PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 36 kolejka (04.05 - 07.05)Kamilsts
29-04-2013, 10:06
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading
16:00 Norwich v Aston Villa
16:00 Swansea v Man City
16:00 Tottenham v Southampton
16:00 West Brom v Wigan
16:00 West Ham v Newcastle
18:30 QPR v Arsenal
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton
17:00 Man Utd v Chelsea
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom
20:45 Wigan v Swansea
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham

Szawar
29-04-2013, 11:09
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-0
16:00 Norwich v Aston Villa 2-1
16:00 Swansea v Man City 0-2
16:00 Tottenham v Southampton 2-0
16:00 West Brom v Wigan 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 1-0
18:30 QPR v Arsenal 0-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 2-0
17:00 Man Utd v Chelsea 1-0
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-0
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 3-0
20:45 Wigan v Swansea 1-1
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-1

Kempes
29-04-2013, 11:41
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-1
16:00 Norwich v Aston Villa 1-1
16:00 Swansea v Man City 0-2
16:00 Tottenham v Southampton 3-1
16:00 West Brom v Wigan 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 1-1
18:30 QPR v Arsenal 1-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 2-1
17:00 Man Utd v Chelsea 2-1
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-1
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 3-0
20:45 Wigan v Swansea 2-1
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-1

(L)ookasch
29-04-2013, 16:43
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-0
16:00 Norwich v Aston Villa 1-2
16:00 Swansea v Man City 1-0
16:00 Tottenham v Southampton 0-1
16:00 West Brom v Wigan 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 3-0
18:30 QPR v Arsenal 0-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 1-1
17:00 Man Utd v Chelsea 1-0
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 2-0
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 3-0
20:45 Wigan v Swansea 0-2
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-0

Krawczol
30-04-2013, 14:25
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-0
16:00 Norwich v Aston Villa 1-1
16:00 Swansea v Man City 1-3
16:00 Tottenham v Southampton 2-1
16:00 West Brom v Wigan 1-1
16:00 West Ham v Newcastle 2-1
18:30 QPR v Arsenal 0-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 2-1
17:00 Man Utd v Chelsea 2-1
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-0
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 3-0
20:45 Wigan v Swansea 1-0
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-2

SzydeL
30-04-2013, 15:47
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 1-0
16:00 Norwich v Aston Villa 1-2
16:00 Swansea v Man City 2-2
16:00 Tottenham v Southampton 2-0
16:00 West Brom v Wigan 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 1-0
18:30 QPR v Arsenal
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 1-0
17:00 Man Utd v Chelsea 1-1
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 2-1
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 1-0
20:45 Wigan v Swansea 0-0
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-1

Mu(L)timaster
30-04-2013, 18:46
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-0
16:00 Norwich v Aston Villa 1-1
16:00 Swansea v Man City 1-2
16:00 Tottenham v Southampton 2-1
16:00 West Brom v Wigan 2-0
16:00 West Ham v Newcastle 2-1
18:30 QPR v Arsenal 1-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 1-1
17:00 Man Utd v Chelsea 2-1
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-1
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 2-0
20:45 Wigan v Swansea 2-1
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-2

Benek
30-04-2013, 20:19
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 1-0
16:00 Norwich v Aston Villa 1-2
16:00 Swansea v Man City 0-2
16:00 Tottenham v Southampton 2-0
16:00 West Brom v Wigan 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 1-1
18:30 QPR v Arsenal 1-3
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 2-1
17:00 Man Utd v Chelsea 2-2
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 2-0
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 2-0
20:45 Wigan v Swansea 2-1
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 1-1

elmoro87
01-05-2013, 09:00
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-0
16:00 Norwich v Aston Villa 2-1
16:00 Swansea v Man City 0-1
16:00 Tottenham v Southampton 2-0
16:00 West Brom v Wigan 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 2-0
18:30 QPR v Arsenal 0-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 2-1
17:00 Man Utd v Chelsea 2-2
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-0
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 3-1
20:45 Wigan v Swansea 1-1
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 1-2

bigcookie
01-05-2013, 19:10
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-0
16:00 Norwich v Aston Villa 1-2
16:00 Swansea v Man City 0-2
16:00 Tottenham v Southampton 2-0
16:00 West Brom v Wigan 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 2-0
18:30 QPR v Arsenal 0-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 2-0
17:00 Man Utd v Chelsea 1-0
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-0
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 3-0
20:45 Wigan v Swansea 1-1
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-1

Urban
01-05-2013, 21:22
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-0
16:00 Norwich v Aston Villa 1-2
16:00 Swansea v Man City 1-2
16:00 Tottenham v Southampton 2-0
16:00 West Brom v Wigan 1-1
16:00 West Ham v Newcastle 1-1
18:30 QPR v Arsenal 0-2

NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 2-1
17:00 Man Utd v Chelsea 2-0

PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-0

WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 2-0
20:45 Wigan v Swansea 1-1

ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-2

SirKruszon
01-05-2013, 23:49
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-0
16:00 Norwich v Aston Villa 1-1
16:00 Swansea v Man City 1-2
16:00 Tottenham v Southampton 1-1
16:00 West Brom v Wigan 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 2-0
18:30 QPR v Arsenal 0-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 3-0
17:00 Man Utd v Chelsea 2-1
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-0
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 2-0
20:45 Wigan v Swansea 1-1
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-1

LOL3K
02-05-2013, 01:35
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 1-2
16:00 Norwich v Aston Villa 2-0
16:00 Swansea v Man City 1-3
16:00 Tottenham v Southampton 3-1
16:00 West Brom v Wigan 1-0
16:00 West Ham v Newcastle 4-2
18:30 QPR v Arsenal 1-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 1-3
17:00 Man Utd v Chelsea 2-1
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-2
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 1-0
20:45 Wigan v Swansea 1-1
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 1-2

rey
02-05-2013, 10:18
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-1
16:00 Norwich v Aston Villa 1-1
16:00 Swansea v Man City 0-2
16:00 Tottenham v Southampton 2-1
16:00 West Brom v Wigan 1-0
16:00 West Ham v Newcastle 1-0
18:30 QPR v Arsenal 1-3
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 2-2
17:00 Man Utd v Chelsea 2-0
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-1
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 2-0
20:45 Wigan v Swansea 1-1
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 3-1

księciuniu
02-05-2013, 14:35
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 1-0
16:00 Norwich v Aston Villa 2-0
16:00 Swansea v Man City 1-3
16:00 Tottenham v Southampton 2-0
16:00 West Brom v Wigan 1-1
16:00 West Ham v Newcastle 2-1
18:30 QPR v Arsenal 0-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 2-1
17:00 Man Utd v Chelsea 3-2
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-0
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 2-0
20:45 Wigan v Swansea 1-0
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-2

CeLaa
02-05-2013, 22:21
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-1
16:00 Norwich v Aston Villa 0-1
16:00 Swansea v Man City 1-3
16:00 Tottenham v Southampton 1-0
16:00 West Brom v Wigan 2-0
16:00 West Ham v Newcastle 1-1
18:30 QPR v Arsenal 1-3
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 3-2
17:00 Man Utd v Chelsea 2-1
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-0
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 2-0
20:45 Wigan v Swansea 1-1
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-2

Efcia
02-05-2013, 23:30
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-0
16:00 Norwich v Aston Villa 1-1
16:00 Swansea v Man City 1-2
16:00 Tottenham v Southampton 3-1
16:00 West Brom v Wigan 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 1-1
18:30 QPR v Arsenal 1-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 3-1
17:00 Man Utd v Chelsea 2-1
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-0
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 2-0
20:45 Wigan v Swansea 1-1
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-0

Yanks
03-05-2013, 05:34
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-0
16:00 Norwich v Aston Villa 1-2
16:00 Swansea v Man City 2-1
16:00 Tottenham v Southampton 2-0
16:00 West Brom v Wigan 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 3-1
18:30 QPR v Arsenal 1-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 2-0
17:00 Man Utd v Chelsea 2-1
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 2-0
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 3-0
20:45 Wigan v Swansea 1-2
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-0

leh71
03-05-2013, 10:45
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-0
16:00 Norwich v Aston Villa 1-2
16:00 Swansea v Man City 0-2
16:00 Tottenham v Southampton 3-1
16:00 West Brom v Wigan 2-0
16:00 West Ham v Newcastle 2-0
18:30 QPR v Arsenal 0-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 2-2
17:00 Man Utd v Chelsea 2-2
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-0
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 3-0
20:45 Wigan v Swansea 2-1
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-1

Orzelek
03-05-2013, 12:13
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 1-0
16:00 Norwich v Aston Villa 1-2
16:00 Swansea v Man City 0-2
16:00 Tottenham v Southampton 1-0
16:00 West Brom v Wigan 1-0
16:00 West Ham v Newcastle 0-2
18:30 QPR v Arsenal 0-1

NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 2-0
17:00 Man Utd v Chelsea 2-1

PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 0-1

WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 3-0
20:45 Wigan v Swansea 0-0

ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-1

maatek
03-05-2013, 14:05
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-1
16:00 Norwich v Aston Villa 1-1
16:00 Swansea v Man City 0-2
16:00 Tottenham v Southampton 1-0
16:00 West Brom v Wigan 1-1
16:00 West Ham v Newcastle 2-0
18:30 QPR v Arsenal 1-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 1-1
17:00 Man Utd v Chelsea 1-1
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 2-0
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 1-0
20:45 Wigan v Swansea 2-1
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 3-1

raafaL
03-05-2013, 14:26
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-1
16:00 Norwich v Aston Villa 2-2
16:00 Swansea v Man City 0-2
16:00 Tottenham v Southampton 2-1
16:00 West Brom v Wigan 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 1-1
18:30 QPR v Arsenal 0-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 2-0
17:00 Man Utd v Chelsea 1-0
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-0
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 3-1
20:45 Wigan v Swansea 1-1
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-2

Fatman
03-05-2013, 15:11
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 3-1
16:00 Norwich v Aston Villa 1-1
16:00 Swansea v Man City 2-1
16:00 Tottenham v Southampton 3-0
16:00 West Brom v Wigan 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 2-1
18:30 QPR v Arsenal 0-3
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 3-1
17:00 Man Utd v Chelsea 1-1
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-0
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 2-0
20:45 Wigan v Swansea 1-1
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 3-1

(L)egionek
03-05-2013, 16:25
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-1
16:00 Norwich v Aston Villa 1-2
16:00 Swansea v Man City 0-1
16:00 Tottenham v Southampton 2-0
16:00 West Brom v Wigan 1-0
16:00 West Ham v Newcastle 1-2
18:30 QPR v Arsenal 0-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 3-0
17:00 Man Utd v Chelsea 2-2
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-0
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 2-0
20:45 Wigan v Swansea
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham

bilbon
03-05-2013, 17:58
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-0
16:00 Norwich v Aston Villa 0-2
16:00 Swansea v Man City 0-1
16:00 Tottenham v Southampton 3-1
16:00 West Brom v Wigan 1-0
16:00 West Ham v Newcastle 1-1
18:30 QPR v Arsenal 0-3
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 2-0
17:00 Man Utd v Chelsea 3-1
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-0
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 2-0
20:45 Wigan v Swansea 1-2
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-2

Majkisek
04-05-2013, 00:46
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-1
16:00 Norwich v Aston Villa 1-1
16:00 Swansea v Man City 0-2
16:00 Tottenham v Southampton 2-1
16:00 West Brom v Wigan 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 1-1
18:30 QPR v Arsenal 0-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 2-1
17:00 Man Utd v Chelsea 2-2
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 2-1
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 3-1
20:45 Wigan v Swansea 1-1
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-1

Tom Kruz
04-05-2013, 06:42
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-0
16:00 Norwich v Aston Villa 1-1
16:00 Swansea v Man City 0-2
16:00 Tottenham v Southampton 2-1
16:00 West Brom v Wigan 1-2
16:00 West Ham v Newcastle 1-1
18:30 QPR v Arsenal 1-3

NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 2-0
17:00 Man Utd v Chelsea 1-1

PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-0

WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 3-0
20:45 Wigan v Swansea 1-1

ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-1

Edi
04-05-2013, 11:30
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 2-0
16:00 Norwich v Aston Villa 0-1
16:00 Swansea v Man City 0-3
16:00 Tottenham v Southampton 1-2
16:00 West Brom v Wigan 2-0
16:00 West Ham v Newcastle 0-1
18:30 QPR v Arsenal 0-2

NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 3-0
17:00 Man Utd v Chelsea 1-2

PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 1-2

WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 2-0
20:45 Wigan v Swansea 1-1

ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-0

Kamilsts
04-05-2013, 11:59
SOBOTA 4 maja
16:00 Fulham v Reading 1-0
16:00 Norwich v Aston Villa 1-1
16:00 Swansea v Man City 1-2
16:00 Tottenham v Southampton 2-1
16:00 West Brom v Wigan 2-1
16:00 West Ham v Newcastle 2-1
18:30 QPR v Arsenal 1-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 2-2
17:00 Man Utd v Chelsea 2-2
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 2-1
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 3-1
20:45 Wigan v Swansea 2-1
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 2-2

MałaMi
04-05-2013, 17:16
SOBOTA 4 maja

18:30 QPR v Arsenal 1-2
NIEDZIELA 5 maja
14:30 Liverpool v Everton 1-1
17:00 Man Utd v Chelsea 1-1
PONIEDZIAŁEK 6 maja
21:00 Sunderland v Stoke 2-0
WTOREK 7 maja
20:45 Man City v West Brom 1-0
20:45 Wigan v Swansea 2-1
ŚRODA 8 maja
20:45 Chelsea v Tottenham 3-1