No, mogli im wysłać esemesa o treści "weźcie sobie, już nie chcemy" zamiast tego...