PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 3 kolejka (31.08 - 01.09)Kamilsts
26-08-2013, 21:52
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull
16:00 Cardiff v Everton
16:00 Newcastle v Fulham
16:00 Norwich v Southampton
16:00 West Ham v Stoke
18:30 Crystal Palace v Sunderland
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd
14:30 West Brom v Swansea
17:00 Arsenal v Tottenham

(L)ookasch
26-08-2013, 21:57
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 0-1
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
16:00 Norwich v Southampton 0-1
16:00 West Ham v Stoke 2-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-2
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 2-2
14:30 West Brom v Swansea 1-2
17:00 Arsenal v Tottenham 2-0

Orzelek
26-08-2013, 22:02
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 2-0
16:00 Newcastle v Fulham 1-0
16:00 Norwich v Southampton 0-1
16:00 West Ham v Stoke 1-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 2-0

NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-2
14:30 West Brom v Swansea 0-1
17:00 Arsenal v Tottenham 0-1

Szawar
27-08-2013, 06:13
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 1-1
16:00 Newcastle v Fulham 1-0
16:00 Norwich v Southampton 1-1
16:00 West Ham v Stoke 1-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 2-1
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-1
14:30 West Brom v Swansea 2-1
17:00 Arsenal v Tottenham 2-0

Fatman
27-08-2013, 10:20
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 1-1
16:00 Newcastle v Fulham 2-0
16:00 Norwich v Southampton 1-1
16:00 West Ham v Stoke 3-1
18:30 Crystal Palace v Sunderland 0-2
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-1
14:30 West Brom v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Tottenham 3-2

Benek
27-08-2013, 10:39
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 1-2
16:00 Newcastle v Fulham 2-0
16:00 Norwich v Southampton 1-1
16:00 West Ham v Stoke 2-1
18:30 Crystal Palace v Sunderland 0-0
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-1
14:30 West Brom v Swansea 2-1
17:00 Arsenal v Tottenham 2-1

raafaL
27-08-2013, 10:57
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-1
16:00 Cardiff v Everton 1-1
16:00 Newcastle v Fulham 1-0
16:00 Norwich v Southampton 1-1
16:00 West Ham v Stoke 1-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-2
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-2
14:30 West Brom v Swansea 2-1
17:00 Arsenal v Tottenham 2-1

BOMEK
27-08-2013, 11:53
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3:0
16:00 Cardiff v Everton 1:2
16:00 Newcastle v Fulham 1:1
16:00 Norwich v Southampton 0:1
16:00 West Ham v Stoke 2:0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1:3
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 2:3
14:30 West Brom v Swansea 0:2
17:00 Arsenal v Tottenham 2:1

Antares
28-08-2013, 03:49
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 4:0
16:00 Cardiff v Everton 1:2
16:00 Newcastle v Fulham 2:1
16:00 Norwich v Southampton 1:1
16:00 West Ham v Stoke 1:1
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1:1
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1:1
14:30 West Brom v Swansea 1:1
17:00 Arsenal v Tottenham 1:1

Mu(L)timaster
28-08-2013, 06:44
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 1-1
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
16:00 Norwich v Southampton 1-1
16:00 West Ham v Stoke 1-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-1
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-2
14:30 West Brom v Swansea 1-1
17:00 Arsenal v Tottenham 2-1

Kempes
28-08-2013, 10:09
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 1-1
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
16:00 Norwich v Southampton 1-1
16:00 West Ham (http://forum.legionisci.com/#) v Stoke 2-1
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-1
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-2
14:30 West Brom v Swansea 1-1
17:00 Arsenal (http://forum.legionisci.com/#) v Tottenham 2-1

Szejdi
28-08-2013, 10:17
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 2-0
16:00 Cardiff v Everton 1-1
16:00 Newcastle v Fulham 1-2
16:00 Norwich v Southampton 0-2
16:00 West Ham v Stoke 1-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-2
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-2
14:30 West Brom v Swansea 0-0
17:00 Arsenal v Tottenham 2-1

elmoro87
28-08-2013, 11:11
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 2-0
16:00 Cardiff v Everton 2-1
16:00 Newcastle v Fulham 1-1
16:00 Norwich v Southampton 0-1
16:00 West Ham v Stoke 2-1
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-2
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-2
14:30 West Brom v Swansea 1-2
17:00 Arsenal v Tottenham 1-1

leh71
29-08-2013, 11:43
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 2-0
16:00 Cardiff v Everton 1-1
16:00 Newcastle v Fulham 2-0
16:00 Norwich v Southampton 2-1
16:00 West Ham v Stoke 2-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-0
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 2-2
14:30 West Brom v Swansea 0-1
17:00 Arsenal v Tottenham 3-1

Urban
29-08-2013, 14:40
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 1-2
16:00 Newcastle v Fulham 1-1
16:00 Norwich v Southampton 2-1
16:00 West Ham v Stoke 2-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-0
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-2
14:30 West Brom v Swansea 0-1
17:00 Arsenal v Tottenham 2-2

bigcookie
29-08-2013, 14:51
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 2-0
16:00 Cardiff v Everton 1-1
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
16:00 Norwich v Southampton 2-1
16:00 West Ham v Stoke 2-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-0
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-1
14:30 West Brom v Swansea 0-1
17:00 Arsenal v Tottenham 1-2

Rulkoś
29-08-2013, 16:02
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 0-1
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
16:00 Norwich v Southampton 1-1
16:00 West Ham v Stoke 2-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-1
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 0-1
14:30 West Brom v Swansea 0-1
17:00 Arsenal v Tottenham 1-1

Majkisek
29-08-2013, 16:42
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-1
16:00 Cardiff v Everton 1-1
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
16:00 Norwich v Southampton 2-1
16:00 West Ham v Stoke 2-1
18:30 Crystal Palace v Sunderland 2-1
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-2
14:30 West Brom v Swansea 1-1
17:00 Arsenal v Tottenham 2-1

SirKruszon
29-08-2013, 17:26
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-1
16:00 Cardiff v Everton 1-2
16:00 Newcastle v Fulham 1-0
16:00 Norwich v Southampton 0-1
16:00 West Ham v Stoke 2-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 0-1
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-0
14:30 West Brom v Swansea 1-1
17:00 Arsenal v Tottenham 2-1

FrAnCuZ05
29-08-2013, 20:19
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 2-0
16:00 Cardiff v Everton 0-1
16:00 Newcastle v Fulham 1-1
16:00 Norwich v Southampton 0-1
16:00 West Ham v Stoke 1-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-2
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 2-3
14:30 West Brom v Swansea 2-1
17:00 Arsenal v Tottenham 1-3

SzydeL
29-08-2013, 21:19
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-1
16:00 Cardiff v Everton 1-0
16:00 Newcastle v Fulham 1-0
16:00 Norwich v Southampton 1-1
16:00 West Ham v Stoke 1-1
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-2
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-0
14:30 West Brom v Swansea 2-1
17:00 Arsenal v Tottenham 1-0

LOL3K
29-08-2013, 21:47
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 1-3
16:00 Newcastle v Fulham 1-3
16:00 Norwich v Southampton 0-2
16:00 West Ham v Stoke 0-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-2
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-3
14:30 West Brom v Swansea 3-2
17:00 Arsenal v Tottenham 2-2

Yanks
29-08-2013, 22:27
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 1-2
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
16:00 Norwich v Southampton 1-2
16:00 West Ham v Stoke 2-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 0-0
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 2-1
14:30 West Brom v Swansea 1-2
17:00 Arsenal v Tottenham 2-0

bilbon
30-08-2013, 08:29
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 2-0
16:00 Cardiff v Everton 0-1
16:00 Newcastle v Fulham 1-0
16:00 Norwich v Southampton 0-1
16:00 West Ham v Stoke 1-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 2-1
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-1
14:30 West Brom v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Tottenham 2-0

Flip
30-08-2013, 09:43
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 1-1
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
16:00 Norwich v Southampton 1-1
16:00 West Ham v Stoke 2-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 0-1
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-1
14:30 West Brom v Swansea 1-3
17:00 Arsenal v Tottenham 2-2

Krawczol
30-08-2013, 11:40
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 2-0
16:00 Cardiff v Everton 1-2
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
16:00 Norwich v Southampton 0-1
16:00 West Ham v Stoke 1-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-1
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-1
14:30 West Brom v Swansea 2-1
17:00 Arsenal v Tottenham 2-1

rey
30-08-2013, 13:55
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 1-3
16:00 Newcastle v Fulham 2-0
16:00 Norwich v Southampton 1-0
16:00 West Ham v Stoke 2-1
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-1
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-2
14:30 West Brom v Swansea 2-1
17:00 Arsenal v Tottenham 1-1

Efcia
30-08-2013, 16:12
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 2-0
16:00 Cardiff v Everton 1-1
16:00 Newcastle v Fulham 2-0
16:00 Norwich v Southampton 1-1
16:00 West Ham v Stoke 1-1
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-2
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-2
14:30 West Brom v Swansea 1-1
17:00 Arsenal v Tottenham 2-0

Kwadrat
30-08-2013, 21:14
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 0-0
16:00 Newcastle v Fulham 1-0
16:00 Norwich v Southampton 0-1
16:00 West Ham v Stoke 1-1
18:30 Crystal Palace v Sunderland 0-1
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-2
14:30 West Brom v Swansea 0-0
17:00 Arsenal v Tottenham 2-1

Legionista-1916
30-08-2013, 21:34
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 1-0
16:00 Newcastle v Fulham 3-1
16:00 Norwich v Southampton 0-1
16:00 West Ham v Stoke 1-2
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-2
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 0-2
14:30 West Brom v Swansea 1-1
17:00 Arsenal v Tottenham 2-2

księciuniu
30-08-2013, 22:18
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 4-1
16:00 Cardiff v Everton 1-1
16:00 Newcastle v Fulham 2-0
16:00 Norwich v Southampton 1-2
16:00 West Ham v Stoke 1-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 0-0
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-2
14:30 West Brom v Swansea 1-0
17:00 Arsenal v Tottenham 3-2

Kamilsts
30-08-2013, 23:56
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 1-1
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
16:00 Norwich v Southampton 1-1
16:00 West Ham v Stoke 2-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-1
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-1
14:30 West Brom v Swansea 1-1
17:00 Arsenal v Tottenham 3-1

Tom Kruz
31-08-2013, 09:25
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 1-1
16:00 Newcastle v Fulham 2-1
16:00 Norwich v Southampton 1-1
16:00 West Ham v Stoke 1-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-1
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-1
14:30 West Brom v Swansea 2-1
17:00 Arsenal v Tottenham 2-2

RobinH.
31-08-2013, 11:38
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 1-2
16:00 Newcastle v Fulham 2-2
16:00 Norwich v Southampton 1-3
16:00 West Ham v Stoke 1-0
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-1
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 2-3
14:30 West Brom v Swansea 2-2
17:00 Arsenal v Tottenham 3-2

Taź
31-08-2013, 11:49
SOBOTA 31 sierpnia 2013
13:45 Man City v Hull 3-0
16:00 Cardiff v Everton 1-1
16:00 Newcastle v Fulham 1-2
16:00 Norwich v Southampton 1-2
16:00 West Ham v Stoke 1-1
18:30 Crystal Palace v Sunderland 1-1
NIEDZIELA 1 września 2013
14:30 Liverpool v Man Utd 1-2
14:30 West Brom v Swansea 0-2
17:00 Arsenal v Tottenham 2-1