PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 38 kolejka (19.05)Kamilsts
14-05-2013, 21:23
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton
Liverpool v QPR
Man City v Norwich
Newcastle v Arsenal
Southampton v Stoke
Swansea v Fulham
Tottenham v Sunderland
West Brom v Man Utd
West Ham v Reading
Wigan v Aston Villa

elmoro87
14-05-2013, 21:41
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 2-1
Liverpool v QPR 2-1
Man City v Norwich 2-1
Newcastle v Arsenal 1-3
Southampton v Stoke 2-0
Swansea v Fulham 2-1
Tottenham v Sunderland 2-0
West Brom v Man Utd 1-2
West Ham v Reading 2-0
Wigan v Aston Villa 2-1

Kamilsts
15-05-2013, 00:35
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 1-1
Liverpool v QPR 3-1
Man City v Norwich 2-0
Newcastle v Arsenal 1-3
Southampton v Stoke 1-0
Swansea v Fulham 2-1
Tottenham v Sunderland 2-1
West Brom v Man Utd 1-2
West Ham v Reading 3-1
Wigan v Aston Villa 2-2

Szawar
15-05-2013, 07:12
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 2-0
Liverpool v QPR 2-0
Man City v Norwich 2-0
Newcastle v Arsenal 1-2
Southampton v Stoke 3-1
Swansea v Fulham 2-1
Tottenham v Sunderland 2-1
West Brom v Man Utd 0-2
West Ham v Reading 2-1
Wigan v Aston Villa 1-2

Yanks
15-05-2013, 09:03
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 2-0
Liverpool v QPR 3-0
Man City v Norwich 3-1
Newcastle v Arsenal 2-2
Southampton v Stoke 2-1
Swansea v Fulham 3-1
Tottenham v Sunderland 2-0
West Brom v Man Utd 1-3
West Ham v Reading 2-0
Wigan v Aston Villa 2-1

Mu(L)timaster
16-05-2013, 09:56
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 2-1
Liverpool v QPR 2-0
Man City v Norwich 2-0
Newcastle v Arsenal 0-2
Southampton v Stoke 2-0
Swansea v Fulham 1-1
Tottenham v Sunderland 2-0
West Brom v Man Utd 0-2
West Ham v Reading 2-0
Wigan v Aston Villa 2-1

Tom Kruz
16-05-2013, 11:08
NIEDZIELA 19 maja 17:00

Chelsea v Everton 2-0
Liverpool v QPR 3-1
Man City v Norwich 3-0
Newcastle v Arsenal 1-2
Southampton v Stoke 1-1
Swansea v Fulham 2-1
Tottenham v Sunderland 2-0
West Brom v Man Utd 1-2
West Ham v Reading 2-1
Wigan v Aston Villa 1-1

(L)egionek
16-05-2013, 11:15
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 2-0
Liverpool v QPR 4-1
Man City v Norwich 1-0
Newcastle v Arsenal 2-1
Southampton v Stoke 2-0
Swansea v Fulham 1-0
Tottenham v Sunderland 2-0
West Brom v Man Utd 1-3
West Ham v Reading 2-1
Wigan v Aston Villa 2-2

SirKruszon
16-05-2013, 20:10
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 2-1
Liverpool v QPR 2-0
Man City v Norwich 2-1
Newcastle v Arsenal 0-1
Southampton v Stoke 2-0
Swansea v Fulham 1-1
Tottenham v Sunderland 2-1
West Brom v Man Utd 0-2
West Ham v Reading 1-1
Wigan v Aston Villa 1-0

leh71
16-05-2013, 20:29
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 2-0
Liverpool v QPR 3-0
Man City v Norwich 2-0
Newcastle v Arsenal 1-1
Southampton v Stoke 2-0
Swansea v Fulham 2-0
Tottenham v Sunderland 3-1
West Brom v Man Utd 0-2
West Ham v Reading 2-0
Wigan v Aston Villa 1-2

(L)ookasch
16-05-2013, 21:03
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 1-1
Liverpool v QPR 2-0
Man City v Norwich 1-0
Newcastle v Arsenal 1-2
Southampton v Stoke 1-0
Swansea v Fulham 2-0
Tottenham v Sunderland 1-2
West Brom v Man Utd 0-2
West Ham v Reading 2-0
Wigan v Aston Villa 1-0

MałaMi
16-05-2013, 21:27
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 3-1
Liverpool v QPR 2-0
Man City v Norwich 3-0
Newcastle v Arsenal 1-2
Southampton v Stoke 2-1
Swansea v Fulham 2-1
Tottenham v Sunderland 2-1
West Brom v Man Utd 0-2
West Ham v Reading 2-1
Wigan v Aston Villa 1-2

Majkisek
16-05-2013, 21:52
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 2-1
Liverpool v QPR 2-1
Man City v Norwich 3-1
Newcastle v Arsenal 1-1
Southampton v Stoke 2-1
Swansea v Fulham 1-1
Tottenham v Sunderland 2-1
West Brom v Man Utd 0-2
West Ham v Reading 2-1
Wigan v Aston Villa 2-1

Orzelek
16-05-2013, 22:59
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 1-0
Liverpool v QPR 2-0
Man City v Norwich 3-0
Newcastle v Arsenal 0-2
Southampton v Stoke 1-0
Swansea v Fulham 1-0
Tottenham v Sunderland 2-0
West Brom v Man Utd 0-2
West Ham v Reading 1-0
Wigan v Aston Villa 0-1

bigcookie
17-05-2013, 10:54
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 2-1
Liverpool v QPR 2-0
Man City v Norwich 2-0
Newcastle v Arsenal 1-2
Southampton v Stoke 2-0
Swansea v Fulham 2-1
Tottenham v Sunderland 2-1
West Brom v Man Utd 0-2
West Ham v Reading 2-0
Wigan v Aston Villa 1-1

Benek
17-05-2013, 11:39
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 1-1
Liverpool v QPR 3-0
Man City v Norwich 2-0
Newcastle v Arsenal 1-3
Southampton v Stoke 1-0
Swansea v Fulham 2-0
Tottenham v Sunderland 2-0
West Brom v Man Utd 1-1
West Ham v Reading 2-0
Wigan v Aston Villa 1-1

rey
17-05-2013, 11:43
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 2-1
Liverpool v QPR 2-0
Man City v Norwich 2-0
Newcastle v Arsenal 0-3
Southampton v Stoke 1-0
Swansea v Fulham 2-1
Tottenham v Sunderland 2-0
West Brom v Man Utd 1-3
West Ham v Reading 1-1
Wigan v Aston Villa 1-2

Urban
17-05-2013, 15:57
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 3-1
Liverpool v QPR 2-0
Man City v Norwich 3-0
Newcastle v Arsenal 1-2
Southampton v Stoke 1-0
Swansea v Fulham 2-2
Tottenham v Sunderland 2-0
West Brom v Man Utd 1-1
West Ham v Reading 1-1
Wigan v Aston Villa 1-2

maatek
17-05-2013, 16:02
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 2-1
Liverpool v QPR 1-0
Man City v Norwich 3-1
Newcastle v Arsenal 0-2
Southampton v Stoke 2-0
Swansea v Fulham 1-1
Tottenham v Sunderland 1-0
West Brom v Man Utd 0-1
West Ham v Reading 1-1
Wigan v Aston Villa 0-2

księciuniu
17-05-2013, 16:44
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 3-1
Liverpool v QPR 3-0
Man City v Norwich 2-0
Newcastle v Arsenal 1-3
Southampton v Stoke 1-0
Swansea v Fulham 2-0
Tottenham v Sunderland 3-0
West Brom v Man Utd 1-2
West Ham v Reading 3-1
Wigan v Aston Villa 2-1

CeLaa
17-05-2013, 16:56
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 4-2
Liverpool v QPR 4-0
Man City v Norwich 2-0
Newcastle v Arsenal 1-3
Southampton v Stoke 2-0
Swansea v Fulham 1-0
Tottenham v Sunderland 2-0
West Brom v Man Utd 1-4
West Ham v Reading 2-1
Wigan v Aston Villa 2-3

Efcia
17-05-2013, 17:29
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 2-0
Liverpool v QPR 2-1
Man City v Norwich 2-0
Newcastle v Arsenal 1-2
Southampton v Stoke 2-1
Swansea v Fulham 1-1
Tottenham v Sunderland 2-1
West Brom v Man Utd 1-2
West Ham v Reading 2-0
Wigan v Aston Villa 1-1

SzydeL
17-05-2013, 20:09
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 2-0
Liverpool v QPR 2-1
Man City v Norwich 3-1
Newcastle v Arsenal 1-2
Southampton v Stoke 1-1
Swansea v Fulham 1-0
Tottenham v Sunderland 2-0
West Brom v Man Utd 1-2
West Ham v Reading 3-1
Wigan v Aston Villa 1-0

Fatman
17-05-2013, 21:59
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 2-0
Liverpool v QPR 4-0
Man City v Norwich 2-0
Newcastle v Arsenal 1-3
Southampton v Stoke 1-0
Swansea v Fulham 2-1
Tottenham v Sunderland 3-0
West Brom v Man Utd 0-2
West Ham v Reading 1-0
Wigan v Aston Villa 1-1

LOL3K
18-05-2013, 01:43
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 2-1
Liverpool v QPR 3-0
Man City v Norwich 2-0
Newcastle v Arsenal 1-2
Southampton v Stoke 3-1
Swansea v Fulham 1-2
Tottenham v Sunderland 4-0
West Brom v Man Utd 0-3
West Ham v Reading 1-1
Wigan v Aston Villa 2-1

Krawczol
18-05-2013, 09:49
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 2-1
Liverpool v QPR 2-0
Man City v Norwich 3-1
Newcastle v Arsenal 1-2
Southampton v Stoke 1-1
Swansea v Fulham 1-0
Tottenham v Sunderland 2-0
West Brom v Man Utd 2-3
West Ham v Reading 3-1
Wigan v Aston Villa 2-1

bilbon
18-05-2013, 10:52
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 1-1
Liverpool v QPR 3-0
Man City v Norwich 3-1
Newcastle v Arsenal 1-1
Southampton v Stoke 2-1
Swansea v Fulham 2-0
Tottenham v Sunderland 3-0
West Brom v Man Utd 0-1
West Ham v Reading 1-1
Wigan v Aston Villa 1-2

raafaL
19-05-2013, 11:52
NIEDZIELA 19 maja 17:00
Chelsea v Everton 2-1
Liverpool v QPR 2-0
Man City v Norwich 2-0
Newcastle v Arsenal 1-3
Southampton v Stoke 2-1
Swansea v Fulham 2-1
Tottenham v Sunderland 2-1
West Brom v Man Utd 0-2
West Ham v Reading 2-1
Wigan v Aston Villa 1-2