PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 35 kolejka (27.04 - 29.04)Kamilsts
22-04-2013, 19:12
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham
16:00 Everton v Fulham
16:00 Southampton v West Brom
16:00 Stoke v Norwich
16:00 Wigan v Tottenham
18:30 Newcastle v Liverpool
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR
16:00 Chelsea v Swansea
17:00 Arsenal v Man Utd
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland

Szawar
22-04-2013, 23:09
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 3-0
16:00 Everton v Fulham 2-0
16:00 Southampton v West Brom 2-1
16:00 Stoke v Norwich 1-0
16:00 Wigan v Tottenham 1-2
18:30 Newcastle v Liverpool 1-0
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 2-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 1-1
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 1-1

Kempes
23-04-2013, 10:40
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 3-1
16:00 Everton v Fulham 2-1
16:00 Southampton v West Brom 2-1
16:00 Stoke v Norwich 1-1
16:00 Wigan v Tottenham 0-2
18:30 Newcastle v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 1-1
16:00 Chelsea v Swansea 3-0
17:00 Arsenal v Man Utd 1-2
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 1-1

Orzelek
23-04-2013, 14:01
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 3-1
16:00 Everton v Fulham 1-0
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Stoke v Norwich 1-0
16:00 Wigan v Tottenham 0-2
18:30 Newcastle v Liverpool 0-1

NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 1-0
16:00 Chelsea v Swansea 3-0
17:00 Arsenal v Man Utd 1-2

PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 1-0

Urban
24-04-2013, 06:42
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 3-0
16:00 Everton v Fulham 2-0
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Stoke v Norwich 1-1
16:00 Wigan v Tottenham 0-2
18:30 Newcastle v Liverpool 1-2

NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 1-0
16:00 Chelsea v Swansea 3-0
17:00 Arsenal v Man Utd 2-2

PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 1-0

CeLaa
24-04-2013, 10:29
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 3-0
16:00 Everton v Fulham 2-0
16:00 Southampton v West Brom 1-0
16:00 Stoke v Norwich 2-1
16:00 Wigan v Tottenham 1-2
18:30 Newcastle v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 1-2
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 1-2
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 1-1

leh71
25-04-2013, 20:58
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 2-0
16:00 Everton v Fulham 2-0
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Stoke v Norwich 1-0
16:00 Wigan v Tottenham 1-3
18:30 Newcastle v Liverpool 2-0
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 1-2
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 2-2
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 1-0

Tom Kruz
25-04-2013, 21:56
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 3-1
16:00 Everton v Fulham 2-0
16:00 Southampton v West Brom 2-1
16:00 Stoke v Norwich 1-1
16:00 Wigan v Tottenham 1-2
18:30 Newcastle v Liverpool 1-1

NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 2-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 1-1

PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 2-1

Krawczol
25-04-2013, 22:01
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 2-0
16:00 Everton v Fulham 2-1
16:00 Southampton v West Brom 1-1
16:00 Stoke v Norwich 1-0
16:00 Wigan v Tottenham 1-2
18:30 Newcastle v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 1-2
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 2-1
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 2-1

(L)ookasch
25-04-2013, 22:17
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 2-0
16:00 Everton v Fulham 2-1
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Stoke v Norwich 1-0
16:00 Wigan v Tottenham 1-3
18:30 Newcastle v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 2-1
16:00 Chelsea v Swansea 1-1
17:00 Arsenal v Man Utd 2-1
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 2-1

LOL3K
25-04-2013, 22:58
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 3-1
16:00 Everton v Fulham 1-0
16:00 Southampton v West Brom 2-1
16:00 Stoke v Norwich 2-2
16:00 Wigan v Tottenham 0-4
18:30 Newcastle v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 3-1
16:00 Chelsea v Swansea 1-0
17:00 Arsenal v Man Utd 2-3
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 1-3

(L)egionek
26-04-2013, 01:51
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 2-0
16:00 Everton v Fulham 1-1
16:00 Southampton v West Brom 2-1
16:00 Stoke v Norwich 2-0
16:00 Wigan v Tottenham 1-3
18:30 Newcastle v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 0-2
16:00 Chelsea v Swansea 4-0
17:00 Arsenal v Man Utd 2-1
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 2-1

rey
26-04-2013, 10:39
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 3-1
16:00 Everton v Fulham 2-0
16:00 Southampton v West Brom 1-0
16:00 Stoke v Norwich 2-1
16:00 Wigan v Tottenham 1-2
18:30 Newcastle v Liverpool 0-1
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 2-0
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 1-3
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 2-0

SzydeL
26-04-2013, 13:29
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 2-1
16:00 Everton v Fulham 1-1
16:00 Southampton v West Brom 0-1
16:00 Stoke v Norwich 1-1
16:00 Wigan v Tottenham 0-2
18:30 Newcastle v Liverpool 1-0
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 0-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 2-1
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 0-1

Benek
26-04-2013, 13:56
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 2-0
16:00 Everton v Fulham 2-0
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Stoke v Norwich 2-0
16:00 Wigan v Tottenham 1-3
18:30 Newcastle v Liverpool 1-0
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 1-2
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 2-1
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 1-1

bilbon
26-04-2013, 15:04
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 3-1
16:00 Everton v Fulham 2-0
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Stoke v Norwich 1-0
16:00 Wigan v Tottenham 0-2
18:30 Newcastle v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 2-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 2-2
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 1-1

Edi
26-04-2013, 15:38
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 1-0
16:00 Everton v Fulham 1-0
16:00 Southampton v West Brom 2-1
16:00 Stoke v Norwich 0-0
16:00 Wigan v Tottenham 0-3
18:30 Newcastle v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 2-0
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 0-2
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 1-0

elmoro87
26-04-2013, 16:08
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 2-0
16:00 Everton v Fulham 1-0
16:00 Southampton v West Brom 1-0
16:00 Stoke v Norwich 1-1
16:00 Wigan v Tottenham 1-2
18:30 Newcastle v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 1-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 1-3
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 2-0

Mu(L)timaster
26-04-2013, 16:16
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 3-0
16:00 Everton v Fulham 2-0
16:00 Southampton v West Brom 1-0
16:00 Stoke v Norwich 2-1
16:00 Wigan v Tottenham 1-2
18:30 Newcastle v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 2-0
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 1-3
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 2-0

bigcookie
26-04-2013, 16:24
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 2-0
16:00 Everton v Fulham 2-1
16:00 Southampton v West Brom 2-1
16:00 Stoke v Norwich 2-0
16:00 Wigan v Tottenham 1-3
18:30 Newcastle v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 0-2
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 1-2
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 2-1

SirKruszon
26-04-2013, 17:06
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 2-0
16:00 Everton v Fulham 2-1
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Stoke v Norwich 1-0
16:00 Wigan v Tottenham 1-2
18:30 Newcastle v Liverpool 0-2
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 1-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 1-2
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 1-1

Efcia
26-04-2013, 17:32
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 2-0
16:00 Everton v Fulham 2-1
16:00 Southampton v West Brom 1-0
16:00 Stoke v Norwich 1-1
16:00 Wigan v Tottenham 0-2
18:30 Newcastle v Liverpool 1-0
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 1-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 1-2
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 2-1

maatek
26-04-2013, 17:53
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 2-0
16:00 Everton v Fulham 2-1
16:00 Southampton v West Brom 1-1
16:00 Stoke v Norwich 1-1
16:00 Wigan v Tottenham 0-2
18:30 Newcastle v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 1-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 2-2
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 1-1

księciuniu
26-04-2013, 21:47
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 3-0
16:00 Everton v Fulham 3-0
16:00 Southampton v West Brom 1-0
16:00 Stoke v Norwich 2-0
16:00 Wigan v Tottenham 1-3
18:30 Newcastle v Liverpool 2-2
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 2-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 2-1
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 1-0

MałaMi
26-04-2013, 22:06
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 2-0
16:00 Everton v Fulham 2-0
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Stoke v Norwich 1-0
16:00 Wigan v Tottenham 1-3
18:30 Newcastle v Liverpool 2-0
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 1-2
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 2-2
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 1-0

Yanks
27-04-2013, 07:58
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 1-1
16:00 Everton v Fulham 2-1
16:00 Southampton v West Brom 2-0
16:00 Stoke v Norwich 2-2
16:00 Wigan v Tottenham 0-2
18:30 Newcastle v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 2-0
16:00 Chelsea v Swansea 2-2
17:00 Arsenal v Man Utd 0-0
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 2-0

Fatman
27-04-2013, 09:38
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 1-1
16:00 Everton v Fulham 3-1
16:00 Southampton v West Brom 3-0
16:00 Stoke v Norwich 1-0
16:00 Wigan v Tottenham 0-2
18:30 Newcastle v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 1-0
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 1-0
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 2-1

Majkisek
27-04-2013, 13:13
SOBOTA 27 kwietnia
13:45 Man City v West Ham 3-1
16:00 Everton v Fulham 2-1
16:00 Southampton v West Brom 2-1
16:00 Stoke v Norwich 2-1
16:00 Wigan v Tottenham 1-2
18:30 Newcastle v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 1-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 1-2
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 2-1

raafaL
27-04-2013, 16:14
SOBOTA 27 kwietnia

18:30 Newcastle v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 2-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 1-3
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 2-1

Kamilsts
27-04-2013, 18:07
18:30 Newcastle v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 28 kwietnia
14:30 Reading v QPR 1-1
16:00 Chelsea v Swansea 2-0
17:00 Arsenal v Man Utd 3-2
PONIEDZIAŁEK 29 kwietnia
21:00 Aston Villa v Sunderland 2-2