PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 25 kolejka (02.02 - 03.02)Kamilsts
29-01-2013, 08:24
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich
16:00 Arsenal v Stoke
16:00 Everton v Aston Villa
16:00 Newcastle v Chelsea
16:00 Reading v Sunderland
16:00 West Ham v Swansea
16:00 Wigan v Southampton
18:30 Fulham v Man Utd
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham
17:00 Man City v Liverpool

Yanks
29-01-2013, 10:58
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 2-1
16:00 Arsenal v Stoke 3-0
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Reading v Sunderland 1-1
16:00 West Ham v Swansea 2-2
16:00 Wigan v Southampton 2-1
18:30 Fulham v Man Utd 1-4
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-2
17:00 Man City v Liverpool 1-2

Fatman
29-01-2013, 12:06
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 2-0
16:00 Arsenal v Stoke 3-0
16:00 Everton v Aston Villa 3-1
16:00 Newcastle v Chelsea 2-1
16:00 Reading v Sunderland 1-1
16:00 West Ham v Swansea 2-1
16:00 Wigan v Southampton 0-1
18:30 Fulham v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 2-2
17:00 Man City v Liverpool 1-0

Urban
29-01-2013, 13:53
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 2-0
16:00 Arsenal v Stoke 3-0
16:00 Everton v Aston Villa 2-1
16:00 Newcastle v Chelsea 2-2
16:00 Reading v Sunderland 1-1
16:00 West Ham v Swansea 1-0
16:00 Wigan v Southampton 0-1
18:30 Fulham v Man Utd 1-3

NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 2-2
17:00 Man City v Liverpool 2-2

Mu(L)timaster
29-01-2013, 16:17
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 1-1
16:00 Arsenal v Stoke 2-0
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Reading v Sunderland 2-1
16:00 West Ham v Swansea 1-1
16:00 Wigan v Southampton 1-1
18:30 Fulham v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-2
17:00 Man City v Liverpool 2-0

Kamil1916
29-01-2013, 16:38
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 3-0
16:00 Arsenal v Stoke 2-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-1
16:00 Newcastle v Chelsea 1-3
16:00 Reading v Sunderland 0-0
16:00 West Ham v Swansea 1-2
16:00 Wigan v Southampton 1-1
18:30 Fulham v Man Utd 1-3
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-2
17:00 Man City v Liverpool 3-1

(L)ookasch
29-01-2013, 18:07
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 2-0
16:00 Arsenal v Stoke 3-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-1
16:00 Newcastle v Chelsea 1-1
16:00 Reading v Sunderland 2-1
16:00 West Ham v Swansea 1-1
16:00 Wigan v Southampton 0-1
18:30 Fulham v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 2-1
17:00 Man City v Liverpool 3-1

(L)egionek
29-01-2013, 19:04
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 2-1
16:00 Arsenal v Stoke 3-0
16:00 Everton v Aston Villa 1-2
16:00 Newcastle v Chelsea 0-2
16:00 Reading v Sunderland 1-0
16:00 West Ham v Swansea 2-0
16:00 Wigan v Southampton 3-2
18:30 Fulham v Man Utd 1-3
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-2
17:00 Man City v Liverpool 2-0

elmoro87
29-01-2013, 19:39
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 2-1
16:00 Arsenal v Stoke 3-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-1
16:00 Newcastle v Chelsea 0-1
16:00 Reading v Sunderland 1-1
16:00 West Ham v Swansea 2-0
16:00 Wigan v Southampton 2-1
18:30 Fulham v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-2
17:00 Man City v Liverpool 2-1

CeLaa
29-01-2013, 20:03
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 2-0
16:00 Arsenal v Stoke 3-0
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Newcastle v Chelsea 1-3
16:00 Reading v Sunderland 1-1
16:00 West Ham v Swansea 1-2
16:00 Wigan v Southampton 1-2
18:30 Fulham v Man Utd 0-3
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-3
17:00 Man City v Liverpool 1-2

gonzo(L)
30-01-2013, 12:30
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 1-0
16:00 Arsenal v Stoke 3-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-1
16:00 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Reading v Sunderland 1-1
16:00 West Ham v Swansea 2-1
16:00 Wigan v Southampton 1-1
18:30 Fulham v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-1
17:00 Man City v Liverpool 2-1

Szawar
31-01-2013, 08:56
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 1-0
16:00 Arsenal v Stoke 2-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-1
16:00 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Reading v Sunderland 1-1
16:00 West Ham v Swansea 1-1
16:00 Wigan v Southampton 1-2
18:30 Fulham v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-1
17:00 Man City v Liverpool 2-1

Edi
31-01-2013, 14:39
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 1-2
16:00 Arsenal v Stoke 2-0
16:00 Everton v Aston Villa 1-1
16:00 Newcastle v Chelsea 2-2
16:00 Reading v Sunderland 0-0
16:00 West Ham v Swansea 1-2
16:00 Wigan v Southampton 1-1
18:30 Fulham v Man Utd 0-3
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 2-1
17:00 Man City v Liverpool 2-2

Krawczol
31-01-2013, 16:21
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 1-0
16:00 Arsenal v Stoke 2-0
16:00 Everton v Aston Villa 2-1
16:00 Newcastle v Chelsea 1-1
16:00 Reading v Sunderland 1-0
16:00 West Ham v Swansea 1-1
16:00 Wigan v Southampton 1-1
18:30 Fulham v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-0
17:00 Man City v Liverpool 2-1

Efcia
31-01-2013, 18:11
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 2-0
16:00 Arsenal v Stoke 2-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-1
16:00 Newcastle v Chelsea 0-1
16:00 Reading v Sunderland 1-0
16:00 West Ham v Swansea 1-1
16:00 Wigan v Southampton 1-1
18:30 Fulham v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-0
17:00 Man City v Liverpool 2-1

SirKruszon
31-01-2013, 20:28
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 1-0
16:00 Arsenal v Stoke 2-0
16:00 Everton v Aston Villa 2-1
16:00 Newcastle v Chelsea 0-2
16:00 Reading v Sunderland 1-0
16:00 West Ham v Swansea 1-1
16:00 Wigan v Southampton 1-1
18:30 Fulham v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 0-1
17:00 Man City v Liverpool 0-1

leh71
31-01-2013, 20:43
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 1-0
16:00 Arsenal v Stoke 2-0
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Reading v Sunderland 2-1
16:00 West Ham v Swansea 2-1
16:00 Wigan v Southampton 1-2
18:30 Fulham v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-2
17:00 Man City v Liverpool 3-1

bigcookie
31-01-2013, 21:53
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 1-0
16:00 Arsenal v Stoke 2-0
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Reading v Sunderland 2-1
16:00 West Ham v Swansea 2-1
16:00 Wigan v Southampton 1-1
18:30 Fulham v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-2
17:00 Man City v Liverpool 3-1

Orzelek
31-01-2013, 22:56
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 1-0
16:00 Arsenal v Stoke 3-0
16:00 Everton v Aston Villa 1-0
16:00 Newcastle v Chelsea 0-1
16:00 Reading v Sunderland 1-1
16:00 West Ham v Swansea 1-0
16:00 Wigan v Southampton 0-1
18:30 Fulham v Man Utd 1-2

NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 0-1
17:00 Man City v Liverpool 1-0

LOL3K
01-02-2013, 01:58
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 1-0
16:00 Arsenal v Stoke 2-1
16:00 Everton v Aston Villa 3-0
16:00 Newcastle v Chelsea 1-4
16:00 Reading v Sunderland 1-1
16:00 West Ham v Swansea 1-3
16:00 Wigan v Southampton 1-2
18:30 Fulham v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-1
17:00 Man City v Liverpool 2-1

Majkisek
01-02-2013, 11:14
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 2-1
16:00 Arsenal v Stoke 2-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Reading v Sunderland 1-1
16:00 West Ham v Swansea 1-1
16:00 Wigan v Southampton 1-1
18:30 Fulham v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-1
17:00 Man City v Liverpool 3-1

rey
01-02-2013, 11:32
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 1-1
16:00 Arsenal v Stoke 4-0
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Newcastle v Chelsea 1-3
16:00 Reading v Sunderland 1-1
16:00 West Ham v Swansea 1-2
16:00 Wigan v Southampton 1-1
18:30 Fulham v Man Utd 1-3
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-2
17:00 Man City v Liverpool 2-0

bilbon
01-02-2013, 14:07
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 1-0
16:00 Arsenal v Stoke 3-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Newcastle v Chelsea 1-1
16:00 Reading v Sunderland 1-0
16:00 West Ham v Swansea 2-1
16:00 Wigan v Southampton 0-1
18:30 Fulham v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 0-1
17:00 Man City v Liverpool 2-0

raafaL
01-02-2013, 15:49
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 1-0
16:00 Arsenal v Stoke 3-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-1
16:00 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Reading v Sunderland 1-1
16:00 West Ham v Swansea 1-1
16:00 Wigan v Southampton 1-2
18:30 Fulham v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-1
17:00 Man City v Liverpool 2-1

księciuniu
01-02-2013, 16:10
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 1-0
16:00 Arsenal v Stoke 1-0
16:00 Everton v Aston Villa 2-1
16:00 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Reading v Sunderland 1-1
16:00 West Ham v Swansea 2-1
16:00 Wigan v Southampton 1-1
18:30 Fulham v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-1
17:00 Man City v Liverpool 3-1

SzydeL
01-02-2013, 16:17
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 1-0
16:00 Arsenal v Stoke 2-0
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Reading v Sunderland 1-1
16:00 West Ham v Swansea 1-0
16:00 Wigan v Southampton 0-0
18:30 Fulham v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-1
17:00 Man City v Liverpool 2-1

maatek
01-02-2013, 17:54
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 2-1
16:00 Arsenal v Stoke 2-0
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Newcastle v Chelsea 1-1
16:00 Reading v Sunderland 2-1
16:00 West Ham v Swansea 1-1
16:00 Wigan v Southampton 1-1
18:30 Fulham v Man Utd 1-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 0-2
17:00 Man City v Liverpool 3-1

Kamilsts
01-02-2013, 17:58
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 2-1
16:00 Arsenal v Stoke 2-0
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Newcastle v Chelsea 1-1
16:00 Reading v Sunderland 2-1
16:00 West Ham v Swansea 2-1
16:00 Wigan v Southampton 0-0
18:30 Fulham v Man Utd 1-1
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-1
17:00 Man City v Liverpool 2-1

MałaMi
01-02-2013, 21:02
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 2-1
16:00 Arsenal v Stoke 3-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-1
16:00 Newcastle v Chelsea 0-1
16:00 Reading v Sunderland 2-1
16:00 West Ham v Swansea 2-0
16:00 Wigan v Southampton 2-1
18:30 Fulham v Man Utd 0-3
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-2
17:00 Man City v Liverpool 2-1

Benek
01-02-2013, 23:00
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 2-0
16:00 Arsenal v Stoke 3-0
16:00 Everton v Aston Villa 4-0
16:00 Newcastle v Chelsea 2-2
16:00 Reading v Sunderland 1-1
16:00 West Ham v Swansea 0-1
16:00 Wigan v Southampton 1-2
18:30 Fulham v Man Utd 2-3
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-2
17:00 Man City v Liverpool 2-2

1916TaFu
01-02-2013, 23:35
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 2-1
16:00 Arsenal v Stoke 3-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Reading v Sunderland 1-1
16:00 West Ham v Swansea 1-1
16:00 Wigan v Southampton 2-2
18:30 Fulham v Man Utd 0-2
NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-2
17:00 Man City v Liverpool 1-1

Tom Kruz
02-02-2013, 10:58
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 1-1
16:00 Arsenal v Stoke 2-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Newcastle v Chelsea 1-2
16:00 Reading v Sunderland 1-1
16:00 West Ham v Swansea 1-1
16:00 Wigan v Southampton 2-1
18:30 Fulham v Man Utd 1-1

NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-1
17:00 Man City v Liverpool 2-1

Biały kruk
02-02-2013, 13:44
SOBOTA 2 lutego
13:45 QPR v Norwich 1-0
16:00 Arsenal v Stoke 3-1
16:00 Everton v Aston Villa 2-0
16:00 Newcastle v Chelsea 1-3
16:00 Reading v Sunderland 1-2
16:00 West Ham v Swansea 0-1
16:00 Wigan v Southampton 2-2
18:30 Fulham v Man Utd 1-3

NIEDZIELA 3 lutego
14:30 West Brom v Tottenham 1-2
17:00 Man City v Liverpool 2-1

Kempes
02-02-2013, 19:11
14:30 West Brom v Tottenham 1-2
17:00 Man City v Liverpool 3-1