Konwersacja pomiędzy Luke i xhaka

1 Wpisy w profilu

 1. Đằng Hóa Nguyên vẻ mặt âm trầm ngồi trong đại sảnh nhà thờ tổ ở Đằng gia thành. Trong tay hắn nắm một ngọc giản, có ba người quỳ trước mặt hắn.

  Trong đại sảnh trừ ba người đang quỳ, còn có mười mấy người chia ra đứng hai bên tả hữu, trong lúc này đều cúi đầu không nói, trong mắt lộ vẻ kinh sợ.

  - Trong vòng bốn ngày đã giết của Đằng gia ta chín trăm sáu mươi mốt nhân mạng, giỏi, giỏi, giỏi!!
  học kế toán ở hà nam
  lớp học kế toán tại thái nguyên
  học kế toán tại thái bình
  học kế toán tại biên hoà
Pokazuje wiadomości od 1 do 1 z 1