PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 28 kolejka (02.03 - 04.03)Kamilsts
25-02-2013, 14:12
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom
16:00 Everton v Reading
16:00 Man Utd v Norwich
16:00 Southampton v QPR
16:00 Stoke v West Ham
16:00 Sunderland v Fulham
16:00 Swansea v Newcastle
18:30 Wigan v Liverpool
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City

Kempes
25-02-2013, 17:49
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 3-0
16:00 Everton v Reading 2-1
16:00 Man Utd v Norwich 3-0
16:00 Southampton v QPR 2-1
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Fulham 1-1
16:00 Swansea v Newcastle 1-1
18:30 Wigan v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-2
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 1-2

(L)ookasch
25-02-2013, 20:34
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-0
16:00 Everton v Reading 3-1
16:00 Man Utd v Norwich 1-0
16:00 Southampton v QPR 2-1
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Fulham 1-0
16:00 Swansea v Newcastle 2-0
18:30 Wigan v Liverpool 1-3
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 1-2
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 0-3

Szawar
26-02-2013, 08:42
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-0
16:00 Everton v Reading 2-0
16:00 Man Utd v Norwich 2-0
16:00 Southampton v QPR 2-1
16:00 Stoke v West Ham 1-0
16:00 Sunderland v Fulham 1-1
16:00 Swansea v Newcastle 2-1
18:30 Wigan v Liverpool 0-2
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 0-2

Majkisek
28-02-2013, 15:50
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-0
16:00 Everton v Reading 2-0
16:00 Man Utd v Norwich 3-0
16:00 Southampton v QPR 2-1
16:00 Stoke v West Ham 1-0
16:00 Sunderland v Fulham 1-1
16:00 Swansea v Newcastle 1-1
18:30 Wigan v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 0-2

elmoro87
28-02-2013, 16:10
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-0
16:00 Everton v Reading 2-0
16:00 Man Utd v Norwich 2-0
16:00 Southampton v QPR 2-1
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Fulham 2-1
16:00 Swansea v Newcastle 1-1
18:30 Wigan v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 1-2

Mu(L)timaster
28-02-2013, 16:25
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-1
16:00 Everton v Reading 2-0
16:00 Man Utd v Norwich 2-0
16:00 Southampton v QPR 1-1
16:00 Stoke v West Ham 1-2
16:00 Sunderland v Fulham 1-1
16:00 Swansea v Newcastle 2-1
18:30 Wigan v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 1-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 0-2

bigcookie
28-02-2013, 16:31
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-0
16:00 Everton v Reading 2-0
16:00 Man Utd v Norwich 2-0
16:00 Southampton v QPR 2-1
16:00 Stoke v West Ham 1-0
16:00 Sunderland v Fulham 1-1
16:00 Swansea v Newcastle 2-1
18:30 Wigan v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 0-2

1916TaFu
28-02-2013, 16:43
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-1
16:00 Everton v Reading 2-1
16:00 Man Utd v Norwich 2-0
16:00 Southampton v QPR 2-0
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Fulham 1-0
16:00 Swansea v Newcastle 2-2
18:30 Wigan v Liverpool 1-3
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 0-2

leh71
28-02-2013, 16:59
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-0
16:00 Everton v Reading 2-0
16:00 Man Utd v Norwich 2-0
16:00 Southampton v QPR 1-1
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Fulham 1-0
16:00 Swansea v Newcastle 2-1
18:30 Wigan v Liverpool 0-2
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 3-2
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 0-2

LOL3K
28-02-2013, 20:54
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-1
16:00 Everton v Reading 3-1
16:00 Man Utd v Norwich 4-1
16:00 Southampton v QPR 2-0
16:00 Stoke v West Ham 1-2
16:00 Sunderland v Fulham 0-0
16:00 Swansea v Newcastle 2-0
18:30 Wigan v Liverpool 1-3
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 3-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 1-3

Edi
28-02-2013, 20:58
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 1-0
16:00 Everton v Reading 0-1
16:00 Man Utd v Norwich 3-2
16:00 Southampton v QPR 2-0
16:00 Stoke v West Ham 0-1
16:00 Sunderland v Fulham 1-0
16:00 Swansea v Newcastle 1-0
18:30 Wigan v Liverpool 0-3
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 4-0
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 0-2

(L)egionek
28-02-2013, 23:01
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-0
16:00 Everton v Reading 1-0
16:00 Man Utd v Norwich 4-1
16:00 Southampton v QPR 2-0
16:00 Stoke v West Ham 1-2
16:00 Sunderland v Fulham 1-1
16:00 Swansea v Newcastle 2-1
18:30 Wigan v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 1-0
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 1-2

SzydeL
28-02-2013, 23:20
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-0
16:00 Everton v Reading 1-0
16:00 Man Utd v Norwich 3-1
16:00 Southampton v QPR 1-1
16:00 Stoke v West Ham 1-0
16:00 Sunderland v Fulham 2-1
16:00 Swansea v Newcastle 2-0
18:30 Wigan v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 1-2

Krawczol
01-03-2013, 02:13
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-0
16:00 Everton v Reading 2-0
16:00 Man Utd v Norwich 2-0
16:00 Southampton v QPR 1-0
16:00 Stoke v West Ham 1-0
16:00 Sunderland v Fulham 1-1
16:00 Swansea v Newcastle 1-1
18:30 Wigan v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 1-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 1-2

maatek
01-03-2013, 02:23
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 3-1
16:00 Everton v Reading 2-1
16:00 Man Utd v Norwich 3-1
16:00 Southampton v QPR 1-1
16:00 Stoke v West Ham 2-0
16:00 Sunderland v Fulham 1-1
16:00 Swansea v Newcastle 2-1
18:30 Wigan v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 0-2

rey
01-03-2013, 07:23
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-0
16:00 Everton v Reading 2-0
16:00 Man Utd v Norwich 3-1
16:00 Southampton v QPR 1-0
16:00 Stoke v West Ham 1-0
16:00 Sunderland v Fulham 2-1
16:00 Swansea v Newcastle 2-1
18:30 Wigan v Liverpool 0-2
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 0-3

MałaMi
01-03-2013, 09:34
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 3-1
16:00 Everton v Reading 2-1
16:00 Man Utd v Norwich 3-1
16:00 Southampton v QPR 1-0
16:00 Stoke v West Ham 2-0
16:00 Sunderland v Fulham 1-1
16:00 Swansea v Newcastle 2-1
18:30 Wigan v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 1-2
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 0-2

gonzo(L)
01-03-2013, 09:38
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-1
16:00 Everton v Reading 2-0
16:00 Man Utd v Norwich 2-0
16:00 Southampton v QPR 2-1
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Fulham 1-0
16:00 Swansea v Newcastle 1-1
18:30 Wigan v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 0-2

Urban
01-03-2013, 09:45
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-0
16:00 Everton v Reading 2-0
16:00 Man Utd v Norwich 3-0
16:00 Southampton v QPR 2-1
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Fulham 2-2
16:00 Swansea v Newcastle 1-1
18:30 Wigan v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 1-2

Efcia
01-03-2013, 10:04
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-0
16:00 Everton v Reading 1-0
16:00 Man Utd v Norwich 2-1
16:00 Southampton v QPR 1-0
16:00 Stoke v West Ham 2-1
16:00 Sunderland v Fulham 1-2
16:00 Swansea v Newcastle 2-0
18:30 Wigan v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 0-2

Benek
01-03-2013, 11:22
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-0
16:00 Everton v Reading 2-0
16:00 Man Utd v Norwich 2-1
16:00 Southampton v QPR 2-0
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Fulham
16:00 Swansea v Newcastle 1-0
18:30 Wigan v Liverpool 3-2
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 3-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 1-3

bilbon
01-03-2013, 11:58
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 3-1
16:00 Everton v Reading 2-0
16:00 Man Utd v Norwich 3-0
16:00 Southampton v QPR 2-0
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Fulham 0-1
16:00 Swansea v Newcastle 2-0
18:30 Wigan v Liverpool 0-1
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-3
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 0-2

CeLaa
01-03-2013, 13:21
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 3-2
16:00 Everton v Reading 4-1
16:00 Man Utd v Norwich 2-0
16:00 Southampton v QPR 2-0
16:00 Stoke v West Ham 2-1
16:00 Sunderland v Fulham 1-1
16:00 Swansea v Newcastle 1-3
18:30 Wigan v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 3-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 1-3

Orzelek
01-03-2013, 14:00
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 1-0
16:00 Everton v Reading 3-1
16:00 Man Utd v Norwich 3-0
16:00 Southampton v QPR 1-0
16:00 Stoke v West Ham 1-0
16:00 Sunderland v Fulham 0-1
16:00 Swansea v Newcastle 0-2
18:30 Wigan v Liverpool 0-3

NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-1

PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 0-1

SirKruszon
01-03-2013, 14:34
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-0
16:00 Everton v Reading 2-1
16:00 Man Utd v Norwich 3-1
16:00 Southampton v QPR 1-0
16:00 Stoke v West Ham 1-0
16:00 Sunderland v Fulham 1-1
16:00 Swansea v Newcastle 1-0
18:30 Wigan v Liverpool 0-3
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 1-2
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 1-2

Kamilsts
01-03-2013, 16:06
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-0
16:00 Everton v Reading 2-0
16:00 Man Utd v Norwich 2-0
16:00 Southampton v QPR 2-0
16:00 Stoke v West Ham 1-0
16:00 Sunderland v Fulham 1-0
16:00 Swansea v Newcastle 1-1
18:30 Wigan v Liverpool 0-1
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-3
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 1-2

Fatman
01-03-2013, 17:03
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 3-1
16:00 Everton v Reading 2-0
16:00 Man Utd v Norwich 2-0
16:00 Southampton v QPR 2-1
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Fulham 1-1
16:00 Swansea v Newcastle 2-1
18:30 Wigan v Liverpool 0-1
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 3-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 1-2

księciuniu
01-03-2013, 21:07
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 3-1
16:00 Everton v Reading 2-0
16:00 Man Utd v Norwich 3-0
16:00 Southampton v QPR 1-0
16:00 Stoke v West Ham 1-0
16:00 Sunderland v Fulham 0-0
16:00 Swansea v Newcastle 2-1
18:30 Wigan v Liverpool 1-2
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 0-2

raafaL
01-03-2013, 22:57
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-0
16:00 Everton v Reading 2-1
16:00 Man Utd v Norwich 3-1
16:00 Southampton v QPR 2-1
16:00 Stoke v West Ham 1-1
16:00 Sunderland v Fulham 1-2
16:00 Swansea v Newcastle 2-2
18:30 Wigan v Liverpool 0-2
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 0-2

Yanks
02-03-2013, 08:06
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 3-0
16:00 Everton v Reading 2-0
16:00 Man Utd v Norwich 3-0
16:00 Southampton v QPR 2-1
16:00 Stoke v West Ham 1-2
16:00 Sunderland v Fulham 2-1
16:00 Swansea v Newcastle 3-1
18:30 Wigan v Liverpool 1-3
NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-1
PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 2-2

Tom Kruz
02-03-2013, 14:32
SOBOTA 2 marca
16:00 Chelsea v West Brom 2-0
16:00 Everton v Reading 2-1
16:00 Man Utd v Norwich 2-0
16:00 Southampton v QPR 2-1
16:00 Stoke v West Ham 1-0
16:00 Sunderland v Fulham 1-0
16:00 Swansea v Newcastle 1-1
18:30 Wigan v Liverpool 1-2

NIEDZIELA 3 marca
17:00 Tottenham v Arsenal 2-2

PONIEDZIAŁEK 4 marca
21:00 Aston Villa v Man City 1-2