Bez totalnego sensu, ktoś mógłby pójść na mecz w zamian, za kogoś, kto nie może, a tak to puste miejsce zostanie...