród propozycji dot. polityki zagranicznej wymienia przyjęcie ustawy "o wykonywaniu suwerenności państwa". Ma ona określać "zasady prymatu kompetencji narodowych w stosunkach z organizacjami międzynarodowymi". W tej części znajduje się stwierdzenie, że uzyskanie właściwego statusu polskiego państwa nie będzie możliwe bez wiarygodnego wyjaśnienia przyczyn katastrofy TU-154M. "Tragedia smoleńska będzie wyjaśniana przy użyciu wszystkich dostępnych instrumentów krajowych i międzynarodowych, we współpracy z innymi państwami i organizacjami międzypaństwowymi, w tym instytucjami wyspecjalizowanymi" - czytamy.

  Program rozpoczyna się diagnozą sytuacji i opisem wartości, którymi kieruje się partia; wśród nich są ochrona życia od poczęcia oraz odrzucenie eutanazji, "solidarność", "wspólnota", "naród", "eurorealizm zamiast agresywnej poprawności politycznej", "sprawne państwo".

  PiS podkreśla "zbyt powolne" przemiany w wielu dziedzinach w pierwszych latach po 1989 r. (m.in. w służbach specjalnych) i umożliwienie przejmowania własności przez komunistyczną nomenklaturę.

  Opisano też powstanie i działanie "systemu Tuska". Według PiS, PO "stworzyła wielki mechanizm rozdawniczy i sama stała się jedynym dysponentem przywilejów, awansów oraz wszelkiej gratyfikacji". Partia uważa, że powstał "masowy system manipulacji" służący promocji premiera i jego otoczenia. Za sferą szczególnie zaniedbaną PiS uznaje służbę zdrowia; zwraca uwagę na to, że rolnictwo i polityka społeczna traktowane są jak "zasoby, z których są czerpane korzyści".

  Wśród wielu zarzutów wobec rządu Tuska znajdują się doprowadzenie do "redukcji instytucji państwa demokratycznego" (m.in. prokuratury, GUS, IPN, CBA), "psucie mechanizmu i procedur demokratycznych", "obniżenie podmiotowości Polski w środowisku międzynarodowym".
  http://niezalezna.pl/51896-znamy-pro...likwidacja-nfz

  Gawriosz - ano niestety...
  My ludzkie bydło, ludzki gnój, z suteren i poddaszy, my chcemy herb mieć swój, na zgubę wrogom naszym.

  Komentarz


  • Zamieszczone przez Kasztan Zobacz posta
   Wniosek: samo popieranie junty przez Korwina nie jest zmianą poglądów, możemy się jedynie spierać (a chyba nie będziemy) o to czy hołdowanie Jaruzelowi jest zasadne.
   Co to z niego za prawica która popiera komunistycznego dyktatora? Może jeszcze niech sobie weźmie Che Guevarę, Pol-Pota i Mao Zeddonga jako autorytety.
   "bycie narzędziem Rosji nam się opłaca" - Bartłomiej Sienkiewicz, grudzień 2010

   "Jeśli Andrzej Duda wraz z PiS-em pójdą w stronę ostrego rozliczenia Smoleńska, będziemy mieli w Polsce wojnę domową. Kaczyński zmieni retorykę albo zostanie zmieniony." - Lech Wałęsa, maj 2015

   Komentarz


   • Zamieszczone przez Jerzman Zobacz posta
    200 tysięcy nieważnych głosów czyli 3 % wyborców albo zagłosowało dla jaj, albo jest na tyle niedojebana, że nie potrafi postawić jednego krzyżyka przy czyimś nazwisku.
    Ja oddałem głos nieważny. Na karcie, żeby nie było wątpliwości napisałem "Głos nieważny". Od kiedy nabrałem prawa wyborczego uczestniczyłem we wszystkich wyborach, bo uważam to za patriotyczny obowiązek. Zupełnie odmienną kwestią jest to, że nie mam zupełnie na kogo zagłosować. Takich jak ja jest całkiem sporo i irytują mnie dwie rzeczy. Pierwsza to wypowiedzi "Nie idę na wybory, bo nie mam na kogo głosować". Dla mnie obywatelskim sprzeciwem jest właśnie pójście i oddanie głosu nieważnego.
    Druga sprawa to właśnie wykorzystywanie tych nieważnych głosów przez mitomanów. W ich ograniczonych umysłach nie mieści się, że ktoś coś takiego może zrobić świadomie, i że jest to wyraz sprzeciwu wobec obecnego układu politycznego.
    LEGIA&FC DEN HAAG

    Komentarz


    • Zamieszczone przez spotter_spotterow Zobacz posta
     Co to z niego za prawica która popiera komunistycznego dyktatora? Może jeszcze niech sobie weźmie Che Guevarę, Pol-Pota i Mao Zeddonga jako autorytety.
     i ja się z tym zgadzam, chcę tylko pokazać, że można mu zarzucić głupotę, bycie ruskim agentem i choroby umysłowe, ale zmianę poglądów tak średnio koniec tematu.
     Zwyciężąją tylko tacy, którzy nie tracą wiary.

     Komentarz


     • Braun o Jaruzelskim (o dziwo zaproszono go do Polsatu)
      https://www.youtube.com/watch?v=3WuVZOVzmUo

      Komentarz


      • Zamieszczone przez Foxx Zobacz posta
       Samo omówienie programu PiS w lakonicznych punktach jest znacznie mniej hasłowe, niż "program" KNP w całości
       No, to chociaż wiem, że parę % z tych setek milionów złotych pochodzących z mojej i innych podatników kieszeni nie poszło na marne Pytanie, ilu wyborców PiS zapoznało się z tym programem Przejrzałem, poczytałem, jest tam sporo konkretnych rozwiązań, ale mimo wszystko, nawet w takim programie jest masa ogólników (a co drugie zdanie to wjazd na TUSKA), np. w zakresie deregulacji i zniesienia barier dla przedsiębiorców. Konkrety są, ale jedno jest pewne. Są to stosunkowo niewielkie zmiany (żadne reformy) i niewiele by się zmieniło w porównaniu do rządów PO.

       Co do "programu" KNP. Ja i pewnie jeszcze wielu osób dałem im szansę i kredyt zaufania. Osobiście, jeśli w ciągu roku (do wyborów parlamentarnych) nie zmieni się polityka ugrupowania i nie powstanie znacznie więcej konkretnych rozwiązań, propozycji, nie urealni się wizja państwa Nowej Prawicy to bardzo możliwe, że nie zdobędą mojego poparcia.
       Ostatnio edytowany przez stewiegriffin; 77459.

       Komentarz


       • Tak się zastanawiam czy sukces KNP w wyborach do PE i ewentualne duże szanse na wejście do naszego parlamentu nie są PiS-owi na rękę. KNP jeżeli już to będzie podbierać wyborców palikociarni albo PO. Druga sprawa to zachowanie establishmentu medialnego. Wydaje mi się, że w czasie ewentualnej kampanii wyborczej PiS dostanie dużo mniej uderzeń i "negatywnego" czasu antenowego, gdyż część uwagi mediów i tak zwanego "medialnego shitstormu" i "bólu dupy" może przejąć KNP i jego Krul, zwłaszcza, jeżeli w PE będzie się prezentował w swoim stylu.

        Komentarz


        • Pełna zgoda
         My ludzkie bydło, ludzki gnój, z suteren i poddaszy, my chcemy herb mieć swój, na zgubę wrogom naszym.

         Komentarz


         • Zamieszczone przez hasor Zobacz posta
          Tak się zastanawiam czy sukces KNP w wyborach do PE i ewentualne duże szanse na wejście do naszego parlamentu nie są PiS-owi na rękę. KNP jeżeli już to będzie podbierać wyborców palikociarni albo PO. Druga sprawa to zachowanie establishmentu medialnego. Wydaje mi się, że w czasie ewentualnej kampanii wyborczej PiS dostanie dużo mniej uderzeń i "negatywnego" czasu antenowego, gdyż część uwagi mediów i tak zwanego "medialnego shitstormu" i "bólu dupy" może przejąć KNP i jego Krul, zwłaszcza, jeżeli w PE będzie się prezentował w swoim stylu.
          tylko znając PiS to sami dostarczą powody do uderzeń i negatywnego czasu antenowego przed wyborami

          Komentarz


          • Zamieszczone przez F.. Zobacz posta
           tylko znając PiS to sami dostarczą powody do uderzeń i negatywnego czasu antenowego przed wyborami
           A do tej pory dostarczali?Fakt kazdemu zdarzaja sie wpadki,ale to od widza/czytelnika zalezy jak odbierze przekaz z mediow.
           "Mamy tez ministra spraw zagranicznych specjalnej troski, ktory pod wzgledem emocjonalnym zachowuje sie jak nastolatek i to taki z zespolem ADHD"

           Komentarz


           • Zamieszczone przez Herman Zobacz posta
            Ja oddałem głos nieważny. Na karcie, żeby nie było wątpliwości napisałem "Głos nieważny". Dla mnie obywatelskim sprzeciwem jest właśnie pójście i oddanie głosu nieważnego.
            I co wynikło z twoje sprzeciwu? czy oddasz nieważny głos czy wcale nie pójdziesz to praktycznie to samo, tylko nabijanie bezsensownej frekwencji. gdyby każdy tak postąpił to na wybory przyszłoby 80% społeczeństwa i PO dalej wygrałoby lub ewentualnie PiS, co za sprzeciw? ktoś inny na tym zyska?
            LEGIA TO MY
            Freedom for Mary Wagner!!!

            Komentarz


            • Zamieszczone przez lukasz9209 Zobacz posta
             I co wynikło z twoje sprzeciwu? czy oddasz nieważny głos czy wcale nie pójdziesz to praktycznie to samo, tylko nabijanie bezsensownej frekwencji. gdyby każdy tak postąpił to na wybory przyszłoby 80% społeczeństwa i PO dalej wygrałoby lub ewentualnie PiS, co za sprzeciw? ktoś inny na tym zyska?
             Taka widocznie jego wola. Na szczęście, wybory to przywilej nie obowiązek i każdy ma prawo do dowolnego w nich uczestnictwa, lub nie.

             Komentarz


             • Korwin znowu o Jaruzelu "tragiczna postać" "Nie uważam gen. Jaruzelskiego za zbrodniarza"
              8:33
              https://www.youtube.com/watch?v=Ezw7R8Z3iaU

              Komentarz


              • I jeszcze kilka zdań tego cudaka:
               http://wpolityce.pl/polityka/198101-...rugiego-urbana

               Włosy dęba stają.
               "Lecz przyjdą czasy, że te kutasy będą przed nami na baczność stać,
               Ręka nie zadrży jak liść osiki, gdy będziem w głupie mordy prać.
               Więc pijmy zdrowie szwoleżerowie niech smutki zginą w rozbitym szkle,
               Gdy nas nie będzie nikt się nie dowie czy dobrze było nam czy źle.
               "
               Janusz Waluś - czekaMY!

               Komentarz


               • Ja tam bym go nie powstrzymywał w tych wypowiedziach. Ideologicznie już się odkrył, niech się chłop jeszcze bardziej nakręci i odkryje ze swoimi poglądami "wolnorynkowymi"

                Komentarz

                Pracuję...
                X