Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

koronawirus – nowa grupa chuligańska z Kielc czy faktyczne zagrożenie?

Zwiń
X
 
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • Długa wypowiedź pisana anraty z tel. Nie wszystko mogłem zawrzeć, z czym mam problem w tej pandemii
  http://komandir.wrzuta.pl/audio/9lE2...zek_czajkowski

  Komentarz


  • Zamieszczone przez KrzychuS Zobacz posta
   Nie rozsmieszaj mnie.
   W swojej karierze zawodowej mam wygraną sprawę przed WSA przeciwko Urzędowi Skarbowemu, gdzie naszym głównym argumentem było to, że pewne przepisy dotyczące faktur były wprowadzone niezgodnie z Konstytucją rozporządzeniem bez podstawy zawartej w ustawie. Po wyroku, Urząd Skarbowy nawet nie szedł do NSA..
   Sam nie rozśmieszaj Powtórzę - w identycznych sprawach zapadają rozmaite wyroki i jeden przykład ma zerowe znaczenie,

   Art. 46. - [Ogłoszenie i odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii] - Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

   Dziennik Ustaw
   Dz.U.2019.1239 t.j. | Akt obowiązujący
   Wersja od: 1 lipca 2020 r.

   Art. 46. [Ogłoszenie i odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii]
   1. Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
   2. Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.
   3. Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne osoby niż określone na podstawie art. 17 ust. 9 pkt 2 oraz przeciw innym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 ust. 1.
   4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić:
   1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
   2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
   3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
   4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
   5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
   6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
   7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych
   - uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii
   .

   5. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są:
   1) niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku urzędowym, zgodnie z przepisami o ogłaszaniu aktów normatywnych;
   2) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
   6. Wojewoda ma obowiązek poinformowania obywateli o obowiązkach wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1-4, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
   https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-d...7507739/art-46

   Z ustawy wprowadzonej przez PO w 2008. Wszystko.

   EDIT:

   W cieniu walki z koronawirusem oraz debaty o optymalnym terminie wyborów pojawiają się natomiast bardziej zasadnicze pytania o przesłanki rozróżnienia między ukształtowanymi w Konstytucji RP stanami nadzwyczajnymi a stanami mającymi „wyłącznie” ustawowe podstawy prawne, tj. stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii (art. 46 i 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570 ze zm.; dalej: ustawa antyzakażeniowa lub ustawa z 2008 r.). Dla pełnego obrazu sytuacji można dodać, że z kręgów opozycji politycznej wychodzą głosy kwestionujące konstytucyjność owych ustawowych rozwiązań, a nawet zarzuty wprowadzania przez rząd konstytucyjnego zamach stanu (m.in. z powodu zawieszania rozporządzeniem ministra zdrowia konstytucyjnych wolności). (...)

   Pamiętać jednak należy, że ustawę antyzakażeniową wraz z kwestionowanymi obecnie instytucjami stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii uchwalił Sejm VI kadencji (2007–2011), w którym dzisiejsza opozycja posiadała większość. W uzasadnieniu do rządowego projektu tej ustawy (druk nr 324) wskazywano m.in. na: a) „diametralnie zmienioną sytuację epidemiologiczną w skali świata” wywołaną pojawieniem się ospy prawdziwej, AIDS, ptasiej grypy, czy nowych wirusowych gorączek krwotocznych (takich jak: ebola czy zespołu SARS); b) „wielkie potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego”, jakimi są „choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne, które mogą być przeniesione do Polski z odległych geograficznie regionów świata”. Dlatego „stworzenie sprawnego systemu kompleksowego nadzoru nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi jest jednym z priorytetów systemu ochrony zdrowia w Polsce”. Projektowana ustawa miała więc pozwolić „na koordynację działań służb sanitarnych, szeroko pojmowanych organów administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne oraz podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne, mających na celu zapobieganie, wczesne wykrywanie ognisk zachorowań i ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii”. W kontekście trwającej pandemii koronawirusa trudno oprzeć się wrażeniu niezwykłej trafności przeprowadzanej wtedy diagnozy. A dzisiejsza opozycja zamiast krytykować obecny rząd za stosowanie przyjętych wtedy rozwiązań, mogłaby podkreślać swoją pozytywną rolę w ich ustanowieniu. W każdym razie, w 2008 r. stworzono, jak się wydaje, dość dobre, a teraz wykorzystywane instrumentarium prawne. Tyle tylko, że ustalenia te nie dotykają istoty wyrażonego na wstępie zagadnienia prawnego, tj. pytania o konstytucyjność stanów tą ustawą ustanowionych. Być może w obliczu aktualnych zmagań o ograniczenie skali zarażeń należałoby poprzestać na powyższej konstatacji, a zadawanie pytań o konstytucyjność ustawowych rozwiązań przenieść na lepsze czasy, gdyż teraz ich prowadzenie może co niektórym wydawać się nawet niestosowne. Niemniej– skoro jednak zostały one w przestrzeni publicznej wyrażone – to nie sposób pominąć milczeniem tego aspektu sporu. (...)
   https://prawo.gazetaprawna.pl/artyku...nstytucja.html

   Nikt nie zwrócił się do TK o sprawdzenie tych kwestii.
   Ostatnio edytowany przez Foxx; [ARG:4 UNDEFINED].
   My ludzkie bydło, ludzki gnój, z suteren i poddaszy, my chcemy herb mieć swój, na zgubę wrogom naszym.

   Komentarz


   • Zamieszczone przez Citlivu Zobacz posta

    Hej, fajnie że Ci się chciało. Co do punktu pierwszego, to wyjaśnia wzrost, ale nie to że jest on bardzo synchroniczny w jednym momencie. Mnie to zastanawia. Na jesieni bym to łatwo kupił. Zmieniła się pora roku, a z nią pogoda stąd wzrost w Europie w tym samym momencie. Te obostrzenia per kraj były bardzo różnie znoszone, a wszyscy główni gracze meldują wzrosty właśnie teraz w środku lata... Co do 9, to owszem przyjmowałem tą argumentację przez jakiś czas,teraz mam wątpliwości. Teraz mam z nią większy problem. Tłumaczę dlaczego: Bezobjawowo lub skapoobjawowe zakażenia w przypadku wszelkich gryp, paragryp tj wirusów dróg oddechowych jest dość powszechne. Do tej pory nie było to nagłaśniane. Tego więc nie neguje, jak niektórzy, śmiejąc się z obecnej pandemii bezobjawowej. Ma i miało to miejsce w świecie chorób. Natomiast jakie dla mnie z tego wyszły implikacje: o ile ptasia grypa nie przeszła w pandemię mimo bezobjawowcow, wyjaśnienie znalazłem tutaj - https://www.google.pl/amp/s/abcnews....7598217&page=1 i je kupuje. Podobny artykuł czytałem o Mers
    ​że potrzebuje dość specyficznego zbiegu okoliczności by doszło do skutecznej transmisji. Kupuje to, że to nie wysoka śmiertelność, która przy puli bezobjawowcow nie ma znaczenia, tylko trudność zarażenia oraz zlagodnienie z czasem wirusów, zadecydowały o braku grania scenariusza pandemii. Świńska grypa jednak innya była i na pandemię się nadawala https://www.cdc.gov/flu/pandemic-res...-pandemic.html

    Zgodnie z tym linkiemy do 2018 oszacowano śmiertelność na max 500.000 i 60 mln przypadków i wirus nadal krąży. To jest szacunek cdc, bez masowych testów. Czy czasem przy masowych testach nie było by tego więcej, tak jak z koronką ? Zbiega mi się to że wzrostem śmierci na infekcje dróg oddechowych od kilku lat, który widziałem. Reasumując skłaniam się ku temu, że o ile świńskiej grypy nie wykorzystano do scenariusza pandemii, z Koronką tego błędu nie popełniono,by kryzys się zmarnował i przy okazji pozalatwia się wiele różnych tematów na świecie. Kupuję to, że wirus złagodniał stąd o wiele niższa śmiertelność. Natomiast przypadki, to na siłę testowanie. Na Śląsku, tyle przypadków z przesiewu. Gdyby w każdym województwie tak zrobić w każdym liczba wirusa byłaby podobna, gdyż wszędzie są duże skupiska ludzkie i jest już kilka miesięcy od dystrybucji go w populacji. Tyle że na Śląsku władza miała jasny interes w kopalniach. Dodajmy do tego news z Włoch że 1,5 mln ma przeciwciała oraz że podobno odporność jest do 3 miesięcy max? Czyli to zakażenia bezobjawowe, skapoobjawowe z ostatniego czasu
    O ile w sensie medycznym masz co do zasady rację (co do zasady czyli część z wątków jest póki co nieweryfikowalna). To politycznie nie masz pojęcia o czym piszesz - zarówno w sensie globalnym (by kryzys się zmarnował i przy okazji pozałatwia się wiele różnych tematów na świecie), jak i lokalnym (Śląsku władza miała jasny interes w kopalniach).

    Covid jest z jednej strony katalizatorem pewnych procesów (politycznych, społecznych, gospodarczych), z drugiej strony katastrofą, która wywraca w wielu krajach scenę polityczną do góry nogami - co raczej nie jest jakiejkolwiek władzy na rękę.
    Lieber tot als rot!!

    Komentarz


    • Zamieszczone przez Citlivu Zobacz posta

     Dodajmy do tego news z Włoch że 1,5 mln ma przeciwciała oraz że podobno odporność jest do 3 miesięcy max? Czyli to zakażenia bezobjawowe, skapoobjawowe z ostatniego czasu
     Możesz podać źródło dla newsa o rzekomej odporności przez 3 miesiące? Wygląda mi to na fejk, ponieważ w Chinach mają już 3 takie okresy za sobą, ale może coś przeoczyłem.
     Tyle już czytałem różnych "odkrywczych" newsów na temat covida, że się ostatecznie przekonałem, że jeśli nie ma potwierdzenia z kilku niezależnych i wiarygodnych źródeł to należy uzbroić się w dużą ostrożność.Co do nabytej odporności to już pamiętam całkiem poważne relacje o jej braku lub aż do śmierci, a po drodze dowolną liczbę tygodni i miesięcy.
     Sprawa jest poważna, ponieważ od nabytej odporności zależy los szczepionek i życie miliardów ludzi. Szczepić się co trzy miesiące to nawet wyjątkowi entuzjaści szczepionek dostaną kurwicy a co tu pisać o normalnych ludziach - no chyba, że szczepionka będzie na podstawce z dobrego alkoholu podawana doustnie

     Edit: 846 nowych zakażeń, pomyliłem się o 150 kilka dni temu, ale wygląda na to, że 1k pęknie w przyszłym tygodniu
     Ostatnio edytowany przez Jestem; [ARG:4 UNDEFINED].
     Z końmi się nie kopię bo przegram, z idiotami staram się nie dyskutować bo sprowadzają dyskusję do swojego poziomu, na argumenty ad personam staram się nie reagować, patrz wcześniejsze punkty - no i tylko krowa nie zmienia zdania ...

     Komentarz


     • Luz, to tylko kilka luźnych myśli mających na celu sprowokowanie przeciwstawnych wypowiedzi. Dyskusja i zdrowy spór uczy obie strony. Jest tyle wykluczających się wiadomości, że sam nie wiem która wersja jest bliższa prawdy. Równie dobrze mógłbym napisać ze jest taki bajzel, bo nikt nie ogarnia i stara się szyć na tyle na ile może i też znajdę multum argumentów za tym.
      http://komandir.wrzuta.pl/audio/9lE2...zek_czajkowski

      Komentarz


      • Zamieszczone przez Jestem Zobacz posta
       Możesz podać źródło dla newsa o rzekomej odporności przez 3 miesiące? Wygląda mi to na fejk, ponieważ w Chinach mają już 3 takie okresy za sobą, ale może coś przeoczyłem.
       Tyle już czytałem różnych "odkrywczych" newsów na temat covida, że się ostatecznie przekonałem, że jeśli nie ma potwierdzenia z kilku niezależnych i wiarygodnych źródeł to należy uzbroić się w dużą ostrożność.Co do nabytej odporności to już pamiętam całkiem poważne relacje o jej braku lub aż do śmierci, a po drodze dowolną liczbę tygodni i miesięcy.
       Sprawa jest poważna, ponieważ od nabytej odporności zależy los szczepionek i życie miliardów ludzi. Szczepić się co trzy miesiące to nawet wyjątkowi entuzjaści szczepionek dostaną kurwicy a co tu pisać o normalnych ludziach - no chyba, że szczepionka będzie na podstawce z dobrego alkoholu podawana doustnie

       Edit: 846 nowych zakażeń, pomyliłem się o 150 kilka dni temu, ale wygląda na to, że 1k pęknie w przyszłym tygodniu
       https://www.medscape.com/viewarticle/932671

       Aby całość przeczytać, trzeba się zarejestrować. Fakt, też o tym myślałem czy szczepionka, porównując do samochodu, okresową wymianą oleju, którą trzeba będzie powtarzać.... Słaba opcja...
       http://komandir.wrzuta.pl/audio/9lE2...zek_czajkowski

       Komentarz


       • Ten dzień od ogłoszenia do wprowadzenia rozporządzenia to jak zwykle rozpusta i miód dla wszystkich, którzy muszą się przygotować do tego. Także widać, że sytuacja wciąż jest ultra-dynamiczna, a zdrowie i dystans są nieprzerwanie najważniejsze od kilku miesięcy.

        Komentarz


        • Superpuchar odwołany. Powód: podejrzenie korony w sztabie Legii
         Ciekaw jestem jak to będzie w lidze wyglądało.

         Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka

         Komentarz


         • Niestety tym światem rządzi już koronaświrus ...
          I wkurzaj się na nasz charakter strączku łuskany
          Spytasz skąd jestem? Powiem z dumą: z Warszawy

          To warszawskie ballady ...

          Komentarz


          • Majkisek współczuję wesela w tych czasach.
           co do tłoków w Mielnie czy Zakopcu od zawsze dziwi mnie fenomen na chvj tyle ludzi tam ściąga w tym samym czasie, jaka jest przyjemność żeby się gnieździć na plaży czy nadmorskich straganach. Nie wiem co mają w głowie ludzie którzy jadą autem prawie pod same morskie oko dziwiąc sie, że parking przepełniony. Jeszcze większy dla mnie przypał to jazda na koniu tam, jakby Bozia nogi zabrala.
           Do tego ceny z kosmosu, hałas, smród.
           Mi nad polskim morzem najbardziej podobało się w listopadzie, w promieniu kilometra na plaży widać było może z jednego człowieka, pełno jodu, a wchodząc do jakiejś knajpy żeby zjeść będąc z kobietą można było poczuć się jak lord.
           Jest tyle fajnych zakątków w naszym pięknym kraju, że można znaleźć urokliwe miejsce w którym można spędzić urlop, pospacerować, wykąpać się.
           Ja z rodziną spędziłem urlop w domku Mazurach. W środku lasu, daleko od cywilizacji, blisko do jeziora, i nawet T-Mobile nie łapał zasięgu

           Także w czasach covida można fajnie wypocząć wspierając przy tym krajową turystykę nie narażając przy tym zdrowia swojego, bliskich czy napotkanych ludzi.

           Komentarz


           • Pracownik do mnie z tekstem czy nie jadę w stronę Płocka w weekend. No nie planuję, ale może a tydzień, a w czym problem ?
            Wszystkie busy zawieszone ponownie przez COVID.

            Jest gdzieś jakieś szersze info ? Wiecie coś ? Znowu wchodzimy w etap zamykania wszystkiego ?
            Coś czuję, że szkoły nie ruszą w tym roku
            Ostatnio edytowany przez Marcino; [ARG:4 UNDEFINED].
            I wkurzaj się na nasz charakter strączku łuskany
            Spytasz skąd jestem? Powiem z dumą: z Warszawy

            To warszawskie ballady ...

            Komentarz


            • Ruszą, ruszą.
             Mimo wszystkiego, ja nie wyobrażam sobie aby mój dzieciak, idąc we wrześniu do 1 klasy, nie poznał kolegów i wychowawczyni na żywo. W ogóle elearning takich małych dzieci to kpina, bo rodzic i tak musi pilnować aby wszystko dobrze klikał. A jak ktoś ma np troje dzieci, to trzy komputery w domu są potrzebne i większa kasa na rachunki przy okazji.

             Mam już wyznaczone spotkanie organizacyjne i tego się trzymam.
             Jedyne co.mnie zastanawia, to dlaczego nie można w szkołach wprowadzić przynajmniej części procedur z przedszkoli. Rozumiem, że mieszania się klas nie da się uniknąć. Ale taki pomiar temperatury na wejściu chociażby i ew. Jeszcze raz w ciągu dnia to chyba dałoby radę ogarnąć? Od razu przy okazji zmniejszyłaby się liczba jakichkolwiek infekcji w szkole i frekwencja byłaby wyższa w sezonie grypowym.
             You'll take my life but I'll take yours too
             You'll fire your musket but I'll run you through
             So when you're waiting for the next attack
             You'd better stand there's no turning back.

             Komentarz


             • Taka ciekawostka:

              UNITED KINGDOM: Over five thousand coronavirus deaths removed from death toll, amid concerns over how they were reported.
              https://twitter.com/spectatorindex/s...42157593513987
              Jeśli obiecujemy, że Wam damy to Wam damy.
              I to bez względu na to, ile będziecie musieli za to wszystko zapłacić

              Komentarz


              • A u nas około 10% testów usunęli ze statystyk kilka dni temu
               Wszędzie jest bajzel i niekompetentni urzędnicy mianowani po uważaniu
               Z końmi się nie kopię bo przegram, z idiotami staram się nie dyskutować bo sprowadzają dyskusję do swojego poziomu, na argumenty ad personam staram się nie reagować, patrz wcześniejsze punkty - no i tylko krowa nie zmienia zdania ...

               Komentarz


               • |||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                Better Dead Than Red

                Komentarz

                Pracuję...
                X