PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 36 kolejka (28.04 - 01.05)Kamilsts
23-04-2012, 14:24
+ jedno zaległe spotkanie z kolejki 34 ;) (Stoke-Everton)

SOBOTA 28 kwietnia
16:00 Everton v Fulham
16:00 Stoke v Arsenal
16:00 Sunderland v Bolton
16:00 Swansea v Wolves
16:00 West Brom v Aston Villa
16:00 Wigan v Newcastle
18:30 Norwich v Liverpool

NIEDZIELA 29 kwietnia
14:30 Chelsea v QPR
17:00 Tottenham v Blackburn

PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
21:00 Man City v Man Utd

WTOREK 1 maja
20:45 Stoke v Everton

------------------

SOBOTA 28 kwietnia
Everton v Fulham
Stoke v Arsenal
Sunderland v Bolton
Swansea v Wolves
West Brom v Aston Villa
Wigan v Newcastle
Norwich v Liverpool
NIEDZIELA 29 kwietnia
Chelsea v QPR
Tottenham v Blackburn
PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
Man City v Man Utd
WTOREK 1 maja
Stoke v Everton

Kempes
23-04-2012, 17:10
SOBOTA 28 kwietnia
16:00 Everton v Fulham 2-0
16:00 Stoke v Arsenal 1-2
16:00 Sunderland v Bolton 1-1
16:00 Swansea v Wolves 2-1
16:00 West Brom v Aston Villa 1-1
16:00 Wigan v Newcastle 1-2
18:30 Norwich v Liverpool 1-2

NIEDZIELA 29 kwietnia
14:30 Chelsea v QPR 3-0
17:00 Tottenham v Blackburn 2-1

PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
21:00 Man City v Man Utd 2-1

WTOREK 1 maja
20:45 Stoke v Everton 1-1

(L)egionek
23-04-2012, 20:59
SOBOTA 28 kwietnia
16:00 Everton v Fulham 1-2
16:00 Stoke v Arsenal 1-3
16:00 Sunderland v Bolton 1-1
16:00 Swansea v Wolves 1-1
16:00 West Brom v Aston Villa 1-2
16:00 Wigan v Newcastle 1-2
18:30 Norwich v Liverpool 1-2

NIEDZIELA 29 kwietnia
14:30 Chelsea v QPR 2-0
17:00 Tottenham v Blackburn 2-1

PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
21:00 Man City v Man Utd 3-1

WTOREK 1 maja
20:45 Stoke v Everton 1-1

Majkisek
23-04-2012, 23:52
SOBOTA 28 kwietnia
16:00 Everton v Fulham 2-1
16:00 Stoke v Arsenal 0-1
16:00 Sunderland v Bolton 2-0
16:00 Swansea v Wolves 2-0
16:00 West Brom v Aston Villa 1-2
16:00 Wigan v Newcastle 1-2
18:30 Norwich v Liverpool 1-2

NIEDZIELA 29 kwietnia
14:30 Chelsea v QPR 2-0
17:00 Tottenham v Blackburn 2-1

PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
21:00 Man City v Man Utd 2-1

WTOREK 1 maja
20:45 Stoke v Everton 1-1

LOL3K
24-04-2012, 02:44
SOBOTA 28 kwietnia
16:00 Everton v Fulham 2-1
16:00 Stoke v Arsenal 0-2
16:00 Sunderland v Bolton 3-0
16:00 Swansea v Wolves 1-1
16:00 West Brom v Aston Villa 2-2
16:00 Wigan v Newcastle 1-2
18:30 Norwich v Liverpool 1-1

NIEDZIELA 29 kwietnia
14:30 Chelsea v QPR 5-0
17:00 Tottenham v Blackburn 3-1

PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
21:00 Man City v Man Utd 1-2

WTOREK 1 maja
20:45 Stoke v Everton 1-0

Szawar
25-04-2012, 10:15
SOBOTA 28 kwietnia
16:00 Everton v Fulham 2:0
16:00 Stoke v Arsenal 1:2
16:00 Sunderland v Bolton 1:0
16:00 Swansea v Wolves 2:1
16:00 West Brom v Aston Villa 1:0
16:00 Wigan v Newcastle 0:2
18:30 Norwich v Liverpool 2:1

NIEDZIELA 29 kwietnia
14:30 Chelsea v QPR 2:0
17:00 Tottenham v Blackburn 2:0

PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
21:00 Man City v Man Utd 2:1

WTOREK 1 maja
20:45 Stoke v Everton 1:1

Krawczol
26-04-2012, 11:22
SOBOTA 28 kwietnia
16:00 Everton v Fulham 2:1
16:00 Stoke v Arsenal 1:1
16:00 Sunderland v Bolton 1:1
16:00 Swansea v Wolves 1:0
16:00 West Brom v Aston Villa 1:1
16:00 Wigan v Newcastle 1:0
18:30 Norwich v Liverpool 0:2

NIEDZIELA 29 kwietnia
14:30 Chelsea v QPR 2:0
17:00 Tottenham v Blackburn 2:0

PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
21:00 Man City v Man Utd 3:1

WTOREK 1 maja
20:45 Stoke v Everton 1:1

Hubalczyk
26-04-2012, 12:33
SOBOTA 28 kwietnia
16:00 Everton v Fulham 1-0
16:00 Stoke v Arsenal 0-3
16:00 Sunderland v Bolton 1-0
16:00 Swansea v Wolves 2-1
16:00 West Brom v Aston Villa 3-2
16:00 Wigan v Newcastle 0-2
18:30 Norwich v Liverpool 1-2

NIEDZIELA 29 kwietnia
14:30 Chelsea v QPR 3-0
17:00 Tottenham v Blackburn 3-0

PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
21:00 Man City v Man Utd 0-2

WTOREK 1 maja
20:45 Stoke v Everton 1-1

MałaMi
26-04-2012, 16:22
SOBOTA 28 kwietnia
16:00 Everton v Fulham 3:1
16:00 Stoke v Arsenal 1:2
16:00 Sunderland v Bolton 2:0
16:00 Swansea v Wolves 2:1
16:00 West Brom v Aston Villa 1:0
16:00 Wigan v Newcastle 1:2
18:30 Norwich v Liverpool 2:1
NIEDZIELA 29 kwietnia
14:30 Chelsea v QPR 2:0
17:00 Tottenham v Blackburn 2:0
PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
21:00 Man City v Man Utd 2:1
WTOREK 1 maja
20:45 Stoke v Everton 1:1
__________________

SirKruszon
26-04-2012, 17:44
SOBOTA 28 kwietnia
16:00 Everton v Fulham 2:1
16:00 Stoke v Arsenal 0:2
16:00 Sunderland v Bolton 1:1
16:00 Swansea v Wolves 2:1
16:00 West Brom v Aston Villa 1:0
16:00 Wigan v Newcastle 2:1
18:30 Norwich v Liverpool 0:2

NIEDZIELA 29 kwietnia
14:30 Chelsea v QPR 3:0
17:00 Tottenham v Blackburn 3:1

PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
21:00 Man City v Man Utd 2:3

WTOREK 1 maja
20:45 Stoke v Everton 1:2

leh71
26-04-2012, 18:48
SOBOTA 28 kwietnia
16:00 Everton v Fulham 2-0
16:00 Stoke v Arsenal 1-2
16:00 Sunderland v Bolton 1-0
16:00 Swansea v Wolves 3-1
16:00 West Brom v Aston Villa 1-1
16:00 Wigan v Newcastle 1-3
18:30 Norwich v Liverpool 1-1

NIEDZIELA 29 kwietnia
14:30 Chelsea v QPR 2-0
17:00 Tottenham v Blackburn 2-1

PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
21:00 Man City v Man Utd 2-2

WTOREK 1 maja
20:45 Stoke v Everton 1-2

Urban
26-04-2012, 21:42
SOBOTA 28 kwietnia
16:00 Everton v Fulham 2-0
16:00 Stoke v Arsenal 1-1
16:00 Sunderland v Bolton 1-0
16:00 Swansea v Wolves 2-1
16:00 West Brom v Aston Villa 1-2
16:00 Wigan v Newcastle 1-3
18:30 Norwich v Liverpool 1-1

NIEDZIELA 29 kwietnia
14:30 Chelsea v QPR 2-0
17:00 Tottenham v Blackburn 2-1

PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
21:00 Man City v Man Utd 2-3

WTOREK 1 maja
20:45 Stoke v Everton 1-2

raafaL
26-04-2012, 22:54
SOBOTA 28 kwietnia
16:00 Everton v Fulham 2:1
16:00 Stoke v Arsenal 1:3
16:00 Sunderland v Bolton 1:0
16:00 Swansea v Wolves 2:1
16:00 West Brom v Aston Villa 1:1
16:00 Wigan v Newcastle 0:2
18:30 Norwich v Liverpool 1:1

NIEDZIELA 29 kwietnia
14:30 Chelsea v QPR 2:0
17:00 Tottenham v Blackburn 2:0

PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
21:00 Man City v Man Utd 2:2

WTOREK 1 maja
20:45 Stoke v Everton 1:1

maatek
27-04-2012, 00:39
SOBOTA 28 kwietnia
16:00 Everton v Fulham 3-1
16:00 Stoke v Arsenal 0-2
16:00 Sunderland v Bolton 1-0
16:00 Swansea v Wolves 2-1
16:00 West Brom v Aston Villa 1-1
16:00 Wigan v Newcastle 1-3
18:30 Norwich v Liverpool 0-2

NIEDZIELA 29 kwietnia
14:30 Chelsea v QPR 3-0
17:00 Tottenham v Blackburn 2-0

PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
21:00 Man City v Man Utd 2-0

WTOREK 1 maja
20:45 Stoke v Everton 1-2

elmoro87
27-04-2012, 09:12
SOBOTA 28 kwietnia
16:00 Everton v Fulham 2:1
16:00 Stoke v Arsenal 1:1
16:00 Sunderland v Bolton 1:1
16:00 Swansea v Wolves 1:0
16:00 West Brom v Aston Villa 1:1
16:00 Wigan v Newcastle 1:0
18:30 Norwich v Liverpool 0:2

NIEDZIELA 29 kwietnia
14:30 Chelsea v QPR 2:0
17:00 Tottenham v Blackburn 2:0

PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
21:00 Man City v Man Utd 3:1

WTOREK 1 maja
20:45 Stoke v Everton 1:1

Mu(L)timaster
27-04-2012, 09:20
SOBOTA 28 kwietnia
16:00 Everton v Fulham 3-1
16:00 Stoke v Arsenal 0-2
16:00 Sunderland v Bolton 1-0
16:00 Swansea v Wolves 2-1
16:00 West Brom v Aston Villa 1-1
16:00 Wigan v Newcastle 1-3
18:30 Norwich v Liverpool 0-2

NIEDZIELA 29 kwietnia
14:30 Chelsea v QPR 3-0
17:00 Tottenham v Blackburn 2-0

PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
21:00 Man City v Man Utd 2-0

WTOREK 1 maja
20:45 Stoke v Everton 1-2

rey
27-04-2012, 10:22
SOBOTA 28 kwietnia
Everton v Fulham 3-0
Stoke v Arsenal 1-1
Sunderland v Bolton 1-0
Swansea v Wolves 1-0
West Brom v Aston Villa 1-3
Wigan v Newcastle 1-2
Norwich v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 29 kwietnia
Chelsea v QPR 1-0
Tottenham v Blackburn 1-0
PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
Man City v Man Utd 3-2
WTOREK 1 maja
Stoke v Everton 1-1

Kolano122
27-04-2012, 16:13
SOBOTA 28 kwietnia
Everton v Fulham 3-0
Stoke v Arsenal 1-1
Sunderland v Bolton 1-2
Swansea v Wolves 1-1
West Brom v Aston Villa 1-3
Wigan v Newcastle 1-2
Norwich v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 29 kwietnia
Chelsea v QPR 1-0
Tottenham v Blackburn 2-0
PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
Man City v Man Utd 3-2
WTOREK 1 maja
Stoke v Everton 1-2

księciuniu
27-04-2012, 16:38
SOBOTA 28 kwietnia
Everton v Fulham 2-0
Stoke v Arsenal 1-3
Sunderland v Bolton 1-1
Swansea v Wolves 2-0
West Brom v Aston Villa 0-0
Wigan v Newcastle 1-2
Norwich v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 29 kwietnia
Chelsea v QPR 2-1
Tottenham v Blackburn 3-2
PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
Man City v Man Utd 2-1
WTOREK 1 maja
Stoke v Everton 1-1

Efcia
27-04-2012, 17:16
SOBOTA 28 kwietnia
16:00 Everton v Fulham 2-0
16:00 Stoke v Arsenal 1-2
16:00 Sunderland v Bolton 1-0
16:00 Swansea v Wolves 2-1
16:00 West Brom v Aston Villa 2-2
16:00 Wigan v Newcastle 1-2
18:30 Norwich v Liverpool 1-1

NIEDZIELA 29 kwietnia
14:30 Chelsea v QPR 3-1
17:00 Tottenham v Blackburn 2-0

PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
21:00 Man City v Man Utd 2-2

WTOREK 1 maja
20:45 Stoke v Everton 1-2

Biały kruk
27-04-2012, 18:56
SOBOTA 28 kwietnia
Everton v Fulham 2-1
Stoke v Arsenal 1-3
Sunderland v Bolton 2-1
Swansea v Wolves 2-0
West Brom v Aston Villa 2-1
Wigan v Newcastle 0-2
Norwich v Liverpool 2-1
NIEDZIELA 29 kwietnia
Chelsea v QPR 2-0
Tottenham v Blackburn 3-0
PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
Man City v Man Utd 1-2
WTOREK 1 maja
Stoke v Everton 1-2

Tom Kruz
28-04-2012, 11:25
SOBOTA 28 kwietnia
16:00 Everton v Fulham 2-1
16:00 Stoke v Arsenal 0-1
16:00 Sunderland v Bolton 0-2
16:00 Swansea v Wolves 2-1
16:00 West Brom v Aston Villa 1-1
16:00 Wigan v Newcastle 2-1
18:30 Norwich v Liverpool 0-0

NIEDZIELA 29 kwietnia
14:30 Chelsea v QPR 3-0
17:00 Tottenham v Blackburn 2-1

PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
21:00 Man City v Man Utd 3-2

WTOREK 1 maja
20:45 Stoke v Everton 1-1

(L)uko
28-04-2012, 12:16
SOBOTA 28 kwietnia
Everton v Fulham 1-0
Stoke v Arsenal 0-1
Sunderland v Bolton 2-1
Swansea v Wolves 1-1
West Brom v Aston Villa 0-1
Wigan v Newcastle 1-1
Norwich v Liverpool 0-1
NIEDZIELA 29 kwietnia
Chelsea v QPR 2-0
Tottenham v Blackburn 1-0
PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
Man City v Man Utd 2-1
WTOREK 1 maja
Stoke v Everton 1-0

Kamilsts
28-04-2012, 13:02
SOBOTA 28 kwietnia
Everton v Fulham 3-1
Stoke v Arsenal 1-3
Sunderland v Bolton 1-1
Swansea v Wolves 2-1
West Brom v Aston Villa 1-1
Wigan v Newcastle 1-1
Norwich v Liverpool 1-1
NIEDZIELA 29 kwietnia
Chelsea v QPR 2-0
Tottenham v Blackburn 2-1
PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia
Man City v Man Utd 3-1
WTOREK 1 maja
Stoke v Everton 1-1