PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 37 kolejka (11.05 - 14.05)Kamilsts
06-05-2013, 13:09
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham
16:00 Everton v West Ham
16:00 Fulham v Liverpool
16:00 Norwich v West Brom
16:00 QPR v Newcastle
16:00 Sunderland v Southampton
17:00 Man Utd v Swansea
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan
21:00 Reading v Man City

Kempes
06-05-2013, 15:53
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 1-2
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 1-2
16:00 Everton v West Ham 1-1
16:00 Fulham v Liverpool 1-2
16:00 Norwich v West Brom 2-0
16:00 QPR v Newcastle 1-1
16:00 Sunderland v Southampton 1-1
17:00 Man Utd v Swansea 3-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 0-2

(L)ookasch
06-05-2013, 17:56
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 0-1
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 1-0
16:00 Everton v West Ham 0-0
16:00 Fulham v Liverpool 0-2
16:00 Norwich v West Brom 1-1
16:00 QPR v Newcastle 1-0
16:00 Sunderland v Southampton 0-0
17:00 Man Utd v Swansea 0-1
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 0-2

elmoro87
07-05-2013, 13:58
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 1-2
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 0-1
16:00 Everton v West Ham 2-1
16:00 Fulham v Liverpool 1-1
16:00 Norwich v West Brom 2-1
16:00 QPR v Newcastle 1-1
16:00 Sunderland v Southampton 1-1
17:00 Man Utd v Swansea 2-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 0-2

Szawar
07-05-2013, 22:50
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 0-3
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 1-2
16:00 Everton v West Ham 2-0
16:00 Fulham v Liverpool 1-2
16:00 Norwich v West Brom 2-1
16:00 QPR v Newcastle 1-1
16:00 Sunderland v Southampton 1-1
17:00 Man Utd v Swansea 3-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 0-2

Edi
08-05-2013, 09:35
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 0-2
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 0-1
16:00 Everton v West Ham 2-2
16:00 Fulham v Liverpool 0-1
16:00 Norwich v West Brom 0-1
16:00 QPR v Newcastle 2-3
16:00 Sunderland v Southampton 0-1
17:00 Man Utd v Swansea 1-1
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 0-2

Mu(L)timaster
08-05-2013, 14:49
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 1-2
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 0-1
16:00 Everton v West Ham 2-0
16:00 Fulham v Liverpool 2-1
16:00 Norwich v West Brom 1-1
16:00 QPR v Newcastle 2-1
16:00 Sunderland v Southampton 1-2
17:00 Man Utd v Swansea 2-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 0-2

bigcookie
09-05-2013, 14:37
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 0-2
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 0-2
16:00 Everton v West Ham 2-0
16:00 Fulham v Liverpool 1-2
16:00 Norwich v West Brom 2-1
16:00 QPR v Newcastle 1-1
16:00 Sunderland v Southampton 1-1
17:00 Man Utd v Swansea 2-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 0-2

Orzelek
09-05-2013, 15:24
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 0-2

NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 1-1
16:00 Everton v West Ham 1-0
16:00 Fulham v Liverpool 0-1
16:00 Norwich v West Brom 1-0
16:00 QPR v Newcastle 0-1
16:00 Sunderland v Southampton 1-1
17:00 Man Utd v Swansea 2-0

WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 1-0
21:00 Reading v Man City 0-2

leh71
09-05-2013, 19:06
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 2-2
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 1-2
16:00 Everton v West Ham 2-1
16:00 Fulham v Liverpool 0-2
16:00 Norwich v West Brom 2-1
16:00 QPR v Newcastle 1-2
16:00 Sunderland v Southampton 1-2
17:00 Man Utd v Swansea 2-1
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 0-2

LOL3K
10-05-2013, 01:00
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 0-2
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 1-2
16:00 Everton v West Ham 2-0
16:00 Fulham v Liverpool 1-1
16:00 Norwich v West Brom 2-2
16:00 QPR v Newcastle 0-1
16:00 Sunderland v Southampton 1-2
17:00 Man Utd v Swansea 2-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 3-0
21:00 Reading v Man City 0-3

(L)egionek
10-05-2013, 01:49
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 1-2
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 2-1
16:00 Everton v West Ham 1-0
16:00 Fulham v Liverpool 1-2
16:00 Norwich v West Brom 2-0
16:00 QPR v Newcastle 1-0
16:00 Sunderland v Southampton 2-1
17:00 Man Utd v Swansea 2-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 1-3

Urban
10-05-2013, 07:59
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 2-2
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 2-2
16:00 Everton v West Ham 1-0
16:00 Fulham v Liverpool 1-2
16:00 Norwich v West Brom 2-0
16:00 QPR v Newcastle 1-1
16:00 Sunderland v Southampton 2-1
17:00 Man Utd v Swansea 3-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 0-3

Kamilsts
10-05-2013, 12:40
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 2-2
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 1-1
16:00 Everton v West Ham 2-1
16:00 Fulham v Liverpool 1-2
16:00 Norwich v West Brom 2-1
16:00 QPR v Newcastle 2-1
16:00 Sunderland v Southampton 1-1
17:00 Man Utd v Swansea 2-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 1-3

Benek
10-05-2013, 13:18
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 1-1
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 1-1
16:00 Everton v West Ham 1-0
16:00 Fulham v Liverpool 0-0
16:00 Norwich v West Brom 2-1
16:00 QPR v Newcastle 1-2
16:00 Sunderland v Southampton 0-0
17:00 Man Utd v Swansea 3-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 1-3

rey
10-05-2013, 14:01
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 1-3
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 0-2
16:00 Everton v West Ham 2-0
16:00 Fulham v Liverpool 1-2
16:00 Norwich v West Brom 1-1
16:00 QPR v Newcastle 1-0
16:00 Sunderland v Southampton 0-0
17:00 Man Utd v Swansea 2-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 0-1

księciuniu
10-05-2013, 16:35
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 0-2
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 1-2
16:00 Everton v West Ham 2-0
16:00 Fulham v Liverpool 1-2
16:00 Norwich v West Brom 1-0
16:00 QPR v Newcastle 0-1
16:00 Sunderland v Southampton 0-1
17:00 Man Utd v Swansea 3-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 3-1
21:00 Reading v Man City 1-2

raafaL
10-05-2013, 17:13
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 1-3
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 1-2
16:00 Everton v West Ham 2-1
16:00 Fulham v Liverpool 1-2
16:00 Norwich v West Brom 2-1
16:00 QPR v Newcastle 1-1
16:00 Sunderland v Southampton 1-1
17:00 Man Utd v Swansea 3-1
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 0-2

Efcia
10-05-2013, 17:45
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 1-2
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 1-3
16:00 Everton v West Ham 2-0
16:00 Fulham v Liverpool 0-1
16:00 Norwich v West Brom 2-0
16:00 QPR v Newcastle 1-2
16:00 Sunderland v Southampton 1-0
17:00 Man Utd v Swansea 3-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 1-2

Majkisek
10-05-2013, 18:13
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 1-2
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 1-2
16:00 Everton v West Ham 2-0
16:00 Fulham v Liverpool 1-1
16:00 Norwich v West Brom 2-1
16:00 QPR v Newcastle 1-2
16:00 Sunderland v Southampton 2-1
17:00 Man Utd v Swansea 3-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 1-2

bilbon
10-05-2013, 19:19
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 1-2
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 0-2
16:00 Everton v West Ham 2-0
16:00 Fulham v Liverpool 0-1
16:00 Norwich v West Brom 0-1
16:00 QPR v Newcastle 0-1
16:00 Sunderland v Southampton 0-2
17:00 Man Utd v Swansea 3-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 0-1

SirKruszon
10-05-2013, 20:36
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 1-2
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 0-3
16:00 Everton v West Ham 0-1
16:00 Fulham v Liverpool 1-3
16:00 Norwich v West Brom 2-1
16:00 QPR v Newcastle 0-0
16:00 Sunderland v Southampton 0-1
17:00 Man Utd v Swansea 2-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 1-0
21:00 Reading v Man City 0-2

maatek
11-05-2013, 00:15
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 0-2
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 0-2
16:00 Everton v West Ham 2-1
16:00 Fulham v Liverpool 1-1
16:00 Norwich v West Brom 1-1
16:00 QPR v Newcastle 2-1
16:00 Sunderland v Southampton 0-1
17:00 Man Utd v Swansea 3-1
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-1
21:00 Reading v Man City 0-1

Krawczol
11-05-2013, 03:14
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 1-2
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 1-2
16:00 Everton v West Ham 2-0
16:00 Fulham v Liverpool 0-1
16:00 Norwich v West Brom 1-1
16:00 QPR v Newcastle 0-1
16:00 Sunderland v Southampton 1-1
17:00 Man Utd v Swansea 3-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 0-2

Tom Kruz
11-05-2013, 07:36
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 0-2

NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 1-2
16:00 Everton v West Ham 2-0
16:00 Fulham v Liverpool 1-3
16:00 Norwich v West Brom 2-1
16:00 QPR v Newcastle 1-2
16:00 Sunderland v Southampton 1-1
17:00 Man Utd v Swansea 2-0

WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-1
21:00 Reading v Man City 0-2

Yanks
11-05-2013, 08:12
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 1-2
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 0-2
16:00 Everton v West Ham 1-2
16:00 Fulham v Liverpool 0-2
16:00 Norwich v West Brom 1-1
16:00 QPR v Newcastle 1-0
16:00 Sunderland v Southampton 2-0
17:00 Man Utd v Swansea 2-2
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 0-3

Fatman
11-05-2013, 10:14
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 1-3
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 1-2
16:00 Everton v West Ham 2-0
16:00 Fulham v Liverpool 1-1
16:00 Norwich v West Brom 1-1
16:00 QPR v Newcastle 0-3
16:00 Sunderland v Southampton 1-1
17:00 Man Utd v Swansea 2-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 4-0
21:00 Reading v Man City 0-3

MałaMi
11-05-2013, 10:30
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 1-3
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 1-2
16:00 Everton v West Ham 2-0
16:00 Fulham v Liverpool 1-2
16:00 Norwich v West Brom 2-1
16:00 QPR v Newcastle 1-2
16:00 Sunderland v Southampton 1-1
17:00 Man Utd v Swansea 3-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 0-2

CeLaa
11-05-2013, 13:20
SOBOTA 11 maja
13:45 Aston Villa v Chelsea 1-5
NIEDZIELA 12 maja
14:30 Stoke v Tottenham 0-2
16:00 Everton v West Ham 2-0
16:00 Fulham v Liverpool 1-3
16:00 Norwich v West Brom 2-1
16:00 QPR v Newcastle 1-2
16:00 Sunderland v Southampton 0-1
17:00 Man Utd v Swansea 4-0
WTOREK 14 maja
20:45 Arsenal v Wigan 2-0
21:00 Reading v Man City 1-3