PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 15 kolejka (07.12 - 09.12)Kamilsts
02-12-2013, 13:33
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle
16:00 Crystal Palace v Cardiff
16:00 Liverpool v West Ham
16:00 Southampton v Man City
16:00 Stoke v Chelsea
16:00 West Brom v Norwich
18:30 Sunderland v Spurs
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa
17:00 Arsenal v Everton
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull

Kempes
02-12-2013, 21:50
13:45 Man Utd v Newcastle 2-0
16:00 Crystal Palace v Cardiff 1-1
16:00 Liverpool v West Ham 2-1
16:00 Southampton v Man City 1-2
16:00 Stoke v Chelsea 0-2
16:00 West Brom v Norwich 2-0
18:30 Sunderland v Spurs 1-1
14:30 Fulham v Aston Villa 1-1
17:00 Arsenal v Everton 3-1
21:00 Swansea v Hull 1-1

(L)ookasch
04-12-2013, 16:21
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 2-1
16:00 Crystal Palace v Cardiff 1-0
16:00 Liverpool v West Ham 1-1
16:00 Southampton v Man City 1-0
16:00 Stoke v Chelsea 0-2
16:00 West Brom v Norwich 2-2
18:30 Sunderland v Spurs 1-0
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 1-2
17:00 Arsenal v Everton 2-0
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 3-0

Majkisek
04-12-2013, 18:11
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 2-0
16:00 Crystal Palace v Cardiff 2-1
16:00 Liverpool v West Ham 2-0
16:00 Southampton v Man City 0-2
16:00 Stoke v Chelsea 0-2
16:00 West Brom v Norwich 2-1
18:30 Sunderland v Spurs 1-1
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 1-1
17:00 Arsenal v Everton 2-0
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 2-1

Kamilsts
05-12-2013, 00:15
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 2-1
16:00 Crystal Palace v Cardiff 1-0
16:00 Liverpool v West Ham 3-0
16:00 Southampton v Man City 1-3
16:00 Stoke v Chelsea 1-3
16:00 West Brom v Norwich 2-1
18:30 Sunderland v Spurs 1-1
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 1-1
17:00 Arsenal v Everton 3-1
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 2-0

Szawar
05-12-2013, 09:42
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 3-0
16:00 Crystal Palace v Cardiff 1-1
16:00 Liverpool v West Ham 2-0
16:00 Southampton v Man City 1-2
16:00 Stoke v Chelsea 0-1
16:00 West Brom v Norwich 2-1
18:30 Sunderland v Spurs 1-2
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 1-1
17:00 Arsenal v Everton 2-0
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 2-0

raafaL
05-12-2013, 14:43
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 2-0
16:00 Crystal Palace v Cardiff 1-1
16:00 Liverpool v West Ham 3-1
16:00 Southampton v Man City 1-3
16:00 Stoke v Chelsea 0-1
16:00 West Brom v Norwich 2-1
18:30 Sunderland v Spurs 1-2
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 1-1
17:00 Arsenal v Everton 2-1
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 2-0

Orzelek
05-12-2013, 18:17
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 2-0
16:00 Crystal Palace v Cardiff 1-0
16:00 Liverpool v West Ham 3-1
16:00 Southampton v Man City 0-2
16:00 Stoke v Chelsea 0-2
16:00 West Brom v Norwich 0-0
18:30 Sunderland v Spurs 0-2
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 2-1
17:00 Arsenal v Everton 3-0
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 1-0

leh71
05-12-2013, 21:36
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 2-0
16:00 Crystal Palace v Cardiff 1-1
16:00 Liverpool v West Ham 3-0
16:00 Southampton v Man City 1-2
16:00 Stoke v Chelsea 0-2
16:00 West Brom v Norwich 1-0
18:30 Sunderland v Spurs 0-1
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 0-1
17:00 Arsenal v Everton 2-1
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 2-0

FrAnCuZ05
05-12-2013, 22:59
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 3-1
16:00 Crystal Palace v Cardiff 1-1
16:00 Liverpool v West Ham 1-0
16:00 Southampton v Man City 1-3
16:00 Stoke v Chelsea 1-2
16:00 West Brom v Norwich 2-1
18:30 Sunderland v Spurs 1-2
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 1-1
17:00 Arsenal v Everton 3-0
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 3-1

Urban
06-12-2013, 07:37
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 2-0
16:00 Crystal Palace v Cardiff 1-1
16:00 Liverpool v West Ham 2-1
16:00 Southampton v Man City 1-3
16:00 Stoke v Chelsea 2-2
16:00 West Brom v Norwich 2-1
18:30 Sunderland v Spurs 1-2
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 2-1
17:00 Arsenal v Everton 2-2
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 2-0

Rulkoś
06-12-2013, 12:56
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 2-1
16:00 Crystal Palace v Cardiff 0-1
16:00 Liverpool v West Ham 2-0
16:00 Southampton v Man City 0-2
16:00 Stoke v Chelsea 1-2
16:00 West Brom v Norwich 2-1
18:30 Sunderland v Spurs 0-2
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 1-1
17:00 Arsenal v Everton 2-1
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 2-0

Benek
06-12-2013, 13:43
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 2-1
16:00 Crystal Palace v Cardiff 2-1
16:00 Liverpool v West Ham 2-1
16:00 Southampton v Man City 0-2
16:00 Stoke v Chelsea 1-2
16:00 West Brom v Norwich 2-1
18:30 Sunderland v Spurs 1-1
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 1-1
17:00 Arsenal v Everton 2-0
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 2-0

rey
06-12-2013, 14:28
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 3-0
16:00 Crystal Palace v Cardiff 1-0
16:00 Liverpool v West Ham 2-0
16:00 Southampton v Man City 1-3
16:00 Stoke v Chelsea 1-2
16:00 West Brom v Norwich 2-0
18:30 Sunderland v Spurs 2-2
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 1-2
17:00 Arsenal v Everton 3-1
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 2-0

SirKruszon
06-12-2013, 15:27
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 2-0
16:00 Crystal Palace v Cardiff 1-0
16:00 Liverpool v West Ham 2-1
16:00 Southampton v Man City 0-2
16:00 Stoke v Chelsea 0-2
16:00 West Brom v Norwich 1-1
18:30 Sunderland v Spurs 1-2
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 1-0
17:00 Arsenal v Everton 1-0
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 2-1

bilbon
06-12-2013, 16:04
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 3-2
16:00 Crystal Palace v Cardiff 2-0
16:00 Liverpool v West Ham 3-1
16:00 Southampton v Man City 1-2
16:00 Stoke v Chelsea 1-2
16:00 West Brom v Norwich 2-1
18:30 Sunderland v Spurs 0-2
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 1-1
17:00 Arsenal v Everton 2-1
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 2-0

Kwadrat
06-12-2013, 16:12
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 2-1
16:00 Crystal Palace v Cardiff 1-0
16:00 Liverpool v West Ham 2-1
16:00 Southampton v Man City 0-2
16:00 Stoke v Chelsea 1-3
16:00 West Brom v Norwich 1-0
18:30 Sunderland v Spurs 0-2
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 1-0
17:00 Arsenal v Everton 2-1
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 0-1

księciuniu
06-12-2013, 16:59
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 2-1
16:00 Crystal Palace v Cardiff 1-0
16:00 Liverpool v West Ham 2-0
16:00 Southampton v Man City 1-2
16:00 Stoke v Chelsea 0-1
16:00 West Brom v Norwich 2-0
18:30 Sunderland v Spurs 1-2
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 0-2
17:00 Arsenal v Everton 3-1
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 2-0

Efcia
06-12-2013, 17:53
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 2-0
16:00 Crystal Palace v Cardiff 2-1
16:00 Liverpool v West Ham 3-0
16:00 Southampton v Man City 1-2
16:00 Stoke v Chelsea 0-2
16:00 West Brom v Norwich 1-1
18:30 Sunderland v Spurs 1-2
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 2-1
17:00 Arsenal v Everton 2-0
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 2-0

Krawczol
06-12-2013, 18:03
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 2-0
16:00 Crystal Palace v Cardiff 1-1
16:00 Liverpool v West Ham 2-0
16:00 Southampton v Man City 1-2
16:00 Stoke v Chelsea 0-2
16:00 West Brom v Norwich 1-0
18:30 Sunderland v Spurs 1-2
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 1-1
17:00 Arsenal v Everton 2-2
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 2-0

Antares
06-12-2013, 19:03
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 2-0
16:00 Crystal Palace v Cardiff 1-0
16:00 Liverpool v West Ham 3-0
16:00 Southampton v Man City 0-2
16:00 Stoke v Chelsea 1-1
16:00 West Brom v Norwich 2-0
18:30 Sunderland v Spurs 2-3
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 2-1
17:00 Arsenal v Everton 2-0
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 2-0

Tom Kruz
06-12-2013, 19:30
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 2-1
16:00 Crystal Palace v Cardiff 1-0
16:00 Liverpool v West Ham 3-0
16:00 Southampton v Man City 1-2
16:00 Stoke v Chelsea 0-2
16:00 West Brom v Norwich 1-0
18:30 Sunderland v Spurs 0-2

NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 1-2
17:00 Arsenal v Everton 2-0

PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 2-0

SzydeL
06-12-2013, 19:43
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 1-1
16:00 Crystal Palace v Cardiff 1-0
16:00 Liverpool v West Ham 3-1
16:00 Southampton v Man City 2-3
16:00 Stoke v Chelsea 1-3
16:00 West Brom v Norwich 2-0
18:30 Sunderland v Spurs 1-1
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 2-0
17:00 Arsenal v Everton 3-1
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 2-1

Flip
07-12-2013, 12:16
SOBOTA 7 grudnia
13:45 Man Utd v Newcastle 2-1
16:00 Crystal Palace v Cardiff 1-1
16:00 Liverpool v West Ham 2-0
16:00 Southampton v Man City 0-1
16:00 Stoke v Chelsea 1-3
16:00 West Brom v Norwich 2-1
18:30 Sunderland v Spurs 1-1
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 2-2
17:00 Arsenal v Everton 2-0
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 1-1

Yanks
08-12-2013, 09:07
NIEDZIELA 8 grudnia
14:30 Fulham v Aston Villa 1-1
17:00 Arsenal v Everton 2-1
PONIEDZIALEK 9 grudnia
21:00 Swansea v Hull 3-1