PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 27 kolejka (17.02 - 25.02)Kamilsts
11-02-2013, 10:09
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke
16:00 Arsenal v Aston Villa
16:00 Norwich v Everton
16:00 QPR v Man Utd
16:00 Reading v Wigan
16:00 West Brom v Sunderland
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea
14:30 Newcastle v Southampton
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham

(L)ookasch
11-02-2013, 17:11
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 2-3
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 2-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-0
16:00 Norwich v Everton 1-2
16:00 QPR v Man Utd 0-2
16:00 Reading v Wigan 1-0
16:00 West Brom v Sunderland 1-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-1
14:30 Newcastle v Southampton 0-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 3-1

(L)egionek
11-02-2013, 18:17
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 2-0
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 2-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 1-0
16:00 Norwich v Everton 0-2
16:00 QPR v Man Utd 0-2
16:00 Reading v Wigan 1-2
16:00 West Brom v Sunderland 2-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-0
14:30 Newcastle v Southampton 1-0
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 1-1

Kempes
11-02-2013, 19:05
16:00 Liverpool v Swansea 2-0
13:45 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 3-1
16:00 Norwich v Everton 1-1
16:00 QPR v Man Utd 1-3
16:00 Reading v Wigan 1-0
16:00 West Brom v Sunderland 2-1
14:30 Man City v Chelsea 2-1
14:30 Newcastle v Southampton 1-1
21:00 West Ham v Tottenham 1-2

Szawar
12-02-2013, 08:45
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 2-0
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-0
16:00 Norwich v Everton 1-1
16:00 QPR v Man Utd 0-2
16:00 Reading v Wigan 2-1
16:00 West Brom v Sunderland 2-0
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-1
14:30 Newcastle v Southampton 2-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 1-1

elmoro87
13-02-2013, 16:29
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 1-1
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 2-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 3-1
16:00 Norwich v Everton 1-1
16:00 QPR v Man Utd 0-2
16:00 Reading v Wigan 2-1
16:00 West Brom v Sunderland 1-0
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-1
14:30 Newcastle v Southampton 1-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 1-1

Mu(L)timaster
13-02-2013, 18:21
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 2-1
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-0
16:00 Norwich v Everton 1-1
16:00 QPR v Man Utd 0-2
16:00 Reading v Wigan 2-1
16:00 West Brom v Sunderland 1-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-1
14:30 Newcastle v Southampton 1-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 1-1

Edi
13-02-2013, 20:59
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 2-1
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 1-2
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-3
16:00 Norwich v Everton 1-2
16:00 QPR v Man Utd 0-1
16:00 Reading v Wigan 3-4
16:00 West Brom v Sunderland 5-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 4-2
14:30 Newcastle v Southampton 2-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 1-2

leh71
14-02-2013, 12:05
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 2-1
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 1-0
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-0
16:00 Norwich v Everton 1-2
16:00 QPR v Man Utd 0-2
16:00 Reading v Wigan 2-0
16:00 West Brom v Sunderland 2-0
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 3-2
14:30 Newcastle v Southampton 1-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 1-1

Fatman
14-02-2013, 15:02
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 3-0
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 2-0
16:00 Arsenal v Aston Villa 4-1
16:00 Norwich v Everton 0-2
16:00 QPR v Man Utd 0-2
16:00 Reading v Wigan 1-0
16:00 West Brom v Sunderland 2-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 3-1
14:30 Newcastle v Southampton 2-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 1-1

Krawczol
14-02-2013, 16:15
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 2-0
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 1-0
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-0
16:00 Norwich v Everton 1-1
16:00 QPR v Man Utd 0-2
16:00 Reading v Wigan 1-0
16:00 West Brom v Sunderland 2-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-1
14:30 Newcastle v Southampton 2-0
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 1-2

LOL3K
15-02-2013, 02:30
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 2-1
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 1-2
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-0
16:00 Norwich v Everton 1-2
16:00 QPR v Man Utd 0-5
16:00 Reading v Wigan 3-2
16:00 West Brom v Sunderland 3-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 1-2
14:30 Newcastle v Southampton 1-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 0-2

Kamilsts
15-02-2013, 09:13
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 1-0
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 2-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 3-1
16:00 Norwich v Everton 1-1
16:00 QPR v Man Utd 1-1
16:00 Reading v Wigan 2-1
16:00 West Brom v Sunderland 2-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-2
14:30 Newcastle v Southampton 2-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 1-1

Benek
15-02-2013, 10:22
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 2-0
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 2-0
16:00 Arsenal v Aston Villa 3-0
16:00 Norwich v Everton 2-2
16:00 QPR v Man Utd 1-1
16:00 Reading v Wigan 0-0
16:00 West Brom v Sunderland 2-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 1-1
14:30 Newcastle v Southampton 2-2
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 2-2

Majkisek
15-02-2013, 12:20
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 2-1
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 2-0
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-0
16:00 Norwich v Everton 1-1
16:00 QPR v Man Utd 1-2
16:00 Reading v Wigan 2-0
16:00 West Brom v Sunderland 1-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-1
14:30 Newcastle v Southampton 2-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 1-2

rey
15-02-2013, 12:36
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 2-0
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 2-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 3-0
16:00 Norwich v Everton 1-2
16:00 QPR v Man Utd 1-3
16:00 Reading v Wigan 2-2
16:00 West Brom v Sunderland 1-0
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-1
14:30 Newcastle v Southampton 2-0
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 1-3

Efcia
15-02-2013, 13:59
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 1-0
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 2-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-0
16:00 Norwich v Everton 1-0
16:00 QPR v Man Utd 1-2
16:00 Reading v Wigan 2-1
16:00 West Brom v Sunderland 2-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-1
14:30 Newcastle v Southampton 1-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 1-2

Yanks
15-02-2013, 14:18
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 2-2
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 2-0
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-1
16:00 Norwich v Everton 1-2
16:00 QPR v Man Utd 0-3
16:00 Reading v Wigan 1-1
16:00 West Brom v Sunderland 2-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 3-2
14:30 Newcastle v Southampton 1-0
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 2-1

bilbon
15-02-2013, 15:13
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 3-1
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-0
16:00 Norwich v Everton 0-1
16:00 QPR v Man Utd 1-2
16:00 Reading v Wigan 2-0
16:00 West Brom v Sunderland 2-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 1-0
14:30 Newcastle v Southampton 0-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 0-1

SirKruszon
15-02-2013, 17:25
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 2-0
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 2-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-0
16:00 Norwich v Everton 1-2
16:00 QPR v Man Utd 1-3
16:00 Reading v Wigan 2-0
16:00 West Brom v Sunderland 1-0
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 1-2
14:30 Newcastle v Southampton 0-0
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 1-2

Orzelek
15-02-2013, 18:15
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 1-0

SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 1-0
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-0
16:00 Norwich v Everton 0-1
16:00 QPR v Man Utd 0-3
16:00 Reading v Wigan 0-2
16:00 West Brom v Sunderland 0-0

NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-1
14:30 Newcastle v Southampton 0-1

PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 0-1

Urban
15-02-2013, 19:02
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 2-0

SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 2-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-0
16:00 Norwich v Everton 0-2
16:00 QPR v Man Utd 0-3
16:00 Reading v Wigan 0-2
16:00 West Brom v Sunderland 1-1

NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-2
14:30 Newcastle v Southampton 1-1

PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 0-2

CeLaa
15-02-2013, 19:11
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 1-2
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-0
16:00 Norwich v Everton 1-2
16:00 QPR v Man Utd 0-3
16:00 Reading v Wigan 2-1
16:00 West Brom v Sunderland 3-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-2
14:30 Newcastle v Southampton 1-2
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 0-1

Tom Kruz
15-02-2013, 20:16
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 2-1


C. d. n. ..... za tydzień ;).

księciuniu
15-02-2013, 21:51
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 2-0
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 1-0
16:00 Arsenal v Aston Villa 4-1
16:00 Norwich v Everton 0-0
16:00 QPR v Man Utd 0-2
16:00 Reading v Wigan 2-1
16:00 West Brom v Sunderland 1-0
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-1
14:30 Newcastle v Southampton 2-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 2-2

bigcookie
16-02-2013, 08:43
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 2-1
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-0
16:00 Norwich v Everton 1-1
16:00 QPR v Man Utd 1-2
16:00 Reading v Wigan 1-1
16:00 West Brom v Sunderland 1-0
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-1
14:30 Newcastle v Southampton 2-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 1-2

raafaL
16-02-2013, 21:30
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 2-0
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 2-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-0
16:00 Norwich v Everton 1-1
16:00 QPR v Man Utd 1-3
16:00 Reading v Wigan 2-2
16:00 West Brom v Sunderland 2-0
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-2
14:30 Newcastle v Southampton 2-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 1-1

gonzo(L)
17-02-2013, 00:03
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 3-1
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 2-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 3-1
16:00 Norwich v Everton 1-2
16:00 QPR v Man Utd 2-2
16:00 Reading v Wigan 2-1
16:00 West Brom v Sunderland 1-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 1-1
14:30 Newcastle v Southampton 1-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 1-2

Biały kruk
17-02-2013, 13:44
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 1-1
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 2-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 3-0
16:00 Norwich v Everton 1-1
16:00 QPR v Man Utd 0-2
16:00 Reading v Wigan 3-1
16:00 West Brom v Sunderland 2-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-2
14:30 Newcastle v Southampton 3-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 0-2

maatek
17-02-2013, 15:36
NIEDZIELA 17 lutego
16:00 Liverpool v Swansea 1-1
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 2-0
16:00 Arsenal v Aston Villa 3-1
16:00 Norwich v Everton 1-2
16:00 QPR v Man Utd 0-2
16:00 Reading v Wigan 1-1
16:00 West Brom v Sunderland 1-0
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-1
14:30 Newcastle v Southampton 1-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 1-2

MałaMi
20-02-2013, 14:37
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-1
16:00 Norwich v Everton 1-1
16:00 QPR v Man Utd 0-2
16:00 Reading v Wigan 2-1
16:00 West Brom v Sunderland 1-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-1
14:30 Newcastle v Southampton 1-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 2-1

1916TaFu
22-02-2013, 15:23
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-1
16:00 Norwich v Everton 0-1
16:00 QPR v Man Utd 0-1
16:00 Reading v Wigan 2-1
16:00 West Brom v Sunderland 2-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-1
14:30 Newcastle v Southampton 1-1
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 0-1

SzydeL
22-02-2013, 16:46
SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 1-0
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-0
16:00 Norwich v Everton 1-1
16:00 QPR v Man Utd 1-2
16:00 Reading v Wigan 1-0
16:00 West Brom v Sunderland 2-1
NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 1-1
14:30 Newcastle v Southampton 1-2
PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 0-1

Tom Kruz
23-02-2013, 10:17
c. d.

SOBOTA 23 lutego
13:45 Fulham v Stoke 1-1
16:00 Arsenal v Aston Villa 2-0
16:00 Norwich v Everton 1-1
16:00 QPR v Man Utd 0-1
16:00 Reading v Wigan 2-1
16:00 West Brom v Sunderland 2-1

NIEDZIELA 24 lutego
14:30 Man City v Chelsea 2-1
14:30 Newcastle v Southampton 2-1

PONIEDZIAŁEK 25 lutego
21:00 West Ham v Tottenham 1-2