PDA

Zobacz pełną wersję : Ligue 1 - 25 kolejka (22.02.-24.02.2019)Efcia
22-02-2019, 06:21
22.02 19:00 Dijon - St. Etienne
22.02 20:45 Strasbourg - Lille
23.02 17:00 PSG - Nimes
23.02 20:00 Amiens - Nice
23.02 20:00 Guingamp - Angers
24.02 15:00 Montpellier - Reims
24.02 15:00 Nantes - Bordeaux
24.02 15:00 Toulouse - Caen
24.02 21:00 Monaco - Lyon

Tomi
22-02-2019, 08:58
22.02 19:00 Dijon - St. Etienne 0-2
22.02 20:45 Strasbourg - Lille 1-2
23.02 17:00 PSG - Nimes 4-0
23.02 20:00 Amiens - Nice 0-1
23.02 20:00 Guingamp - Angers 1-1
24.02 15:00 Montpellier - Reims 2-1
24.02 15:00 Nantes - Bordeaux 1-1
24.02 15:00 Toulouse - Caen 1-0
24.02 21:00 Monaco - Lyon 1-2

Szawar
22-02-2019, 09:01
22.02 19:00 Dijon - St. Etienne 0-1
22.02 20:45 Strasbourg - Lille 1-1
23.02 17:00 PSG - Nimes 3-0
23.02 20:00 Amiens - Nice 1-1
23.02 20:00 Guingamp - Angers 1-0
24.02 15:00 Montpellier - Reims 2-0
24.02 15:00 Nantes - Bordeaux 1-0
24.02 15:00 Toulouse - Caen 1-0
24.02 21:00 Monaco - Lyon 1-2

leh71
22-02-2019, 09:27
22.02 19:00 Dijon - St. Etienne 1-2
22.02 20:45 Strasbourg - Lille 1-1
23.02 17:00 PSG - Nimes 3-0
23.02 20:00 Amiens - Nice 1-0
23.02 20:00 Guingamp - Angers 1-0
24.02 15:00 Montpellier - Reims 2-1
24.02 15:00 Nantes - Bordeaux 1-1
24.02 15:00 Toulouse - Caen 1-0
24.02 21:00 Monaco - Lyon 1-2

Runi
22-02-2019, 10:41
22.02 19:00 Dijon - St. Etienne 0-2
22.02 20:45 Strasbourg - Lille 1-1
23.02 17:00 PSG - Nimes 2-0
23.02 20:00 Amiens - Nice 1-1
23.02 20:00 Guingamp - Angers 1-1
24.02 15:00 Montpellier - Reims 2-0
24.02 15:00 Nantes - Bordeaux 1-1
24.02 15:00 Toulouse - Caen 2-0
24.02 21:00 Monaco - Lyon 1-2

b(L)aszka
22-02-2019, 12:21
22.02 19:00 Dijon - St. Etienne 1-2
22.02 20:45 Strasbourg - Lille 1-1
23.02 17:00 PSG - Nimes 3-0
23.02 20:00 Amiens - Nice 1-1
23.02 20:00 Guingamp - Angers 2-0
24.02 15:00 Montpellier - Reims 1-0
24.02 15:00 Nantes - Bordeaux 1-0
24.02 15:00 Toulouse - Caen 2-1
24.02 21:00 Monaco - Lyon 1-2

Martino1989
22-02-2019, 12:47
22.02 19:00 Dijon - St. Etienne 2-2
22.02 20:45 Strasbourg - Lille 0-2
23.02 17:00 PSG - Nimes 4-0
23.02 20:00 Amiens - Nice 1-1
23.02 20:00 Guingamp - Angers 2-3
24.02 15:00 Montpellier - Reims 1-1
24.02 15:00 Nantes - Bordeaux 1-1
24.02 15:00 Toulouse - Caen 2-2
24.02 21:00 Monaco - Lyon 1-2

Krawczol
22-02-2019, 12:48
22.02 19:00 Dijon - St. Etienne 1-1
22.02 20:45 Strasbourg - Lille 1-1
23.02 17:00 PSG - Nimes 3-0
23.02 20:00 Amiens - Nice 1-1
23.02 20:00 Guingamp - Angers 1-0
24.02 15:00 Montpellier - Reims 1-0
24.02 15:00 Nantes - Bordeaux 1-1
24.02 15:00 Toulouse - Caen 1-0
24.02 21:00 Monaco - Lyon 2-2

Majkisek
22-02-2019, 13:20
22.02 19:00 Dijon - St. Etienne 0-1
22.02 20:45 Strasbourg - Lille 0-1
23.02 17:00 PSG - Nimes 3-0
23.02 20:00 Amiens - Nice 0-1
23.02 20:00 Guingamp - Angers 1-0
24.02 15:00 Montpellier - Reims 1-0
24.02 15:00 Nantes - Bordeaux 0-1
24.02 15:00 Toulouse - Caen 1-0
24.02 21:00 Monaco - Lyon 1-2

Tom Kruz
22-02-2019, 14:38
22.02 19:00 Dijon - St. Etienne 0-1
22.02 20:45 Strasbourg - Lille 0-1
23.02 17:00 PSG - Nimes 3-0
23.02 20:00 Amiens - Nice 0-1
23.02 20:00 Guingamp - Angers 0-0
24.02 15:00 Montpellier - Reims 1-0
24.02 15:00 Nantes - Bordeaux 1-1
24.02 15:00 Toulouse - Caen 1-0
24.02 21:00 Monaco - Lyon 1-1

rey
22-02-2019, 14:53
22.02 19:00 Dijon - St. Etienne 0-2
22.02 20:45 Strasbourg - Lille 1-1
23.02 17:00 PSG - Nimes 4-0
23.02 20:00 Amiens - Nice 0-1
23.02 20:00 Guingamp - Angers 2-0
24.02 15:00 Montpellier - Reims 2-0
24.02 15:00 Nantes - Bordeaux 2-0
24.02 15:00 Toulouse - Caen 2-1
24.02 21:00 Monaco - Lyon 1-3

Rulkoś
22-02-2019, 17:11
22.02 19:00 Dijon - St. Etienne 1-1
22.02 20:45 Strasbourg - Lille 1-1
23.02 17:00 PSG - Nimes 3-0
23.02 20:00 Amiens - Nice 1-1
23.02 20:00 Guingamp - Angers 1-0
24.02 15:00 Montpellier - Reims 1-0
24.02 15:00 Nantes - Bordeaux 1-1
24.02 15:00 Toulouse - Caen 1-0
24.02 21:00 Monaco - Lyon 1-2

księciuniu
22-02-2019, 17:23
22.02 19:00 Dijon - St. Etienne 0-1
22.02 20:45 Strasbourg - Lille 0-1
23.02 17:00 PSG - Nimes 3-0
23.02 20:00 Amiens - Nice 1-0
23.02 20:00 Guingamp – Angers 1-1
24.02 15:00 Montpellier - Reims 1-0
24.02 15:00 Nantes - Bordeaux 1-0
24.02 15:00 Toulouse – Caen 1-0
24.02 21:00 Monaco – Lyon 1-2

St.Maro
22-02-2019, 17:38
22.02 19:00 Dijon - St. Etienne 0-1
22.02 20:45 Strasbourg - Lille 1-1
23.02 17:00 PSG - Nimes 3-0
23.02 20:00 Amiens - Nice 0-0
23.02 20:00 Guingamp - Angers 1-0
24.02 15:00 Montpellier - Reims 2-0
24.02 15:00 Nantes - Bordeaux 1-1
24.02 15:00 Toulouse - Caen 2-0
24.02 21:00 Monaco - Lyon 0-1

Efcia
22-02-2019, 18:30
22.02 19:00 Dijon - St. Etienne 0-1
22.02 20:45 Strasbourg - Lille 0-1
23.02 17:00 PSG - Nimes 3-0
23.02 20:00 Amiens - Nice 1-1
23.02 20:00 Guingamp - Angers 1-0
24.02 15:00 Montpellier - Reims 2-0
24.02 15:00 Nantes - Bordeaux 1-1
24.02 15:00 Toulouse - Caen 1-0
24.02 21:00 Monaco - Lyon 1-2

Bary89
22-02-2019, 20:40
22.02 20:45 Strasbourg - Lille 1-1
23.02 17:00 PSG - Nimes 3-0
23.02 20:00 Amiens - Nice 1-2
23.02 20:00 Guingamp - Angers 1-1
24.02 15:00 Montpellier - Reims 2-1
24.02 15:00 Nantes - Bordeaux 2-1
24.02 15:00 Toulouse - Caen 1-0
24.02 21:00 Monaco - Lyon 1-2