PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 31 kolejka (30.03 - 01.04)Kamilsts
23-03-2013, 15:09
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd
16:00 Arsenal v Reading
16:00 Man City v Newcastle
16:00 Southampton v Chelsea
16:00 Swansea v Tottenham
16:00 West Ham v West Brom
16:00 Wigan v Norwich
18:30 Everton v Stoke
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR

(L)ookasch
24-03-2013, 10:22
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 0-2
16:00 Arsenal v Reading 3-0
16:00 Man City v Newcastle 2-0
16:00 Southampton v Chelsea 2-1
16:00 Swansea v Tottenham 3-2
16:00 West Ham v West Brom 1-0
16:00 Wigan v Norwich 1-2
18:30 Everton v Stoke 2-2
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 0-1
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 2-4

Szawar
24-03-2013, 10:56
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 1-2
16:00 Arsenal v Reading 2-0
16:00 Man City v Newcastle 3-1
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Swansea v Tottenham 1-2
16:00 West Ham v West Brom 1-0
16:00 Wigan v Norwich 1-1
18:30 Everton v Stoke 2-0
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-2
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 2-0

Fatman
24-03-2013, 11:12
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 1-3
16:00 Arsenal v Reading 4-0
16:00 Man City v Newcastle 3-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-1
16:00 Swansea v Tottenham 2-1
16:00 West Ham v West Brom 2-0
16:00 Wigan v Norwich 1-1
18:30 Everton v Stoke
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-4
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 2-0

Kempes
24-03-2013, 14:13
13:45 Sunderland v Man Utd 0-2
16:00 Arsenal v Reading 2-0
16:00 Man City v Newcastle 3-1
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Swansea v Tottenham 1-2
16:00 West Ham v West Brom 2-1
16:00 Wigan v Norwich 2-1
18:30 Everton v Stoke 2-0
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-2
21:00 Fulham v QPR 1-1

(L)egionek
24-03-2013, 22:01
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 1-4
16:00 Arsenal v Reading 2-0
16:00 Man City v Newcastle 1-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-1
16:00 Swansea v Tottenham 2-1
16:00 West Ham v West Brom 1-0
16:00 Wigan v Norwich 1-0
18:30 Everton v Stoke 2-0
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 0-2
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 2-0

LOL3K
26-03-2013, 01:12
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 1-3
16:00 Arsenal v Reading 2-0
16:00 Man City v Newcastle 3-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Swansea v Tottenham 2-4
16:00 West Ham v West Brom 1-1
16:00 Wigan v Norwich 1-2
18:30 Everton v Stoke 3-1
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 0-3
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 2-1

rey
27-03-2013, 15:08
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 1-3
16:00 Arsenal v Reading 2-0
16:00 Man City v Newcastle 3-1
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Swansea v Tottenham 1-2
16:00 West Ham v West Brom 1-0
16:00 Wigan v Norwich 2-1
18:30 Everton v Stoke 3-1
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-1
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 2-0

Mu(L)timaster
27-03-2013, 17:18
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 1-2
16:00 Arsenal v Reading 2-0
16:00 Man City v Newcastle 2-0
16:00 Southampton v Chelsea 0-1
16:00 Swansea v Tottenham 1-2
16:00 West Ham v West Brom 2-1
16:00 Wigan v Norwich 1-1
18:30 Everton v Stoke 1-0
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-1
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 1-1

maatek
28-03-2013, 01:02
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 1-3
16:00 Arsenal v Reading 2-1
16:00 Man City v Newcastle 2-0
16:00 Southampton v Chelsea 0-1
16:00 Swansea v Tottenham 0-1
16:00 West Ham v West Brom 1-1
16:00 Wigan v Norwich 2-1
18:30 Everton v Stoke 2-0
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-1
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 2-1

leh71
28-03-2013, 11:35
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 0-2
16:00 Arsenal v Reading 3-0
16:00 Man City v Newcastle 3-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Swansea v Tottenham 3-2
16:00 West Ham v West Brom 1-0
16:00 Wigan v Norwich 1-0
18:30 Everton v Stoke 2-0
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-3
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 0-2

Orzelek
28-03-2013, 12:29
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 0-2
16:00 Arsenal v Reading 2-0
16:00 Man City v Newcastle 2-1
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Swansea v Tottenham 0-3
16:00 West Ham v West Brom 1-0
16:00 Wigan v Norwich 1-0
18:30 Everton v Stoke 2-0

NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-2

PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 3-0

bilbon
28-03-2013, 12:43
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 0-2
16:00 Arsenal v Reading 2-0
16:00 Man City v Newcastle 3-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-0
16:00 Swansea v Tottenham 0-2
16:00 West Ham v West Brom 1-0
16:00 Wigan v Norwich 1-1
18:30 Everton v Stoke 2-0
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-2
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 2-0

elmoro87
28-03-2013, 17:17
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 1-2
16:00 Arsenal v Reading 3-1
16:00 Man City v Newcastle 2-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-1
16:00 Swansea v Tottenham 1-2
16:00 West Ham v West Brom 2-1
16:00 Wigan v Norwich 2-1
18:30 Everton v Stoke 2-0
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 2-1
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 1-2

CeLaa
28-03-2013, 20:03
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 0-2
16:00 Arsenal v Reading 2-0
16:00 Man City v Newcastle 3-1
16:00 Southampton v Chelsea 2-1
16:00 Swansea v Tottenham 1-2
16:00 West Ham v West Brom 1-2
16:00 Wigan v Norwich 1-0
18:30 Everton v Stoke 2-0
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-3
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 1-0

Majkisek
28-03-2013, 23:38
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 1-2
16:00 Arsenal v Reading 2-0
16:00 Man City v Newcastle 3-1
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Swansea v Tottenham 1-2
16:00 West Ham v West Brom 1-1
16:00 Wigan v Norwich 1-1
18:30 Everton v Stoke 2-1
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-1
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 2-1

Urban
29-03-2013, 06:43
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 0-3
16:00 Arsenal v Reading 2-0
16:00 Man City v Newcastle 2-0
16:00 Southampton v Chelsea 0-2
16:00 Swansea v Tottenham 2-2
16:00 West Ham v West Brom 1-1
16:00 Wigan v Norwich 1-2
18:30 Everton v Stoke 2-1

NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-2

PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 2-1

Edi
29-03-2013, 10:52
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 0-2
16:00 Arsenal v Reading 2-1
16:00 Man City v Newcastle 3-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-3
16:00 Swansea v Tottenham 0-1
16:00 West Ham v West Brom 2-0
16:00 Wigan v Norwich 1-1
18:30 Everton v Stoke 0-1

NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-3

PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 0-0

bigcookie
29-03-2013, 17:24
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 1-3
16:00 Arsenal v Reading 2-1
16:00 Man City v Newcastle 3-1
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Swansea v Tottenham 1-2
16:00 West Ham v West Brom 1-1
16:00 Wigan v Norwich 1-2
18:30 Everton v Stoke 2-1

NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-2

PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 2-1

Efcia
29-03-2013, 19:01
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 0-2
16:00 Arsenal v Reading 3-1
16:00 Man City v Newcastle 3-0
16:00 Southampton v Chelsea 0-2
16:00 Swansea v Tottenham 1-2
16:00 West Ham v West Brom 1-1
16:00 Wigan v Norwich 1-0
18:30 Everton v Stoke 2-0
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-2
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 2-1

Benek
29-03-2013, 21:12
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 1-3
16:00 Arsenal v Reading 3-0
16:00 Man City v Newcastle 2-2
16:00 Southampton v Chelsea 3-1
16:00 Swansea v Tottenham 2-1
16:00 West Ham v West Brom 2-0
16:00 Wigan v Norwich 3-1
18:30 Everton v Stoke 2-0
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-4
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 2-1

SirKruszon
29-03-2013, 21:53
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 0-2
16:00 Arsenal v Reading 2-1
16:00 Man City v Newcastle 2-0
16:00 Southampton v Chelsea 0-1
16:00 Swansea v Tottenham 1-2
16:00 West Ham v West Brom 1-1
16:00 Wigan v Norwich 1-0
18:30 Everton v Stoke 2-0
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-3
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 2-1

raafaL
29-03-2013, 22:35
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 1-3
16:00 Arsenal v Reading 2-0
16:00 Man City v Newcastle 3-2
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Swansea v Tottenham 1-2
16:00 West Ham v West Brom 1-0
16:00 Wigan v Norwich 1-1
18:30 Everton v Stoke 2-1
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-2
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 2-0

księciuniu
29-03-2013, 22:36
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 0-1
16:00 Arsenal v Reading 3-0
16:00 Man City v Newcastle 3-1
16:00 Southampton v Chelsea 0-1
16:00 Swansea v Tottenham 1-2
16:00 West Ham v West Brom 2-0
16:00 Wigan v Norwich 2-0
18:30 Everton v Stoke 1-0
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 0-2
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 0-0

Krawczol
30-03-2013, 00:29
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 0-2
16:00 Arsenal v Reading 2-0
16:00 Man City v Newcastle 2-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-1
16:00 Swansea v Tottenham 1-2
16:00 West Ham v West Brom 1-2
16:00 Wigan v Norwich 0-0
18:30 Everton v Stoke 2-0
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-2
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 0-1

Yanks
30-03-2013, 07:00
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 0-3
16:00 Arsenal v Reading 3-0
16:00 Man City v Newcastle 2-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Swansea v Tottenham 2-1
16:00 West Ham v West Brom 3-1
16:00 Wigan v Norwich 2-1
18:30 Everton v Stoke 2-0
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-2
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 2-0

Tom Kruz
30-03-2013, 10:35
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 0-1
16:00 Arsenal v Reading 2-0
16:00 Man City v Newcastle 2-0
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Swansea v Tottenham 1-1
16:00 West Ham v West Brom 1-0
16:00 Wigan v Norwich 1-1
18:30 Everton v Stoke 2-0

NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-2

PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 1-1

Kamilsts
30-03-2013, 12:06
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 1-2
16:00 Arsenal v Reading 4-1
16:00 Man City v Newcastle 2-1
16:00 Southampton v Chelsea 1-1
16:00 Swansea v Tottenham 1-1
16:00 West Ham v West Brom 2-1
16:00 Wigan v Norwich 2-1
18:30 Everton v Stoke 3-1
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-1
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 1-2

MałaMi
30-03-2013, 13:20
SOBOTA 30 marca
13:45 Sunderland v Man Utd 1-3
16:00 Arsenal v Reading 2-0
16:00 Man City v Newcastle 3-2
16:00 Southampton v Chelsea 1-2
16:00 Swansea v Tottenham 1-2
16:00 West Ham v West Brom 1-0
16:00 Wigan v Norwich 1-1
18:30 Everton v Stoke 2-1
NIEDZIELA 31 marca
14:30 Aston Villa v Liverpool 1-2
PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia
21:00 Fulham v QPR 2-0