PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 23 kolejka (28.01 - 29.01)Kamilsts
21-01-2014, 00:32
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff
20:45 Norwich v Newcastle
20:45 Southampton v Arsenal
20:45 Swansea v Fulham
21:00 Crystal Palace v Hull
21:00 Liverpool v Everton
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom
20:45 Chelsea v West Ham
20:45 Sunderland v Stoke
20:45 Spurs v Man City

Yanks
21-01-2014, 07:02
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 3-0
20:45 Norwich v Newcastle 2-2
20:45 Southampton v Arsenal 1-2
20:45 Swansea v Fulham 2-0
21:00 Crystal Palace v Hull 0-0
21:00 Liverpool v Everton 2-0
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 1-1
20:45 Chelsea v West Ham 3-1
20:45 Sunderland v Stoke 2-1
20:45 Spurs v Man City 2-3

(L)ookasch
21-01-2014, 09:31
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 2-0
20:45 Norwich v Newcastle 1-1
20:45 Southampton v Arsenal 0-0
20:45 Swansea v Fulham 3-0
21:00 Crystal Palace v Hull 1-0
21:00 Liverpool v Everton 1-1
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 2-0
20:45 Chelsea v West Ham 0-1
20:45 Sunderland v Stoke 2-1
20:45 Spurs v Man City 0-4

Szawar
22-01-2014, 10:48
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 2-0
20:45 Norwich v Newcastle 1-2
20:45 Southampton v Arsenal 0-1
20:45 Swansea v Fulham 2-0
21:00 Crystal Palace v Hull 1-0
21:00 Liverpool v Everton 2-1
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 2-1
20:45 Chelsea v West Ham 2-0
20:45 Sunderland v Stoke 1-1
20:45 Spurs v Man City 1-2

raafaL
22-01-2014, 12:26
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 3-0
20:45 Norwich v Newcastle 1-2
20:45 Southampton v Arsenal 1-2
20:45 Swansea v Fulham 2-0
21:00 Crystal Palace v Hull 1-1
21:00 Liverpool v Everton 2-1
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 2-1
20:45 Chelsea v West Ham 2-0
20:45 Sunderland v Stoke 1-1
20:45 Spurs v Man City 1-2

Rulkoś
23-01-2014, 11:59
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 2-0
20:45 Norwich v Newcastle 0-1
20:45 Southampton v Arsenal 0-1
20:45 Swansea v Fulham 2-0
21:00 Crystal Palace v Hull 1-0
21:00 Liverpool v Everton 2-0
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 1-1
20:45 Chelsea v West Ham 2-0
20:45 Sunderland v Stoke 1-0
20:45 Spurs v Man City 1-2

Majkisek
23-01-2014, 15:00
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 2-0
20:45 Norwich v Newcastle 1-2
20:45 Southampton v Arsenal 0-1
20:45 Swansea v Fulham 1-1
21:00 Crystal Palace v Hull 2-0
21:00 Liverpool v Everton 2-1
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 2-1
20:45 Chelsea v West Ham 2-0
20:45 Sunderland v Stoke 2-0
20:45 Spurs v Man City 1-2

bilbon
23-01-2014, 16:05
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 3-0
20:45 Norwich v Newcastle 0-2
20:45 Southampton v Arsenal 0-1
20:45 Swansea v Fulham 2-0
21:00 Crystal Palace v Hull 1-0
21:00 Liverpool v Everton 2-1
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 2-1
20:45 Chelsea v West Ham 2-0
20:45 Sunderland v Stoke 2-1
20:45 Spurs v Man City 1-1

Urban
24-01-2014, 07:37
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 3-0
20:45 Norwich v Newcastle 1-2
20:45 Southampton v Arsenal 0-2
20:45 Swansea v Fulham 2-2
21:00 Crystal Palace v Hull 1-0
21:00 Liverpool v Everton 2-1
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 2-1
20:45 Chelsea v West Ham 2-0
20:45 Sunderland v Stoke 2-1
20:45 Spurs v Man City 1-2

SirKruszon
24-01-2014, 17:06
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 2-0
20:45 Norwich v Newcastle 0-1
20:45 Southampton v Arsenal 0-1
20:45 Swansea v Fulham 2-0
21:00 Crystal Palace v Hull 1-1
21:00 Liverpool v Everton 2-1
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 2-0
20:45 Chelsea v West Ham 2-0
20:45 Sunderland v Stoke 1-0
20:45 Spurs v Man City 1-3

Kwadrat
24-01-2014, 18:44
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 2-0
20:45 Norwich v Newcastle 1-2
20:45 Southampton v Arsenal 0-2
20:45 Swansea v Fulham 1-0
21:00 Crystal Palace v Hull 0-1
21:00 Liverpool v Everton 2-1
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 1-0
20:45 Chelsea v West Ham 2-0
20:45 Sunderland v Stoke 1-1
20:45 Spurs v Man City 1-

FrAnCuZ05
24-01-2014, 18:58
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 4-1
20:45 Norwich v Newcastle 1-1
20:45 Southampton v Arsenal 0-2
20:45 Swansea v Fulham 2-1
21:00 Crystal Palace v Hull 1-1
21:00 Liverpool v Everton 2-1
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 2-2
20:45 Chelsea v West Ham 2-0
20:45 Sunderland v Stoke 2-1
20:45 Spurs v Man City 1-3

Antares
25-01-2014, 02:18
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 2-0
20:45 Norwich v Newcastle 1-0
20:45 Southampton v Arsenal 1-1
20:45 Swansea v Fulham 2-0
21:00 Crystal Palace v Hull 1-0
21:00 Liverpool v Everton 3-1
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 1-1
20:45 Chelsea v West Ham 3-0
20:45 Sunderland v Stoke 2-0
20:45 Spurs v Man City 2-2

rey
25-01-2014, 13:40
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 3-0
20:45 Norwich v Newcastle 2-1
20:45 Southampton v Arsenal 0-2
20:45 Swansea v Fulham 3-1
21:00 Crystal Palace v Hull 2-1
21:00 Liverpool v Everton 3-2
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 2-1
20:45 Chelsea v West Ham 3-1
20:45 Sunderland v Stoke 2-0
20:45 Spurs v Man City 2-2

leh71
27-01-2014, 21:12
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 2-0
20:45 Norwich v Newcastle 1-0
20:45 Southampton v Arsenal 0-2
20:45 Swansea v Fulham 2-0
21:00 Crystal Palace v Hull 1-0
21:00 Liverpool v Everton 2-1
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 2-0
20:45 Chelsea v West Ham 2-0
20:45 Sunderland v Stoke 1-0
20:45 Spurs v Man City 0-2

OskarLegionista
27-01-2014, 21:27
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 2-1
20:45 Norwich v Newcastle 1-1
20:45 Southampton v Arsenal 2-1
20:45 Swansea v Fulham 1-2
21:00 Crystal Palace v Hull 1-1
21:00 Liverpool v Everton 3-2
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 2-0
20:45 Chelsea v West Ham 3-1
20:45 Sunderland v Stoke 1-2
20:45 Spurs v Man City 1-3

Tom Kruz
27-01-2014, 22:26
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 3-0
20:45 Norwich v Newcastle 1-2
20:45 Southampton v Arsenal 1-2
20:45 Swansea v Fulham 1-0
21:00 Crystal Palace v Hull 1-0
21:00 Liverpool v Everton 3-1

ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 2-1
20:45 Chelsea v West Ham 3-0
20:45 Sunderland v Stoke 1-0
20:45 Spurs v Man City 1-2

Orzelek
27-01-2014, 23:17
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 2-0
20:45 Norwich v Newcastle 0-1
20:45 Southampton v Arsenal 1-2
20:45 Swansea v Fulham 0-1
21:00 Crystal Palace v Hull 1-0
21:00 Liverpool v Everton 2-0
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 1-0
20:45 Chelsea v West Ham 3-0
20:45 Sunderland v Stoke 1-1
20:45 Spurs v Man City 0-1

SzydeL
27-01-2014, 23:25
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 2-0
20:45 Norwich v Newcastle 1-2
20:45 Southampton v Arsenal 2-2
20:45 Swansea v Fulham 2-1
21:00 Crystal Palace v Hull 1-1
21:00 Liverpool v Everton 3-2
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 0-1
20:45 Chelsea v West Ham 3-1
20:45 Sunderland v Stoke 1-0
20:45 Spurs v Man City 1-2

LOL3K
27-01-2014, 23:29
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 3-0
20:45 Norwich v Newcastle 0-1
20:45 Southampton v Arsenal 1-1
20:45 Swansea v Fulham 1-0
21:00 Crystal Palace v Hull 0-0
21:00 Liverpool v Everton 4-1
ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 1-3
20:45 Chelsea v West Ham 2-0
20:45 Sunderland v Stoke 3-0
20:45 Spurs v Man City 1-3

Efcia
28-01-2014, 16:35
WTOREK 28 stycznia
20:45 Man Utd v Cardiff 2-0
20:45 Norwich v Newcastle 0-1
20:45 Southampton v Arsenal 1-2
20:45 Swansea v Fulham 2-1
21:00 Crystal Palace v Hull 1-0
21:00 Liverpool v Everton 3-0

ŚRODA 29 stycznia
20:45 Aston Villa v West Brom 2-1
20:45 Chelsea v West Ham 3-0
20:45 Sunderland v Stoke 2-0
20:45 Spurs v Man City 1-2