PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 24 kolejka (29.01 - 30.01)Kamilsts
23-01-2013, 13:16
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle
20:45 QPR v Man City
20:45 Stoke v Wigan
20:45 Sunderland v Swansea
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool
20:45 Everton v West Brom
20:45 Norwich v Tottenham
21:00 Fulham v West Ham
21:00 Man Utd v Southampton
21:00 Reading v Chelsea

(L)egionek
23-01-2013, 17:39
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 2-0
20:45 QPR v Man City 1-2
20:45 Stoke v Wigan 1-0
20:45 Sunderland v Swansea 2-0
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-1
20:45 Everton v West Brom 3-0
20:45 Norwich v Tottenham 0-2
21:00 Fulham v West Ham 1-2
21:00 Man Utd v Southampton 2-1
21:00 Reading v Chelsea 0-1

(L)ookasch
23-01-2013, 21:52
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 2-1
20:45 QPR v Man City 0-2
20:45 Stoke v Wigan 2-1
20:45 Sunderland v Swansea 0-1
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-1
20:45 Everton v West Brom 2-0
20:45 Norwich v Tottenham 1-1
21:00 Fulham v West Ham 1-2
21:00 Man Utd v Southampton 1-0
21:00 Reading v Chelsea 0-2

Kempes
23-01-2013, 23:01
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 2-1
20:45 QPR v Man City 1-2
20:45 Stoke v Wigan 1-1
20:45 Sunderland v Swansea 1-1
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-1
20:45 Everton v West Brom 2-1
20:45 Norwich v Tottenham 1-2
21:00 Fulham v West Ham 1-1
21:00 Man Utd v Southampton 3-0
21:00 Reading v Chelsea 0-2

gonzo(L)
24-01-2013, 07:01
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 1-1
20:45 QPR v Man City 1-2
20:45 Stoke v Wigan 2-0
20:45 Sunderland v Swansea 1-1
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-1
20:45 Everton v West Brom 2-1
20:45 Norwich v Tottenham 1-2
21:00 Fulham v West Ham 2-1
21:00 Man Utd v Southampton 2-0
21:00 Reading v Chelsea 0-2

Yanks
24-01-2013, 07:59
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 2-1
20:45 QPR v Man City 0-2
20:45 Stoke v Wigan 1-1
20:45 Sunderland v Swansea 1-2
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-2
20:45 Everton v West Brom 2-1
20:45 Norwich v Tottenham 1-2
21:00 Fulham v West Ham 1-2
21:00 Man Utd v Southampton 3-0
21:00 Reading v Chelsea 1-3

elmoro87
24-01-2013, 16:08
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 1-0
20:45 QPR v Man City 0-2
20:45 Stoke v Wigan 1-1
20:45 Sunderland v Swansea 1-1
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 1-1
20:45 Everton v West Brom 2-1
20:45 Norwich v Tottenham 1-2
21:00 Fulham v West Ham 1-1
21:00 Man Utd v Southampton 2-0
21:00 Reading v Chelsea 1-2

Mu(L)timaster
24-01-2013, 16:17
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 1-1
20:45 QPR v Man City 1-2
20:45 Stoke v Wigan 1-1
20:45 Sunderland v Swansea 2-1
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-1
20:45 Everton v West Brom 2-1
20:45 Norwich v Tottenham 1-2
21:00 Fulham v West Ham 1-1
21:00 Man Utd v Southampton 2-1
21:00 Reading v Chelsea 0-1

leh71
24-01-2013, 19:12
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 1-0
20:45 QPR v Man City 1-1
20:45 Stoke v Wigan 2-0
20:45 Sunderland v Swansea 1-1
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-2
20:45 Everton v West Brom 2-1
20:45 Norwich v Tottenham 1-1
21:00 Fulham v West Ham 1-2
21:00 Man Utd v Southampton 2-0
21:00 Reading v Chelsea 0-2

bigcookie
24-01-2013, 19:33
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 2-1
20:45 QPR v Man City 1-2
20:45 Stoke v Wigan 2-1
20:45 Sunderland v Swansea 1-1
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-2
20:45 Everton v West Brom 2-1
20:45 Norwich v Tottenham 1-1
21:00 Fulham v West Ham 1-2
21:00 Man Utd v Southampton 2-0
21:00 Reading v Chelsea 1-2

LOL3K
25-01-2013, 02:55
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 1-3
20:45 QPR v Man City 0-3
20:45 Stoke v Wigan 2-0
20:45 Sunderland v Swansea 2-0
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 1-2
20:45 Everton v West Brom 1-1
20:45 Norwich v Tottenham 0-1
21:00 Fulham v West Ham 1-2
21:00 Man Utd v Southampton 3-1
21:00 Reading v Chelsea 1-2

Benek
25-01-2013, 08:05
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 0-1
20:45 QPR v Man City 1-2
20:45 Stoke v Wigan 2-0
20:45 Sunderland v Swansea 1-1
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 3-2
20:45 Everton v West Brom 2-0
20:45 Norwich v Tottenham 1-2
21:00 Fulham v West Ham 1-1
21:00 Man Utd v Southampton 1-0
21:00 Reading v Chelsea 1-3
__________________

Majkisek
25-01-2013, 10:07
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 1-1
20:45 QPR v Man City 1-2
20:45 Stoke v Wigan 2-1
20:45 Sunderland v Swansea 2-1
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-0
20:45 Everton v West Brom 2-0
20:45 Norwich v Tottenham 1-2
21:00 Fulham v West Ham 2-1
21:00 Man Utd v Southampton 2-0
21:00 Reading v Chelsea 1-2

rey
25-01-2013, 14:31
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 2-0
20:45 QPR v Man City 1-3
20:45 Stoke v Wigan 2-1
20:45 Sunderland v Swansea 1-1
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-0
20:45 Everton v West Brom 2-0
20:45 Norwich v Tottenham 1-1
21:00 Fulham v West Ham 1-0
21:00 Man Utd v Southampton 2-0
21:00 Reading v Chelsea 1-2

SzydeL
25-01-2013, 20:14
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 1-1
20:45 QPR v Man City 1-2
20:45 Stoke v Wigan 1-1
20:45 Sunderland v Swansea 1-0
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-1
20:45 Everton v West Brom 1-1
20:45 Norwich v Tottenham 1-2
21:00 Fulham v West Ham 0-0
21:00 Man Utd v Southampton 2-0
21:00 Reading v Chelsea 1-3

MałaMi
25-01-2013, 23:03
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 2-1
20:45 QPR v Man City 1-2
20:45 Stoke v Wigan 1-1
20:45 Sunderland v Swansea 1-1
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-1
20:45 Everton v West Brom 2-1
20:45 Norwich v Tottenham 1-2
21:00 Fulham v West Ham 1-1
21:00 Man Utd v Southampton 2-0
21:00 Reading v Chelsea 0-3

bilbon
26-01-2013, 14:26
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 2-0
20:45 QPR v Man City 0-1
20:45 Stoke v Wigan 2-1
20:45 Sunderland v Swansea 2-1
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-2
20:45 Everton v West Brom 2-1
20:45 Norwich v Tottenham 0-1
21:00 Fulham v West Ham 1-0
21:00 Man Utd v Southampton 2-0
21:00 Reading v Chelsea 0-2

Urban
27-01-2013, 22:25
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 2-1
20:45 QPR v Man City 1-3
20:45 Stoke v Wigan 2-1
20:45 Sunderland v Swansea 2-2

ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 3-2
20:45 Everton v West Brom 2-0
20:45 Norwich v Tottenham 1-2
21:00 Fulham v West Ham 1-0
21:00 Man Utd v Southampton 3-0
21:00 Reading v Chelsea 1-2

Szawar
28-01-2013, 08:43
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 1-1
20:45 QPR v Man City 1-2
20:45 Stoke v Wigan 2-0
20:45 Sunderland v Swansea 1-1
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-1
20:45 Everton v West Brom 2-1
20:45 Norwich v Tottenham 1-1
21:00 Fulham v West Ham 2-1
21:00 Man Utd v Southampton 2-0
21:00 Reading v Chelsea 1-2

Krawczol
28-01-2013, 11:27
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 1-1
20:45 QPR v Man City 0-2
20:45 Stoke v Wigan 2-0
20:45 Sunderland v Swansea 1-0
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-2
20:45 Everton v West Brom 2-0
20:45 Norwich v Tottenham 1-2
21:00 Fulham v West Ham 1-0
21:00 Man Utd v Southampton 2-0
21:00 Reading v Chelsea 1-2

Fatman
28-01-2013, 13:13
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 2-2
20:45 QPR v Man City 0-2
20:45 Stoke v Wigan 1-0
20:45 Sunderland v Swansea 1-1
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-1
20:45 Everton v West Brom 2-0
20:45 Norwich v Tottenham 0-1
21:00 Fulham v West Ham 3-1
21:00 Man Utd v Southampton 0-0
21:00 Reading v Chelsea 0-1

raafaL
28-01-2013, 14:00
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 1-1
20:45 QPR v Man City 1-3
20:45 Stoke v Wigan 2-2
20:45 Sunderland v Swansea 2-1
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-1
20:45 Everton v West Brom 2-1
20:45 Norwich v Tottenham 1-2
21:00 Fulham v West Ham 2-1
21:00 Man Utd v Southampton 2-0
21:00 Reading v Chelsea 0-2

.pawe(L).
28-01-2013, 17:31
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 1-1
20:45 QPR v Man City 0-2
20:45 Stoke v Wigan 1-0
20:45 Sunderland v Swansea 1-2
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 3-2
20:45 Everton v West Brom 0-0
20:45 Norwich v Tottenham 1-3
21:00 Fulham v West Ham 1-0
21:00 Man Utd v Southampton 0-0
21:00 Reading v Chelsea 0-3

1916TaFu
28-01-2013, 19:20
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 2-1
20:45 QPR v Man City 0-2
20:45 Stoke v Wigan 2-1
20:45 Sunderland v Swansea 2-2
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-2
20:45 Everton v West Brom 2-1
20:45 Norwich v Tottenham 0-2
21:00 Fulham v West Ham 1-1
21:00 Man Utd v Southampton 2-0
21:00 Reading v Chelsea 1-2

Efcia
28-01-2013, 19:24
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 2-1
20:45 QPR v Man City 1-2
20:45 Stoke v Wigan 0-0
20:45 Sunderland v Swansea 2-1
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-1
20:45 Everton v West Brom 1-1
20:45 Norwich v Tottenham 1-3
21:00 Fulham v West Ham 2-0
21:00 Man Utd v Southampton 2-0
21:00 Reading v Chelsea 1-2

SirKruszon
28-01-2013, 19:30
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 1-0
20:45 QPR v Man City 1-2
20:45 Stoke v Wigan 1-0
20:45 Sunderland v Swansea 1-0
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 1-1
20:45 Everton v West Brom 2-0
20:45 Norwich v Tottenham 1-2
21:00 Fulham v West Ham 1-0
21:00 Man Utd v Southampton 1-0
21:00 Reading v Chelsea 1-3

Orzelek
28-01-2013, 23:24
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 1-0
20:45 QPR v Man City 0-2
20:45 Stoke v Wigan 1-0
20:45 Sunderland v Swansea 1-0

ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-1
20:45 Everton v West Brom 1-0
20:45 Norwich v Tottenham 1-2
21:00 Fulham v West Ham 1-0
21:00 Man Utd v Southampton 1-0
21:00 Reading v Chelsea 0-3

księciuniu
29-01-2013, 14:45
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 1-0
20:45 QPR v Man City 0-2
20:45 Stoke v Wigan 1-0
20:45 Sunderland v Swansea 2-1
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 3-2
20:45 Everton v West Brom 2-0
20:45 Norwich v Tottenham 0-1
21:00 Fulham v West Ham 2-1
21:00 Man Utd v Southampton 3-1
21:00 Reading v Chelsea 1-3

Biały kruk
29-01-2013, 18:23
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 0-2
20:45 QPR v Man City 1-2
20:45 Stoke v Wigan 1-1
20:45 Sunderland v Swansea 1-0
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 3-1
20:45 Everton v West Brom 2-0
20:45 Norwich v Tottenham 1-2
21:00 Fulham v West Ham 1-0
21:00 Man Utd v Southampton 3-0
21:00 Reading v Chelsea 2-1

CeLaa
29-01-2013, 19:26
WTOREK 29 stycznia
20:45 Aston Villa v Newcastle 1-1
20:45 QPR v Man City 1-3
20:45 Stoke v Wigan 1-1
20:45 Sunderland v Swansea 1-2
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 2-2
20:45 Everton v West Brom 2-1
20:45 Norwich v Tottenham 1-3
21:00 Fulham v West Ham 1-1
21:00 Man Utd v Southampton 2-1
21:00 Reading v Chelsea 0-2

maatek
30-01-2013, 18:34
20:45 Arsenal v Liverpool 2-0
20:45 Everton v West Brom 3-1
20:45 Norwich v Tottenham 0-2
21:00 Fulham v West Ham 1-0
21:00 Man Utd v Southampton 2-0
21:00 Reading v Chelsea 1-2

Kamilsts
30-01-2013, 19:34
ŚRODA 30 stycznia
20:45 Arsenal v Liverpool 3-2
20:45 Everton v West Brom 2-1
20:45 Norwich v Tottenham 1-1
21:00 Fulham v West Ham 1-1
21:00 Man Utd v Southampton 2-1
21:00 Reading v Chelsea 1-1

Tom Kruz
30-01-2013, 19:38
ŚRODA 30 stycznia

20:45 Arsenal v Liverpool 2-1
20:45 Everton v West Brom 2-1
20:45 Norwich v Tottenham 1-2
21:00 Fulham v West Ham 2-1
21:00 Man Utd v Southampton 3-0
21:00 Reading v Chelsea 1-2

Edi
30-01-2013, 20:47
20:45 Arsenal v Liverpool 1-0
20:45 Everton v West Brom 1-1
20:45 Norwich v Tottenham 2-2
21:00 Fulham v West Ham 2-0
21:00 Man Utd v Southampton 3-1
21:00 Reading v Chelsea 1-3