PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 14 kolejka (03.12 - 04.12)Kamilsts
25-11-2013, 18:22
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull
20:45 Liverpool v Norwich
20:45 Man Utd v Everton
20:45 Southampton v Aston Villa
20:45 Stoke v Cardiff
20:45 Sunderland v Chelsea
20:45 Swansea v Newcastle
21:00 Fulham v Spurs
21:00 West Brom v Man City

(L)ookasch
26-11-2013, 08:41
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 1-2
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 3-0
20:45 Liverpool v Norwich 2-0
20:45 Man Utd v Everton 2-1
20:45 Southampton v Aston Villa 1-0
20:45 Stoke v Cardiff 3-1
20:45 Sunderland v Chelsea 0-2
20:45 Swansea v Newcastle 2-0
21:00 Fulham v Spurs 1-2
21:00 West Brom v Man City 1-3

Majkisek
26-11-2013, 22:14
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 2-1
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 3-0
20:45 Liverpool v Norwich 2-0
20:45 Man Utd v Everton 3-1
20:45 Southampton v Aston Villa 2-1
20:45 Stoke v Cardiff 2-1
20:45 Sunderland v Chelsea 0-2
20:45 Swansea v Newcastle 1-1
21:00 Fulham v Spurs 1-1
21:00 West Brom v Man City 1-2

raafaL
27-11-2013, 14:17
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 1-1
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 3-1
20:45 Liverpool v Norwich 2-0
20:45 Man Utd v Everton 3-1
20:45 Southampton v Aston Villa 2-0
20:45 Stoke v Cardiff 2-1
20:45 Sunderland v Chelsea 0-2
20:45 Swansea v Newcastle 1-1
21:00 Fulham v Spurs 1-2
21:00 West Brom v Man City 1-2

FrAnCuZ05
30-11-2013, 16:44
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 1-1
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 3-1
20:45 Liverpool v Norwich 2-1
20:45 Man Utd v Everton 4-1
20:45 Southampton v Aston Villa 2-1
20:45 Stoke v Cardiff 1-1
20:45 Sunderland v Chelsea 1-2
20:45 Swansea v Newcastle 2-2
21:00 Fulham v Spurs 1-2
21:00 West Brom v Man City 2-4

Szawar
02-12-2013, 07:32
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 1-1
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 2-0
20:45 Liverpool v Norwich 2-0
20:45 Man Utd v Everton 2-0
20:45 Southampton v Aston Villa 2-0
20:45 Stoke v Cardiff 2-0
20:45 Sunderland v Chelsea 1-3
20:45 Swansea v Newcastle 1-0
21:00 Fulham v Spurs 1-2
21:00 West Brom v Man City 1-2

rey
02-12-2013, 11:32
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 1-1
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 2-0
20:45 Liverpool v Norwich 3-0
20:45 Man Utd v Everton 1-1
20:45 Southampton v Aston Villa 1-0
20:45 Stoke v Cardiff 2-0
20:45 Sunderland v Chelsea 1-2
20:45 Swansea v Newcastle 2-0
21:00 Fulham v Spurs 1-2
21:00 West Brom v Man City 0-3

Kamilsts
02-12-2013, 13:35
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 1-1
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 3-0
20:45 Liverpool v Norwich 2-0
20:45 Man Utd v Everton 2-1
20:45 Southampton v Aston Villa 2-1
20:45 Stoke v Cardiff 2-1
20:45 Sunderland v Chelsea 1-2
20:45 Swansea v Newcastle 1-1
21:00 Fulham v Spurs 1-1
21:00 West Brom v Man City 1-3

Rulkoś
02-12-2013, 14:38
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 1-1
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 1-1
20:45 Liverpool v Norwich 2-0
20:45 Man Utd v Everton 2-1
20:45 Southampton v Aston Villa 2-0
20:45 Stoke v Cardiff 2-0
20:45 Sunderland v Chelsea 0-1
20:45 Swansea v Newcastle 1-1
21:00 Fulham v Spurs 0-2
21:00 West Brom v Man City 0-2

leh71
02-12-2013, 16:42
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 1-0
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 3-0
20:45 Liverpool v Norwich 2-0
20:45 Man Utd v Everton 2-1
20:45 Southampton v Aston Villa 1-0
20:45 Stoke v Cardiff 1-2
20:45 Sunderland v Chelsea 0-2
20:45 Swansea v Newcastle 1-0
21:00 Fulham v Spurs 0-2
21:00 West Brom v Man City 2-1

bilbon
02-12-2013, 19:34
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 0-1
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 3-0
20:45 Liverpool v Norwich 2-0
20:45 Man Utd v Everton 2-2
20:45 Southampton v Aston Villa 2-0
20:45 Stoke v Cardiff 2-0
20:45 Sunderland v Chelsea 1-2
20:45 Swansea v Newcastle 1-0
21:00 Fulham v Spurs 1-2
21:00 West Brom v Man City 0-2

Kempes
02-12-2013, 21:49
21:00 Crystal Palace v West Ham 1-1
20:45 Arsenal v Hull 3-0
20:45 Liverpool v Norwich 2-0
20:45 Man Utd v Everton 2-1
20:45 Southampton v Aston Villa 1-1
20:45 Stoke v Cardiff 2-1
20:45 Sunderland v Chelsea 1-3
20:45 Swansea v Newcastle 0-1
21:00 Fulham v Spurs 1-2
21:00 West Brom v Man City 1-3

Yanks
02-12-2013, 22:32
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 0-2
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 2-0
20:45 Liverpool v Norwich 2-1
20:45 Man Utd v Everton 3-1
20:45 Southampton v Aston Villa 2-0
20:45 Stoke v Cardiff 2-0
20:45 Sunderland v Chelsea 0-2
20:45 Swansea v Newcastle 2-1
21:00 Fulham v Spurs 1-2
21:00 West Brom v Man City 0-2

SzydeL
02-12-2013, 23:23
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 0-1
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 3-1
20:45 Liverpool v Norwich 2-0
20:45 Man Utd v Everton 1-1
20:45 Southampton v Aston Villa 2-0
20:45 Stoke v Cardiff 1-0
20:45 Sunderland v Chelsea 0-3
20:45 Swansea v Newcastle 1-2
21:00 Fulham v Spurs 2-2
21:00 West Brom v Man City 1-2

Orzelek
02-12-2013, 23:24
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 1-1
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 3-0
20:45 Liverpool v Norwich 2-0
20:45 Man Utd v Everton 2-0
20:45 Southampton v Aston Villa 2-1
20:45 Stoke v Cardiff 1-0
20:45 Sunderland v Chelsea 0-2
20:45 Swansea v Newcastle 1-0
21:00 Fulham v Spurs 0-2
21:00 West Brom v Man City 0-3

Tom Kruz
02-12-2013, 23:48
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 1-1

ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 2-0
20:45 Liverpool v Norwich 2-0
20:45 Man Utd v Everton 2-1
20:45 Southampton v Aston Villa 1-0
20:45 Stoke v Cardiff 1-0
20:45 Sunderland v Chelsea 0-2
20:45 Swansea v Newcastle 1-2
21:00 Fulham v Spurs 1-2
21:00 West Brom v Man City 1-3

SirKruszon
03-12-2013, 14:57
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 0-1
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 2-1
20:45 Liverpool v Norwich 2-0
20:45 Man Utd v Everton 2-0
20:45 Southampton v Aston Villa 0-1
20:45 Stoke v Cardiff 2-1
20:45 Sunderland v Chelsea 0-2
20:45 Swansea v Newcastle 1-0
21:00 Fulham v Spurs 0-1
21:00 West Brom v Man City 1-2

Kwadrat
03-12-2013, 16:22
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 0-1
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 2-0
20:45 Liverpool v Norwich 3-0
20:45 Man Utd v Everton 2-0
20:45 Southampton v Aston Villa 1-0
20:45 Stoke v Cardiff 1-0
20:45 Sunderland v Chelsea 0-3
20:45 Swansea v Newcastle 1-0
21:00 Fulham v Spurs 0-2
21:00 West Brom v Man City 1-3

księciuniu
03-12-2013, 17:06
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 0-1
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 4-1
20:45 Liverpool v Norwich 3-0
20:45 Man Utd v Everton 2-1
20:45 Southampton v Aston Villa 2-1
20:45 Stoke v Cardiff 1-0
20:45 Sunderland v Chelsea 0-2
20:45 Swansea v Newcastle 1-2
21:00 Fulham v Spurs 0-1
21:00 West Brom v Man City 1-2

Efcia
03-12-2013, 19:09
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 1-0
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 2-0
20:45 Liverpool v Norwich 2-1
20:45 Man Utd v Everton 2-0
20:45 Southampton v Aston Villa 1-0
20:45 Stoke v Cardiff 2-1
20:45 Sunderland v Chelsea 1-2
20:45 Swansea v Newcastle 1-1
21:00 Fulham v Spurs 1-2
21:00 West Brom v Man City 1-2

LOL3K
03-12-2013, 19:20
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 1-3
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 2-0
20:45 Liverpool v Norwich 3-0
20:45 Man Utd v Everton 2-1
20:45 Southampton v Aston Villa 1-1
20:45 Stoke v Cardiff 1-2
20:45 Sunderland v Chelsea 0-4
20:45 Swansea v Newcastle 1-2
21:00 Fulham v Spurs 0-1
21:00 West Brom v Man City 1-4

Krawczol
03-12-2013, 20:10
WTOREK 3 grudnia
21:00 Crystal Palace v West Ham 1-1
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 2-0
20:45 Liverpool v Norwich 2-0
20:45 Man Utd v Everton 2-1
20:45 Southampton v Aston Villa 1-1
20:45 Stoke v Cardiff 1-0
20:45 Sunderland v Chelsea 0-2
20:45 Swansea v Newcastle 1-1
21:00 Fulham v Spurs 0-1
21:00 West Brom v Man City 1-1

Flip
04-12-2013, 09:20
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 2-1
20:45 Liverpool v Norwich 2-0
20:45 Man Utd v Everton 3-2
20:45 Southampton v Aston Villa 1-1
20:45 Stoke v Cardiff 1-2
20:45 Sunderland v Chelsea 0-4
20:45 Swansea v Newcastle 1-3
21:00 Fulham v Spurs 1-1
21:00 West Brom v Man City 0-1

Antares
04-12-2013, 20:02
ŚRODA 4 grudnia
20:45 Arsenal v Hull 2-0
20:45 Liverpool v Norwich 2-0
20:45 Man Utd v Everton 2-0
20:45 Southampton v Aston Villa 2-1
20:45 Stoke v Cardiff 1-0
20:45 Sunderland v Chelsea 0-2
20:45 Swansea v Newcastle 2-1
21:00 Fulham v Spurs 1-2
21:00 West Brom v Man City 0-2