PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 7 kolejka (05.10 - 06.10)Kamilsts
30-09-2013, 00:49
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton
16:00 Cardiff v Newcastle
16:00 Fulham v Stoke
16:00 Hull v Aston Villa
16:00 Liverpool v Crystal Palace
18:30 Sunderland v Man Utd
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea
14:30 Southampton v Swansea
17:00 Tottenham v West Ham
17:00 West Brom v Arsenal

Antares
30-09-2013, 11:55
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-0
16:00 Cardiff v Newcastle 1-1
16:00 Fulham v Stoke 1-0
16:00 Hull v Aston Villa 1-0
16:00 Liverpool v Crystal Palace 3-0
18:30 Sunderland v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 0-1
14:30 Southampton v Swansea 1-0
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 1-2

(L)ookasch
30-09-2013, 20:01
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-1
16:00 Cardiff v Newcastle 1-0
16:00 Fulham v Stoke 0-2
16:00 Hull v Aston Villa 1-2
16:00 Liverpool v Crystal Palace 2-0
18:30 Sunderland v Man Utd 0-1
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 1-3
14:30 Southampton v Swansea 0-0
17:00 Tottenham v West Ham 0-1
17:00 West Brom v Arsenal 0-3

elmoro87
01-10-2013, 16:21
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 3-0
16:00 Cardiff v Newcastle 2-1
16:00 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Hull v Aston Villa 1-1
16:00 Liverpool v Crystal Palace 1-0
18:30 Sunderland v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 1-2
14:30 Southampton v Swansea 1-0
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 1-2

Yanks
01-10-2013, 16:29
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-0
16:00 Cardiff v Newcastle 1-2
16:00 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Hull v Aston Villa 1-2
16:00 Liverpool v Crystal Palace 2-0
18:30 Sunderland v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 1-2
14:30 Southampton v Swansea 1-2
17:00 Tottenham v West Ham 1-1
17:00 West Brom v Arsenal 0-2

Majkisek
01-10-2013, 23:16
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 3-1
16:00 Cardiff v Newcastle 1-2
16:00 Fulham v Stoke 2-1
16:00 Hull v Aston Villa 1-2
16:00 Liverpool v Crystal Palace 2-0
18:30 Sunderland v Man Utd 1-1
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 1-2
14:30 Southampton v Swansea 1-1
17:00 Tottenham v West Ham 2-1
17:00 West Brom v Arsenal 0-2

Kempes
02-10-2013, 06:59
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 3-1
16:00 Cardiff v Newcastle 1-2
16:00 Fulham v Stoke 2-0
16:00 Hull v Aston Villa 1-1
16:00 Liverpool v Crystal Palace 2-0
18:30 Sunderland v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 0-2
14:30 Southampton v Swansea 2-1
17:00 Tottenham v West Ham 2-1
17:00 West Brom v Arsenal 1-2

Szejdi
02-10-2013, 08:19
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-0
16:00 Cardiff v Newcastle 0-1
16:00 Fulham v Stoke 2-1
16:00 Hull v Aston Villa 0-1
16:00 Liverpool v Crystal Palace 2-0
18:30 Sunderland v Man Utd 1-3
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 0-2
14:30 Southampton v Swansea 2-1
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 1-3

Orzelek
02-10-2013, 18:49
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 1-0
16:00 Cardiff v Newcastle 1-0
16:00 Fulham v Stoke 1-0
16:00 Hull v Aston Villa 1-1
16:00 Liverpool v Crystal Palace 1-0
18:30 Sunderland v Man Utd 0-2

NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 0-3
14:30 Southampton v Swansea 1-0
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 1-2

Szawar
03-10-2013, 10:23
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-0
16:00 Cardiff v Newcastle 2-1
16:00 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Hull v Aston Villa 1-2
16:00 Liverpool v Crystal Palace 2-0
18:30 Sunderland v Man Utd 1-3
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 0-1
14:30 Southampton v Swansea 2-0
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 1-2

Rulkoś
03-10-2013, 11:09
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-1
16:00 Cardiff v Newcastle 1-1
16:00 Fulham v Stoke 1-0
16:00 Hull v Aston Villa 1-1
16:00 Liverpool v Crystal Palace 2-0
18:30 Sunderland v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 0-2
14:30 Southampton v Swansea 2-0
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 0-1

FrAnCuZ05
03-10-2013, 13:59
Od: FrAnCuZ05

SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 1-1
16:00 Cardiff v Newcastle 2-1
16:00 Fulham v Stoke 1-0
16:00 Hull v Aston Villa 1-3
16:00 Liverpool v Crystal Palace 2-0
18:30 Sunderland v Man Utd 2-3
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 1-2
14:30 Southampton v Swansea 1-1
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 1-4

leh71
03-10-2013, 18:02
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-1
16:00 Cardiff v Newcastle 1-0
16:00 Fulham v Stoke 1-0
16:00 Hull v Aston Villa 1-1
16:00 Liverpool v Crystal Palace 2-0
18:30 Sunderland v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 1-2
14:30 Southampton v Swansea 1-1
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 1-3

raafaL
03-10-2013, 19:43
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-1
16:00 Cardiff v Newcastle 0-1
16:00 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Hull v Aston Villa 1-2
16:00 Liverpool v Crystal Palace 1-0
18:30 Sunderland v Man Utd 1-3
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 0-2
14:30 Southampton v Swansea 2-0
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 1-2

SirKruszon
03-10-2013, 22:00
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-1
16:00 Cardiff v Newcastle 0-1
16:00 Fulham v Stoke 1-0
16:00 Hull v Aston Villa 1-1
16:00 Liverpool v Crystal Palace 2-0
18:30 Sunderland v Man Utd 0-1
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 0-2
14:30 Southampton v Swansea 1-0
17:00 Tottenham v West Ham 2-1
17:00 West Brom v Arsenal 0-2

Kamilsts
03-10-2013, 23:22
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-1
16:00 Cardiff v Newcastle 1-1
16:00 Fulham v Stoke 2-1
16:00 Hull v Aston Villa 1-1
16:00 Liverpool v Crystal Palace 2-0
18:30 Sunderland v Man Utd 1-1
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 0-2
14:30 Southampton v Swansea 1-1
17:00 Tottenham v West Ham 2-1
17:00 West Brom v Arsenal 1-3

maatek
04-10-2013, 01:00
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-2
16:00 Cardiff v Newcastle 1-1
16:00 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Hull v Aston Villa 1-1
16:00 Liverpool v Crystal Palace 3-0
18:30 Sunderland v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 0-2
14:30 Southampton v Swansea 1-1
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 1-3

Urban
04-10-2013, 08:02
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-1
16:00 Cardiff v Newcastle 1-1
16:00 Fulham v Stoke 1-0
16:00 Hull v Aston Villa 1-1
16:00 Liverpool v Crystal Palace 2-0
18:30 Sunderland v Man Utd 0-3
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 0-2
14:30 Southampton v Swansea 1-1
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 0-2

Kwadrat
04-10-2013, 10:57
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-0
16:00 Cardiff v Newcastle 0-0
16:00 Fulham v Stoke 1-0
16:00 Hull v Aston Villa 0-1
16:00 Liverpool v Crystal Palace 2-0
18:30 Sunderland v Man Utd 0-3
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 0-2
14:30 Southampton v Swansea 1-0
17:00 Tottenham v West Ham 2-1
17:00 West Brom v Arsenal 0-1

Benek
04-10-2013, 11:02
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-1
16:00 Cardiff v Newcastle 1-1
16:00 Fulham v Stoke 1-0
16:00 Hull v Aston Villa 1-1
16:00 Liverpool v Crystal Palace 3-0
18:30 Sunderland v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 1-2
14:30 Southampton v Swansea 2-0
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 1-3

LOL3K
04-10-2013, 15:21
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-1
16:00 Cardiff v Newcastle 1-3
16:00 Fulham v Stoke 1-0
16:00 Hull v Aston Villa 1-3
16:00 Liverpool v Crystal Palace 2-0
18:30 Sunderland v Man Utd 0-4
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 0-1
14:30 Southampton v Swansea 2-1
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 0-1

bilbon
04-10-2013, 16:40
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-1
16:00 Cardiff v Newcastle 2-1
16:00 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Hull v Aston Villa 1-2
16:00 Liverpool v Crystal Palace 4-0
18:30 Sunderland v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 0-3
14:30 Southampton v Swansea 1-0
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 1-4

rey
04-10-2013, 16:48
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-1
16:00 Cardiff v Newcastle 2-1
16:00 Fulham v Stoke 2-1
16:00 Hull v Aston Villa 1-2
16:00 Liverpool v Crystal Palace 2-1
18:30 Sunderland v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 1-2
14:30 Southampton v Swansea 1-2
17:00 Tottenham v West Ham 2-1
17:00 West Brom v Arsenal 1-2

Mu(L)timaster
04-10-2013, 17:17
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-1
16:00 Cardiff v Newcastle 1-1
16:00 Fulham v Stoke 1-0
16:00 Hull v Aston Villa 1-1
16:00 Liverpool v Crystal Palace 2-0
18:30 Sunderland v Man Utd 0-3
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 0-2
14:30 Southampton v Swansea 1-1
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 0-2

bigcookie
04-10-2013, 17:25
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-1
16:00 Cardiff v Newcastle 1-1
16:00 Fulham v Stoke 1-0
16:00 Hull v Aston Villa 1-1
16:00 Liverpool v Crystal Palace 3-0
18:30 Sunderland v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 1-2
14:30 Southampton v Swansea 2-0
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 1-3

Efcia
04-10-2013, 18:42
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-1
16:00 Cardiff v Newcastle 1-1
16:00 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Hull v Aston Villa 1-2
16:00 Liverpool v Crystal Palace 3-0
18:30 Sunderland v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 0-2
14:30 Southampton v Swansea 2-4
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 0-2

prawidłowo:
14:30 Southampton v Swansea 2-0

księciuniu
04-10-2013, 19:40
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 3-1
16:00 Cardiff v Newcastle 2-1
16:00 Fulham v Stoke 2-1
16:00 Hull v Aston Villa 1-0
16:00 Liverpool v Crystal Palace 3-0
18:30 Sunderland v Man Utd 1-3
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 1-2
14:30 Southampton v Swansea 2-0
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 1-3

RobinH.
05-10-2013, 11:10
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-0
16:00 Cardiff v Newcastle 2-1
16:00 Fulham v Stoke 2-2
16:00 Hull v Aston Villa 2-2
16:00 Liverpool v Crystal Palace 1-0
18:30 Sunderland v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 1-4
14:30 Southampton v Swansea 2-0
17:00 Tottenham v West Ham 3-1
17:00 West Brom v Arsenal 0-4

Tom Kruz
05-10-2013, 12:47
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 2-1
16:00 Cardiff v Newcastle 1-1
16:00 Fulham v Stoke 0-0
16:00 Hull v Aston Villa 1-2
16:00 Liverpool v Crystal Palace 3-0
18:30 Sunderland v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 1-2
14:30 Southampton v Swansea 1-1
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 1-3

Legionista-1916
05-10-2013, 13:15
SOBOTA 5 października
13:45 Man City v Everton 3-0
16:00 Cardiff v Newcastle 0-2
16:00 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Hull v Aston Villa 2-3
16:00 Liverpool v Crystal Palace 3-1
18:30 Sunderland v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 1-3
14:30 Southampton v Swansea 0-0
17:00 Tottenham v West Ham 3-1
17:00 West Brom v Arsenal 1-3

Krawczol
05-10-2013, 15:09
SOBOTA 5 października
16:00 Cardiff v Newcastle 1-2
16:00 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Hull v Aston Villa 1-2
16:00 Liverpool v Crystal Palace 2-0
18:30 Sunderland v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 1-2
14:30 Southampton v Swansea 1-0
17:00 Tottenham v West Ham 2-0
17:00 West Brom v Arsenal 1-2

SzydeL
05-10-2013, 15:13
SOBOTA 5 października
16:00 Cardiff v Newcastle 2-1
16:00 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Hull v Aston Villa 1-0
16:00 Liverpool v Crystal Palace 2-0
18:30 Sunderland v Man Utd 1-1
NIEDZIELA 6 października
14:30 Norwich v Chelsea 2-3
14:30 Southampton v Swansea 1-0
17:00 Tottenham v West Ham 0-0
17:00 West Brom v Arsenal 1-2