PDA

Zobacz pełną wersję : Typerek Premier League - 35 kolejka (21.04 - 22.04)Kamilsts
16-04-2012, 13:53
SOBOTA 21 kwietnia
13:45 Arsenal v Chelsea
16:00 Aston Villa v Sunderland
16:00 Blackburn v Norwich
16:00 Bolton v Swansea
16:00 Fulham v Wigan
16:00 Newcastle v Stoke
18:30 QPR v Tottenham

NIEDZIELA 22 kwietnia
13:30 Man Utd v Everton
17:00 Liverpool v West Brom
17:00 Wolves v Man City

--------------------

SOBOTA 21 kwietnia
Arsenal v Chelsea
Aston Villa v Sunderland
Blackburn v Norwich
Bolton v Swansea
Fulham v Wigan
Newcastle v Stoke
QPR v Tottenham
NIEDZIELA 22 kwietnia
Man Utd v Everton
Liverpool v West Brom
Wolves v Man City

Majkisek
16-04-2012, 14:18
SOBOTA 21 kwietnia
13:45 Arsenal v Chelsea 1-1
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-1
16:00 Blackburn v Norwich 1-1
16:00 Bolton v Swansea 1-1
16:00 Fulham v Wigan 2-0
16:00 Newcastle v Stoke 2-0
18:30 QPR v Tottenham 1-2

NIEDZIELA 22 kwietnia
13:30 Man Utd v Everton 3-1
17:00 Liverpool v West Brom 2-0
17:00 Wolves v Man City 1-2

Urban
18-04-2012, 10:20
SOBOTA 21 kwietnia
13:45 Arsenal v Chelsea 2-1
16:00 Aston Villa v Sunderland 1-1
16:00 Blackburn v Norwich 1-1
16:00 Bolton v Swansea 1-1
16:00 Fulham v Wigan 2-0
16:00 Newcastle v Stoke 3-1
18:30 QPR v Tottenham 0-2

NIEDZIELA 22 kwietnia
13:30 Man Utd v Everton 3-0
17:00 Liverpool v West Brom 2-1
17:00 Wolves v Man City 1-1

Kempes
18-04-2012, 10:46
SOBOTA 21 kwietnia
Arsenal v Chelsea 1-2
Aston Villa v Sunderland 2-0
Blackburn v Norwich 2-1
Bolton v Swansea 2-1
Fulham v Wigan 2-1
Newcastle v Stoke 2-0
QPR v Tottenham 1-2
NIEDZIELA 22 kwietnia
Man Utd v Everton 2-1
Liverpool v West Brom 2-0
Wolves v Man City 1-2

elmoro87
18-04-2012, 14:39
SOBOTA 21 kwietnia
Arsenal v Chelsea 1-1
Aston Villa v Sunderland 1-1
Blackburn v Norwich 2-1
Bolton v Swansea 1-0
Fulham v Wigan 1-1
Newcastle v Stoke 2-1
QPR v Tottenham 1-2
NIEDZIELA 22 kwietnia
Man Utd v Everton 2-1
Liverpool v West Brom 1-0
Wolves v Man City 1-2

__________________

rey
19-04-2012, 14:33
SOBOTA 21 kwietnia
Arsenal v Chelsea 2-1
Aston Villa v Sunderland 2-1
Blackburn v Norwich 1-1
Bolton v Swansea 1-2
Fulham v Wigan 2-1
Newcastle v Stoke 2-0
QPR v Tottenham 1-3
NIEDZIELA 22 kwietnia
Man Utd v Everton 2-1
Liverpool v West Brom 1-0
Wolves v Man City 1-2

leh71
19-04-2012, 21:06
SOBOTA 21 kwietnia
Arsenal v Chelsea 2-1
Aston Villa v Sunderland 1-1
Blackburn v Norwich 1-1
Bolton v Swansea 1-2
Fulham v Wigan 2-0
Newcastle v Stoke 2-0
QPR v Tottenham 2-1
NIEDZIELA 22 kwietnia
Man Utd v Everton 2-0
Liverpool v West Brom 2-0
Wolves v Man City 1-4

LOL3K
20-04-2012, 01:41
SOBOTA 21 kwietnia
13:45 Arsenal v Chelsea 0-2
16:00 Aston Villa v Sunderland 1-0
16:00 Blackburn v Norwich 2-1
16:00 Bolton v Swansea 2-2
16:00 Fulham v Wigan 0-0
16:00 Newcastle v Stoke 3-0
18:30 QPR v Tottenham 1-3

NIEDZIELA 22 kwietnia
13:30 Man Utd v Everton 2-1
17:00 Liverpool v West Brom 1-0
17:00 Wolves v Man City 0-6

Krawczol
20-04-2012, 10:18
SOBOTA 21 kwietnia
13:45 Arsenal v Chelsea 2-2
16:00 Aston Villa v Sunderland 1-0
16:00 Blackburn v Norwich 2-1
16:00 Bolton v Swansea 2-1
16:00 Fulham v Wigan 1-0
16:00 Newcastle v Stoke 2-0
18:30 QPR v Tottenham 1-2

NIEDZIELA 22 kwietnia
13:30 Man Utd v Everton 2-1
17:00 Liverpool v West Brom 2-0
17:00 Wolves v Man City 0-2

Szawar
20-04-2012, 11:01
SOBOTA 21 kwietnia
Arsenal v Chelsea 1:0
Aston Villa v Sunderland 2:1
Blackburn v Norwich 1:1
Bolton v Swansea 2:1
Fulham v Wigan 2:1
Newcastle v Stoke 2:0
QPR v Tottenham 1:2
NIEDZIELA 22 kwietnia
Man Utd v Everton 2:0
Liverpool v West Brom 2:0
Wolves v Man City 0:3

Hubalczyk
20-04-2012, 11:20
SOBOTA 21 kwietnia
13:45 Arsenal v Chelsea 2-0
16:00 Aston Villa v Sunderland 1-1
16:00 Blackburn v Norwich 0-1
16:00 Bolton v Swansea 2-1
16:00 Fulham v Wigan 3-1
16:00 Newcastle v Stoke 2-0
18:30 QPR v Tottenham 1-2

NIEDZIELA 22 kwietnia
13:30 Man Utd v Everton 3-0
17:00 Liverpool v West Brom 1-0
17:00 Wolves v Man City 0-3

MałaMi
20-04-2012, 11:47
SOBOTA 21 kwietnia
13:45 Arsenal v Chelsea 1-3
16:00 Aston Villa v Sunderland 1-0
16:00 Blackburn v Norwich 2-1
16:00 Bolton v Swansea 2-1
16:00 Fulham v Wigan 1-0
16:00 Newcastle v Stoke 2-0
18:30 QPR v Tottenham 1-2

NIEDZIELA 22 kwietnia
13:30 Man Utd v Everton 2-1
17:00 Liverpool v West Brom 2-1
17:00 Wolves v Man City 1-2

raafaL
20-04-2012, 15:35
SOBOTA 21 kwietnia
Arsenal v Chelsea 1:0
Aston Villa v Sunderland 2:1
Blackburn v Norwich 1:1
Bolton v Swansea 2:1
Fulham v Wigan 2:1
Newcastle v Stoke 2:0
QPR v Tottenham 1:2
NIEDZIELA 22 kwietnia
Man Utd v Everton 2:0
Liverpool v West Brom 2:0
Wolves v Man City 0:2

Kolano122
20-04-2012, 17:27
SOBOTA 21 kwietnia
13:45 Arsenal v Chelsea 3-2
16:00 Aston Villa v Sunderland 1-1
16:00 Blackburn v Norwich 2-1
16:00 Bolton v Swansea 2-1
16:00 Fulham v Wigan 1-2
16:00 Newcastle v Stoke 2-0
18:30 QPR v Tottenham 1-2

NIEDZIELA 22 kwietnia
13:30 Man Utd v Everton 2-1
17:00 Liverpool v West Brom 2-1
17:00 Wolves v Man City 1-2

SirKruszon
20-04-2012, 18:26
SOBOTA 21 kwietnia
Arsenal v Chelsea 1:2
Aston Villa v Sunderland 2:1
Blackburn v Norwich 1:1
Bolton v Swansea 1:0
Fulham v Wigan 1:2
Newcastle v Stoke 3:1
QPR v Tottenham 1:2
NIEDZIELA 22 kwietnia
Man Utd v Everton 2:1
Liverpool v West Brom 2:1
Wolves v Man City 0:2

Efcia
20-04-2012, 18:33
SOBOTA 21 kwietnia
13:45 Arsenal v Chelsea 1-2
16:00 Aston Villa v Sunderland 2-0
16:00 Blackburn v Norwich 1-1
16:00 Bolton v Swansea 1-0
16:00 Fulham v Wigan 2-1
16:00 Newcastle v Stoke 2-0
18:30 QPR v Tottenham 0-2

NIEDZIELA 22 kwietnia
13:30 Man Utd v Everton 2-0
17:00 Liverpool v West Brom 2-1
17:00 Wolves v Man City 0-2

księciuniu
20-04-2012, 21:42
SOBOTA 21 kwietnia
Arsenal v Chelsea 2-0
Aston Villa v Sunderland 1-0
Blackburn v Norwich 3-1
Bolton v Swansea 1-0
Fulham v Wigan 2-1
Newcastle v Stoke 2-0
QPR v Tottenham 1-2

NIEDZIELA 22 kwietnia
Man Utd v Everton 2-0
Liverpool v West Brom 2-1
Wolves v Man City 1-3

Kamilsts
20-04-2012, 22:31
SOBOTA 21 kwietnia
Arsenal v Chelsea 2-1
Aston Villa v Sunderland 2-1
Blackburn v Norwich 2-1
Bolton v Swansea 2-1
Fulham v Wigan 1-1
Newcastle v Stoke 2-1
QPR v Tottenham 1-1
NIEDZIELA 22 kwietnia
Man Utd v Everton 2-1
Liverpool v West Brom 1-0
Wolves v Man City 1-3

(L)egionek
20-04-2012, 23:59
SOBOTA 21 kwietnia
Arsenal v Chelsea 2-1
Aston Villa v Sunderland 1-1
Blackburn v Norwich 1-1
Bolton v Swansea 2-0
Fulham v Wigan 1-2
Newcastle v Stoke 2-0
QPR v Tottenham 1-1
NIEDZIELA 22 kwietnia
Man Utd v Everton 2-0
Liverpool v West Brom 3-1
Wolves v Man City 1-3

maatek
21-04-2012, 01:02
SOBOTA 21 kwietnia
13:45 Arsenal v Chelsea 3-1
16:00 Aston Villa v Sunderland 1-1
16:00 Blackburn v Norwich 1-1
16:00 Bolton v Swansea 2-1
16:00 Fulham v Wigan 1-0
16:00 Newcastle v Stoke 3-1
18:30 QPR v Tottenham 0-2

NIEDZIELA 22 kwietnia
13:30 Man Utd v Everton 2-1
17:00 Liverpool v West Brom 1-0
17:00 Wolves v Man City 1-3

Tom Kruz
21-04-2012, 10:19
SOBOTA 21 kwietnia
Arsenal v Chelsea 1-1
Aston Villa v Sunderland 1-1
Blackburn v Norwich 1-1
Bolton v Swansea 2-0
Fulham v Wigan 1-1
Newcastle v Stoke 2-0
QPR v Tottenham 0-1

NIEDZIELA 22 kwietnia
Man Utd v Everton 2-0
Liverpool v West Brom 2-1
Wolves v Man City 1-3

(L)uko
21-04-2012, 18:39
NIEDZIELA 22 kwietnia
Man Utd v Everton 2-0
Liverpool v West Brom 3-1
Wolves v Man City 0-2