PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 30 kolejka (16.03 - 17.03)Kamilsts
10-03-2013, 19:07
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City
16:00 Aston Villa v QPR
16:00 Southampton v Liverpool
16:00 Stoke v West Brom
16:00 Swansea v Arsenal
18:30 Man Utd v Reading
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich
16:00 Tottenham v Fulham
17:00 Chelsea v West Ham
17:00 Wigan v Newcastle

(L)ookasch
10-03-2013, 19:47
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 0-2
16:00 Aston Villa v QPR 1-2
16:00 Southampton v Liverpool 1-0
16:00 Stoke v West Brom 2-2
16:00 Swansea v Arsenal 1-0
18:30 Man Utd v Reading 3-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 Tottenham v Fulham 2-0
17:00 Chelsea v West Ham 1-2
17:00 Wigan v Newcastle 1-1

Szawar
10-03-2013, 20:50
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 1-1
16:00 Aston Villa v QPR 2-1
16:00 Southampton v Liverpool 1-1
16:00 Stoke v West Brom 1-0
16:00 Swansea v Arsenal 1-2
18:30 Man Utd v Reading 3-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 Tottenham v Fulham 2-0
17:00 Chelsea v West Ham 2-0
17:00 Wigan v Newcastle 1-2

Kempes
11-03-2013, 08:44
13:45 Everton v Man City 1-2
16:00 Aston Villa v QPR 2-1
16:00 Southampton v Liverpool 1-2
16:00 Stoke v West Brom 1-1
16:00 Swansea v Arsenal 0-2
18:30 Man Utd v Reading 4-0
14:30 Sunderland v Norwich 2-1
16:00 Tottenham v Fulham 2-0
17:00 Chelsea v West Ham 3-1
17:00 Wigan v Newcastle 1-1

elmoro87
11-03-2013, 15:56
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 1-2
16:00 Aston Villa v QPR 2-1
16:00 Southampton v Liverpool 1-1
16:00 Stoke v West Brom 1-0
16:00 Swansea v Arsenal 1-2
18:30 Man Utd v Reading 2-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 2-1
16:00 Tottenham v Fulham 2-0
17:00 Chelsea v West Ham 2-0
17:00 Wigan v Newcastle 1-1

(L)egionek
11-03-2013, 20:06
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 1-2
16:00 Aston Villa v QPR 2-0
16:00 Southampton v Liverpool 1-1
16:00 Stoke v West Brom 2-1
16:00 Swansea v Arsenal 0-3
18:30 Man Utd v Reading 2-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 Tottenham v Fulham 1-2
17:00 Chelsea v West Ham 2-1
17:00 Wigan v Newcastle 1-1

CeLaa
12-03-2013, 17:40
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 1-2
16:00 Aston Villa v QPR 2-1
16:00 Southampton v Liverpool 2-1
16:00 Stoke v West Brom 1-1
16:00 Swansea v Arsenal 1-3
18:30 Man Utd v Reading 4-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 Tottenham v Fulham 2-0
17:00 Chelsea v West Ham 2-0
17:00 Wigan v Newcastle 1-2

raafaL
13-03-2013, 19:53
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 1-2
16:00 Aston Villa v QPR 2-1
16:00 Southampton v Liverpool 1-1
16:00 Stoke v West Brom 1-1
16:00 Swansea v Arsenal 1-2
18:30 Man Utd v Reading 3-1
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-1
16:00 Tottenham v Fulham 2-0
17:00 Chelsea v West Ham 2-0
17:00 Wigan v Newcastle 1-2

Yanks
14-03-2013, 07:23
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 2-2
16:00 Aston Villa v QPR 2-0
16:00 Southampton v Liverpool 1-2
16:00 Stoke v West Brom 2-1
16:00 Swansea v Arsenal 1-1
18:30 Man Utd v Reading 3-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 2-0
16:00 Tottenham v Fulham 2-1
17:00 Chelsea v West Ham 1-1
17:00 Wigan v Newcastle 1-2

rey
14-03-2013, 11:13
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 2-2
16:00 Aston Villa v QPR 3-1
16:00 Southampton v Liverpool 1-1
16:00 Stoke v West Brom 1-0
16:00 Swansea v Arsenal 2-1
18:30 Man Utd v Reading 2-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-1
16:00 Tottenham v Fulham 2-0
17:00 Chelsea v West Ham 3-0
17:00 Wigan v Newcastle 1-1

bigcookie
14-03-2013, 16:26
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 1-1
16:00 Aston Villa v QPR 2-1
16:00 Southampton v Liverpool 2-1
16:00 Stoke v West Brom 1-0
16:00 Swansea v Arsenal 1-2
18:30 Man Utd v Reading 2-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-1
16:00 Tottenham v Fulham 2-0
17:00 Chelsea v West Ham 2-0
17:00 Wigan v Newcastle 2-1

Kamilsts
14-03-2013, 17:18
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 2-2
16:00 Aston Villa v QPR 1-2
16:00 Southampton v Liverpool 2-1
16:00 Stoke v West Brom 2-1
16:00 Swansea v Arsenal 1-2
18:30 Man Utd v Reading 3-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 Tottenham v Fulham 3-1
17:00 Chelsea v West Ham 3-1
17:00 Wigan v Newcastle 1-1

MałaMi
14-03-2013, 17:45
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 1-1
16:00 Aston Villa v QPR 2-1
16:00 Southampton v Liverpool 1-1
16:00 Stoke v West Brom 1-0
16:00 Swansea v Arsenal 1-2
18:30 Man Utd v Reading 3-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 Tottenham v Fulham 2-1
17:00 Chelsea v West Ham 2-0
17:00 Wigan v Newcastle 1-2

Mu(L)timaster
14-03-2013, 17:52
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 1-2
16:00 Aston Villa v QPR 2-1
16:00 Southampton v Liverpool 1-2
16:00 Stoke v West Brom 1-0
16:00 Swansea v Arsenal 1-2
18:30 Man Utd v Reading 3-1
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 Tottenham v Fulham 3-1
17:00 Chelsea v West Ham 2-1
17:00 Wigan v Newcastle 1-2

Fatman
14-03-2013, 18:48
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 2-2
16:00 Aston Villa v QPR 2-1
16:00 Southampton v Liverpool 0-2
16:00 Stoke v West Brom 1-0
16:00 Swansea v Arsenal 1-3
18:30 Man Utd v Reading 3-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 2-0
16:00 Tottenham v Fulham 3-1
17:00 Chelsea v West Ham 2-0
17:00 Wigan v Newcastle 1-1

leh71
14-03-2013, 19:02
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 1-2
16:00 Aston Villa v QPR 1-1
16:00 Southampton v Liverpool 1-2
16:00 Stoke v West Brom 1-0
16:00 Swansea v Arsenal 2-1
18:30 Man Utd v Reading 2-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 Tottenham v Fulham 2-0
17:00 Chelsea v West Ham 3-1
17:00 Wigan v Newcastle 0-2

Efcia
14-03-2013, 22:13
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 0-1
16:00 Aston Villa v QPR 2-1
16:00 Southampton v Liverpool 1-2
16:00 Stoke v West Brom 1-1
16:00 Swansea v Arsenal 1-2
18:30 Man Utd v Reading 3-1
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-1
16:00 Tottenham v Fulham 2-0
17:00 Chelsea v West Ham 2-1
17:00 Wigan v Newcastle 0-2

maatek
15-03-2013, 01:11
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 1-1
16:00 Aston Villa v QPR 1-1
16:00 Southampton v Liverpool 0-1
16:00 Stoke v West Brom 1-1
16:00 Swansea v Arsenal 0-2
18:30 Man Utd v Reading 2-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 Tottenham v Fulham 2-1
17:00 Chelsea v West Ham 2-0
17:00 Wigan v Newcastle 0-2

LOL3K
15-03-2013, 02:28
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 1-3
16:00 Aston Villa v QPR 1-0
16:00 Southampton v Liverpool 1-2
16:00 Stoke v West Brom 1-1
16:00 Swansea v Arsenal 1-2
18:30 Man Utd v Reading 5-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 Tottenham v Fulham 3-0
17:00 Chelsea v West Ham 2-0
17:00 Wigan v Newcastle 2-2

Urban
15-03-2013, 07:42
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 2-2
16:00 Aston Villa v QPR 1-0
16:00 Southampton v Liverpool 1-2
16:00 Stoke v West Brom 1-1
16:00 Swansea v Arsenal 0-2
18:30 Man Utd v Reading 3-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 Tottenham v Fulham 3-1
17:00 Chelsea v West Ham 3-1
17:00 Wigan v Newcastle 1-2

gonzo(L)
15-03-2013, 12:47
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 1-2
16:00 Aston Villa v QPR 0-0
16:00 Southampton v Liverpool 1-2
16:00 Stoke v West Brom 1-1
16:00 Swansea v Arsenal 1-1
18:30 Man Utd v Reading 2-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 Tottenham v Fulham 3-1
17:00 Chelsea v West Ham 2-1
17:00 Wigan v Newcastle 2-2

Benek
15-03-2013, 12:47
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 2-2
16:00 Aston Villa v QPR 1-2
16:00 Southampton v Liverpool 1-1
16:00 Stoke v West Brom 2-2
16:00 Swansea v Arsenal 1-1
18:30 Man Utd v Reading 3-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 2-0
16:00 Tottenham v Fulham 2-0
17:00 Chelsea v West Ham 3-0
17:00 Wigan v Newcastle 1-0

Orzelek
15-03-2013, 12:58
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 0-2
16:00 Aston Villa v QPR 1-0
16:00 Southampton v Liverpool 1-2
16:00 Stoke v West Brom 1-0
16:00 Swansea v Arsenal 1-0
18:30 Man Utd v Reading 3-0

NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 Tottenham v Fulham 2-0
17:00 Chelsea v West Ham 3-0
17:00 Wigan v Newcastle 0-1

Majkisek
15-03-2013, 14:42
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 1-2
16:00 Aston Villa v QPR 2-1
16:00 Southampton v Liverpool 1-1
16:00 Stoke v West Brom 2-1
16:00 Swansea v Arsenal 1-2
18:30 Man Utd v Reading 3-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 2-1
16:00 Tottenham v Fulham 2-0
17:00 Chelsea v West Ham 2-0
17:00 Wigan v Newcastle 1-1

SirKruszon
15-03-2013, 15:16
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 1-2
16:00 Aston Villa v QPR 1-1
16:00 Southampton v Liverpool 1-2
16:00 Stoke v West Brom 1-0
16:00 Swansea v Arsenal 1-2
18:30 Man Utd v Reading 2-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 Tottenham v Fulham 2-1
17:00 Chelsea v West Ham 2-0
17:00 Wigan v Newcastle 1-0

SzydeL
15-03-2013, 15:28
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 0-1
16:00 Aston Villa v QPR 1-1
16:00 Southampton v Liverpool 1-0
16:00 Stoke v West Brom 0-1
16:00 Swansea v Arsenal 1-1
18:30 Man Utd v Reading 2-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 Tottenham v Fulham 2-1
17:00 Chelsea v West Ham 1-0
17:00 Wigan v Newcastle 0-0

Krawczol
15-03-2013, 16:20
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 1-1
16:00 Aston Villa v QPR 1-2
16:00 Southampton v Liverpool 1-2
16:00 Stoke v West Brom 2-1
16:00 Swansea v Arsenal 1-2
18:30 Man Utd v Reading 2-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 2-1
16:00 Tottenham v Fulham 2-0
17:00 Chelsea v West Ham 2-0
17:00 Wigan v Newcastle 1-1

1916TaFu
16-03-2013, 01:58
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 1-1
16:00 Aston Villa v QPR 2-1
16:00 Southampton v Liverpool 1-3
16:00 Stoke v West Brom 0-2
16:00 Swansea v Arsenal 1-2
18:30 Man Utd v Reading 3-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 Tottenham v Fulham 3-1
17:00 Chelsea v West Ham 2-1
17:00 Wigan v Newcastle 1-2

Tom Kruz
16-03-2013, 12:39
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 0-1
16:00 Aston Villa v QPR 2-1
16:00 Southampton v Liverpool 0-0
16:00 Stoke v West Brom 1-1
16:00 Swansea v Arsenal 1-1
18:30 Man Utd v Reading 3-0

NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-1
16:00 Tottenham v Fulham 2-0
17:00 Chelsea v West Ham 2-0
17:00 Wigan v Newcastle 2-1

Edi
16-03-2013, 12:54
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City 0-2
16:00 Aston Villa v QPR 1-1
16:00 Southampton v Liverpool 0-1
16:00 Stoke v West Brom 0-1
16:00 Swansea v Arsenal 2-1
18:30 Man Utd v Reading 3-1

NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 1-0
16:00 Tottenham v Fulham 2-1
17:00 Chelsea v West Ham 2-3
17:00 Wigan v Newcastle 2-2

księciuniu
16-03-2013, 14:11
SOBOTA 16 marca
13:45 Everton v Man City ----------------------
16:00 Aston Villa v QPR 1-0
16:00 Southampton v Liverpool 1-2
16:00 Stoke v West Brom 1-0
16:00 Swansea v Arsenal 1-2
18:30 Man Utd v Reading 3-0
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 2-0
16:00 Tottenham v Fulham 2-0
17:00 Chelsea v West Ham 3-0
17:00 Wigan v Newcastle 1-1

bilbon
17-03-2013, 02:11
NIEDZIELA 17 marca
14:30 Sunderland v Norwich 2-1
16:00 Tottenham v Fulham 3-0
17:00 Chelsea v West Ham 3-1
17:00 Wigan v Newcastle 1-0