PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 13 kolejka (30.11 - 01.12)Kamilsts
25-11-2013, 18:21
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland
16:00 Cardiff v Arsenal
16:00 Everton v Stoke
16:00 Norwich v Crystal Palace
16:00 West Ham v Fulham
18:30 Newcastle v West Brom
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd
15:05 Hull v Liverpool
17:10 Chelsea v Southampton
17:10 Man City v Swansea

Szawar
26-11-2013, 07:54
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Arsenal 1-2
16:00 Everton v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Crystal Palace 2-1
16:00 West Ham v Fulham 1-0
18:30 Newcastle v West Brom 2-1
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 1-1
15:05 Hull v Liverpool 0-2
17:10 Chelsea v Southampton 2-0
17:10 Man City v Swansea 3-0

(L)ookasch
26-11-2013, 08:44
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-1
16:00 Cardiff v Arsenal 0-2
16:00 Everton v Stoke 3-1
16:00 Norwich v Crystal Palace 2-1
16:00 West Ham v Fulham 2-0
18:30 Newcastle v West Brom 1-0
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 1-2
15:05 Hull v Liverpool 0-1
17:10 Chelsea v Southampton 2-0
17:10 Man City v Swansea 2-0

Rulkoś
26-11-2013, 11:34
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Arsenal 1-1
16:00 Everton v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Crystal Palace 1-0
16:00 West Ham v Fulham 1-0
18:30 Newcastle v West Brom 2-0
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 2-1
15:05 Hull v Liverpool 0-2
17:10 Chelsea v Southampton 1-0
17:10 Man City v Swansea 3-0

Kempes
26-11-2013, 15:16
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Arsenal 1-2
16:00 Everton v Stoke 2-1
16:00 Norwich v Crystal Palace 1-1
16:00 West Ham v Fulham 1-1
18:30 Newcastle v West Brom 2-1
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 1-2
15:05 Hull v Liverpool 0-2
17:10 Chelsea v Southampton 3-1
17:10 Man City v Swansea 3-0

Majkisek
26-11-2013, 22:16
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-1
16:00 Cardiff v Arsenal 1-2
16:00 Everton v Stoke 2-1
16:00 Norwich v Crystal Palace 2-1
16:00 West Ham v Fulham 2-1
18:30 Newcastle v West Brom 2-0
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 1-2
15:05 Hull v Liverpool 1-2
17:10 Chelsea v Southampton 2-0
17:10 Man City v Swansea 3-0

raafaL
27-11-2013, 14:18
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Arsenal 1-2
16:00 Everton v Stoke 2-1
16:00 Norwich v Crystal Palace 2-1
16:00 West Ham v Fulham 1-0
18:30 Newcastle v West Brom 2-1
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 1-1
15:05 Hull v Liverpool 0-2
17:10 Chelsea v Southampton 2-1
17:10 Man City v Swansea 3-0

Yanks
28-11-2013, 08:25
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Arsenal 0-3
16:00 Everton v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Crystal Palace 2-0
16:00 West Ham v Fulham 2-0
18:30 Newcastle v West Brom 2-1
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 1-2
15:05 Hull v Liverpool 0-2
17:10 Chelsea v Southampton 3-1
17:10 Man City v Swansea 2-1

leh71
28-11-2013, 17:33
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Arsenal 0-2
16:00 Everton v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Crystal Palace 1-1
16:00 West Ham v Fulham 1-0
18:30 Newcastle v West Brom 2-0
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 1-2
15:05 Hull v Liverpool 0-2
17:10 Chelsea v Southampton 2-0
17:10 Man City v Swansea 3-0

bilbon
28-11-2013, 18:02
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 1-0
16:00 Cardiff v Arsenal 0-2
16:00 Everton v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Crystal Palace 2-1
16:00 West Ham v Fulham 1-0
18:30 Newcastle v West Brom 2-1
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 1-2
15:05 Hull v Liverpool 0-2
17:10 Chelsea v Southampton 2-1
17:10 Man City v Swansea 3-0

Kwadrat
29-11-2013, 01:08
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Arsenal 0-2
16:00 Everton v Stoke 2-1
16:00 Norwich v Crystal Palace 0-1
16:00 West Ham v Fulham 1-0
18:30 Newcastle v West Brom 2-0
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 2-3
15:05 Hull v Liverpool 1-2
17:10 Chelsea v Southampton 2-1
17:10 Man City v Swansea 2-0

Antares
29-11-2013, 09:43
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-1
16:00 Cardiff v Arsenal 0-2
16:00 Everton v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Crystal Palace 1-0
16:00 West Ham v Fulham 1-1
18:30 Newcastle v West Brom 2-0
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 2-1
15:05 Hull v Liverpool 1-0
17:10 Chelsea v Southampton 2-0
17:10 Man City v Swansea 3-0

Urban
29-11-2013, 12:25
[SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-1
16:00 Cardiff v Arsenal 1-2
16:00 Everton v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Crystal Palace 1-1
16:00 West Ham v Fulham 1-1
18:30 Newcastle v West Brom 2-0
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 1-3
15:05 Hull v Liverpool 2-2
17:10 Chelsea v Southampton 2-0
17:10 Man City v Swansea 3-0

Orzelek
29-11-2013, 13:24
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 1-0
16:00 Cardiff v Arsenal 0-2
16:00 Everton v Stoke 1-0
16:00 Norwich v Crystal Palace 1-0
16:00 West Ham v Fulham 0-1
18:30 Newcastle v West Brom 2-0
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 0-1
15:05 Hull v Liverpool 0-1
17:10 Chelsea v Southampton 2-1
17:10 Man City v Swansea 3-0

rey
29-11-2013, 15:10
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Arsenal 1-3
16:00 Everton v Stoke 3-1
16:00 Norwich v Crystal Palace 2-1
16:00 West Ham v Fulham 2-0
18:30 Newcastle v West Brom 1-0
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 2-1
15:05 Hull v Liverpool 1-3
17:10 Chelsea v Southampton 4-0
17:10 Man City v Swansea 3-1

Flip
29-11-2013, 16:02
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Arsenal 0-1
16:00 Everton v Stoke 2-1
16:00 Norwich v Crystal Palace 1-1
16:00 West Ham v Fulham 1-0
18:30 Newcastle v West Brom 2-1
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 1-3
15:05 Hull v Liverpool 0-1
17:10 Chelsea v Southampton 1-1
17:10 Man City v Swansea 2-0

SirKruszon
29-11-2013, 16:23
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-1
16:00 Cardiff v Arsenal 0-2
16:00 Everton v Stoke 1-0
16:00 Norwich v Crystal Palace 1-1
16:00 West Ham v Fulham 2-1
18:30 Newcastle v West Brom 1-0
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 0-2
15:05 Hull v Liverpool 0-2
17:10 Chelsea v Southampton 1-0
17:10 Man City v Swansea 2-0

księciuniu
29-11-2013, 16:31
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Arsenal 1-3
16:00 Everton v Stoke 2-1
16:00 Norwich v Crystal Palace 2-0
16:00 West Ham v Fulham 1-0
18:30 Newcastle v West Brom 2-1
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 1-2
15:05 Hull v Liverpool 0-1
17:10 Chelsea v Southampton 1-0
17:10 Man City v Swansea 3-0

Efcia
29-11-2013, 19:14
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Arsenal 1-3
16:00 Everton v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Crystal Palace 2-1
16:00 West Ham v Fulham 1-1
18:30 Newcastle v West Brom 2-0
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 0-2
15:05 Hull v Liverpool 1-3
17:10 Chelsea v Southampton 2-1
17:10 Man City v Swansea 3-0

SzydeL
29-11-2013, 20:38
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Arsenal 1-2
16:00 Everton v Stoke 1-1
16:00 Norwich v Crystal Palace 2-1
16:00 West Ham v Fulham 1-0
18:30 Newcastle v West Brom 3-1
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 0-2
15:05 Hull v Liverpool 1-1
17:10 Chelsea v Southampton 2-1
17:10 Man City v Swansea 3-1

Tom Kruz
30-11-2013, 11:13
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-1
16:00 Cardiff v Arsenal 1-3
16:00 Everton v Stoke 2-0
16:00 Norwich v Crystal Palace 1-1
16:00 West Ham v Fulham 1-1
18:30 Newcastle v West Brom 2-1

NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 2-2
15:05 Hull v Liverpool 1-2
17:10 Chelsea v Southampton 2-0
17:10 Man City v Swansea 3-0

Benek
30-11-2013, 11:18
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Arsenal 1-3
16:00 Everton v Stoke 1-0
16:00 Norwich v Crystal Palace 1-1
16:00 West Ham v Fulham 2-1
18:30 Newcastle v West Brom 2-0
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 2-1
15:05 Hull v Liverpool 0-2
17:10 Chelsea v Southampton 0-1
17:10 Man City v Swansea 3-0

LOL3K
30-11-2013, 12:44
SOBOTA 30 listopada
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-0
16:00 Cardiff v Arsenal 1-3
16:00 Everton v Stoke 2-1
16:00 Norwich v Crystal Palace 1-1
16:00 West Ham v Fulham 3-0
18:30 Newcastle v West Brom 1-3
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 1-2
15:05 Hull v Liverpool 0-3
17:10 Chelsea v Southampton 1-0
17:10 Man City v Swansea 4-1

Kamilsts
30-11-2013, 16:31
18:30 Newcastle v West Brom 2-1
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 2-2
15:05 Hull v Liverpool 1-3
17:10 Chelsea v Southampton 2-1
17:10 Man City v Swansea 3-1

FrAnCuZ05
30-11-2013, 16:43
18:30 Newcastle v West Brom 2-0
NIEDZIELA 1 grudnia
13:00 Spurs v Man Utd 1-3
15:05 Hull v Liverpool 1-2
17:10 Chelsea v Southampton 2-0
17:10 Man City v Swansea 3-1