Powyżej trzech błędów - ban!

Do dzieła:
http://dyktanda.pl/pokaz_dyktando-14...uid=w0DdHIxrj_